Close

Адреса: г. Харьків, пер. Лопанский, 6

ОСОБИСТИЙ АРХІВ

Грамоти

Досягнення лікаря Чуєва

Список монографій

 1. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Стрілко В.В. Сорбційно-ендоекологічні проблеми клінічної наркології. Харків, “Поліграфсервіс”.  -92с.
 2. Сосін І. К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія алкоголізму. Харків, “Поліграфсервіс”. 2-е видання, 1999. – 136 с. ;”>Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія нікотинізму. Харків, “Поліграфсервіс”. 2-е видання, 1999. – 84 с. ;”>Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія при опійній наркоманії. Харків, “Поліграфсервіс”. 1999. – 144 с.
 3. Сосін І .К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М. Методи рефлексотерапії у наркологічній практиці. Харків, «Поліграфсервіс», 1999.-176 с. ;”>Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Героїнова наркоманія. Харків. “Поліграфсервіс”. 2002. – 147 с. size: 10pt;”>Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Тютюнова залежність. Харків. “Торнадо”. 2003. – 130 с. . К., Чуєв Ю.Ф. Наркологія. Харків, «Колегіум». 2005. – 800 с. .К., Чуєв Ю.Ф., Циба І.В. Основні принципи та методи електрохімічної детоксикації в наркології. – Донецьк, «СПД Дмитренко». – 2007. – 80 с. -Size: 10pt; “> Сосін І.К., Гончарова Є.Ю., Чуєв Ю.Ф. Алкогольна тривога. – Харків: Колегіум. – 2008. – 732 с. І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія у наркології. У кн.: Сучасні аспекти лазерної терапії. За ред.. В.Д. Попова. Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2011. – С. 472-526. >Наркологія: Національний підручник (під редакцією Сосіна І.К., Чуєва Ю.Ф.). – Харків: Видавництво «Колегіум». – 2014. – 1428 с.

Список патентів України

 1. Сосін І.К., Довгий В.В., Купрієнко І.В., Чуєв Ю.Ф., Сайков Д.В., Лазірська Л.В. Патент Спосіб стабілізації ремісійних станів у хворих на опійну наркоманію.
 2. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., Осипов О.О., Тараненко С.І., Місько Г.М., Сквіра І.М. Спосіб лікування алкогольної залежності.
 3. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сквіра І.М., Друзь О.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. Пасталиця С.В. Патент Спосіб купірування постабтинентної депресії у хворих на опійну наркоманію.
 4. Сосін І.К., Сандлер Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Дадалі В.А., Бакулін І.Г., Місько Г.М., Сушинська О.О., Шаповалов В.В., Шаповалова В .О., Ломакін С.Г., Друзь О.В. Патент № 21915. «Спосіб лікування хворих на алкогольну залежність».
 5. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І. Патент № 21552. «Спосіб лікування алкогольної залежності». Зареєстровано у
 6. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Голован З.С., Гуторів О.І. Спосіб купірування болевого синдрому у хворих на опійну наркоманію.
 7. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Правдін В.В., Бобільова Т.П., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С .І. Патент № 24574. «Спосіб інтенсивної детоксикаційної терапії при невідкладних станах наркотичного генезу».
 8. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Гудзенко А .О., Бондаренко В.В. Патент на корисну модель № 30189. «Спосіб комплексної протирецидивної терапії у ремісійному періоді при опіоїдній залежності».
 9. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Друзь О.В., Петренко В.О., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Скобелєв В .О., Малініна Н.Г. Патент на корисну модель № 30702. «Спосіб комбінованого лікування табачної залежності».
 10. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Чорних В.П., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М. Патент на корисну модель № 26986. «Спосіб протирецидивної терапії хворих на опіоїдну залежність».
 11. Сосін І.К., Сандлер Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Страшко О.Є., Гончарова О.Ю., Місько Г.М., Друзь О .В., Кіосєв О.В., Рудика М.П. Патент на корисну модель № 39736 «Спосіб лікування хворих на алкогольну залежність».
 12. Сосін І.К., Місько Г.М., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Васіна Ю.В., Скобелєв В.О., Друзь О.В., Кіосєв О .В., Сквіра І.М., Бурмака Н.П. Патент на корисну модель № 41156 «Спосіб купірування запійних станів у хворих на алкогольну залежність».
 13. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Чорних В.П. Патент на корисну модель №52855 «Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоідні залежності».
 14. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Чорних В.П. Патент на корисну модель № 53586 «Спосіб купірування рецидивуючого болевого синдрому відміни у хворих на опіоідну залежність».
 15. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Сорокін О.І., Куріжева О.О., Сквіра І . М., Друзь О.В. Патент на корисну модель № 56682 «Спосіб інтегрованого купірування синдромом віміни при залежності від коаксилу».
 16. Сосін І.К., Гудзенко О.П., Шаповалов В.В., Осипов О.О., Тараненко С.І., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І . М., Кадиров А.О., Скобелєв В.О., Сайков А.Д. Патент № 60001 «Спосіб комплексної терапії хворих на опіоідну залежність».
 17. Сосін І.К., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Пересипкін О.В., Сквіра І .М. Патент на корисну модель №61742 «Спосіб інтегрованого купірування депресивних розладів при алкогольному абстинентному синдромі».
 18. Сосін І.К., Міцура В.М., Сквіра І.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Кубрак О.В., Волков О.С., Осипов О.А., Бурмака Н .П. Патент № 65396 «Спосіб інтегрованої діагностичної ідентифікації алкогольної залежності в загально соматичній практиці».
 19. Сосін І. К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Слабунов О.С., Шаповалова В.О., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В., Мовсісян О.Г., Омельченко В.О. , Скобелєв В.О. Патент на корисну модель № 67959 «Спосіб купірування алкогольного абстинентного синдрому, коморбідного із хронічним панкреатитом у стадії загострення».
 20. Сосін І.К., Овчаренко М.О., Пінський Л.Л., Гончарова О.Ю., Сквира І.М., Чуєв Ю.Ф., Бурмака Н.П. Патент на корисну модель № 67150 «Спосіб прогнозування псевдоабстинентного синдрому у ремісійному періоді у пацієнтів на опіоїдну залежність».
 21. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Слабунов О.С., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Васіна Ю.В., Конєва В .Ю. Патент на корисну модель №67963 «Спосіб купірування абстинентного синдрому при злоякісній формі алкогольної залежності».
 22. Сосін І.К., Слабунов О.С., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В. (мовляв), Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Сквіра І.М., Яєчник М.Б. Патент № 62662 «Спосіб превентивної профілактики рецидивів алкоголізму».
 23. Сосін І.К., Романовський О.Г., Горбань О.Є., Чухрієнко К.П., Шаповалова В.О., Волков О.С., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалов В .В., Шаповалов В.В. (мовляв), Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М., Осипов О.О., Агапов Д.О. Патент на корисну модель 75275 «Спосіб професора І.К. Сосіна антикревінгового біоадаптивного аутотренінгу при алкогольній залежності».
 24. Сосін І. К.), Гонтаря О. С., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Сосіна Л.І., Друзь О. В., Сквира І. М., Осипов О. А. Патент на корисну модель № 77601 «Спосіб активації психофізіологічних функцій уваги і периферичного зорового сприйняття кольорових аналогів світлофора».
 25. Сосін І. К., Сквира І.М., Чуєв Ю. Ф., Гончарова О. Ю., Скобєлєв В.О. Кіосєв О. В. Патент на полезну модель № 79063 «Спосіб інтегрованої діагностики можливості рецидивів алкогольної залежності».
 26. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Сергієнко О.І., Страшок О.О., Правдін В.В., Чуєв Ю.Ф., Сквира І.М. Патент на корисну модель №80155 «Спосіб лікування алкогольної залежності на етапі абстинентних розладів».
 27. Сосін І. К., Місько Г.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Шаповалов В.В., Скобєлєв В.О. , Осипов О. А., Сквір І.М. Патент на корисну модель №81199 «Спосіб інтегрованої терапії коморбідної алкогольної та табачної залежності».
 28. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Чуєва К.Ю., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Румянцев А.І. Патент № Спосіб лікування хворих на алкогольну (пивну) залежність.
 29. Сосін І.К., Місна О. О., Місний О. М., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю.Ф., Дейнека Ф. М. Патент № 85749
 30. Сосін І.К., Горбань О.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Петрюк П.Т., Закревський О.П., Шаповалов В .В., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Осипов О.О., Негрецький С.М., Суха М.Ю. Патент № 93334. «Спосіб інтегрованої терапії гашишної залежності».
 31. Сосін І. К., Горбань О.Є., Петрюк П.Т., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Шевченко Н.О., Закревський О.П., Кіосєв О.В., Осипов О.О. , Скобелєв В.О. Спосіб інтегрованої терапії алкогольної залежності, ускладненої коморбідною патологією печінки. Патент на корисну модель №96702.
 32. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сергієнко О.І., Петрюк П.Т., Заворотній В.І., Гончарова О.Ю. Спосіб лікування алкогольного абстинентного синдрому з коморбідною інтранозологічною гепатопатією. Патент на корисну модель №97038.
 33. Сосін І. К., Місько Г.М., Горбань О.Є., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Петрюк П.Т. Спосіб інтегрованого лікування дуальної патологічної залежності від алкоголю та аралієвих стимуляторів. Патент на корисну модель №97073

СПИСОК НАУКОВИХ РОБОТ ДОЦ. ЧУЄВА Ю.Ф.

 1. Чуєв Ю.Ф. Особливості формування суїцидальної поведінки при стресовому ситуаційному навантаженні// Неврологія та психіатрія.-К., 1986.-С.38-40.
 2. Кутько І.І., Бровіна Н.І., Чуєв Ю.Ф. та ін. Діагностика та лікування ранніх проявів ендогенних психічних захворювань: Метод.рекомендації.-Харків,1986.–16с.
 3. Чуєв Ю.Ф. Особливості пресуїцидального періоду у хворих на депресії // Науково-технічний прогрес у медицині та фундаментальні проблеми біології.-Харків, 1987.-С.409-411.
 4. Кутько І.І., Чуєв Ю.Ф., Сітченко Н.М. Особливості суїцидальної кризи у хворих на алкоголізм // Невідкладна наркологія.-Харків, 1987.-С.101-105.
 5. Чуєв Ю.Ф., Базима Є.А., Сітченко Н.М. Клініко-психологічна оцінка суїцидального потенціалу у жінок хворих на алкоголізм. Неврологія та психіатрія. -К., 1988.-С.74-76.
 6. Кутько І.І., Стефановський В.А., Букрєєв В.І., Чуєв Ю.Ф. Особливості суїцидальної поведінки у психічно хворих та осіб з прикордонними нервово-психічними розладами. Методичні рекомендації. Харків, 1989. – 16 с.
 7. Чуєв Ю.Ф. Психотерапевтична корекція хворих на депресії в постсуїцидальному періоді. Немедикаментозні методи реабілітації.-Харків,1990. -С.128-129.
 8. Чуєв Ю.Ф. Суїцид у клініці депресій пізнього віку. 8 з’їзд невропатологів, психіатрів, наркологів.-Харків, 1990.-С.66-67.
 9. Сосін І.К., Слабунов О.С., Мисько Г.М., Гуревич Я.Л., Сема В.І., Чуєв Ю.Ф. та ін. Немедикаментозні методи лікування наркоманій, токсикоманій та алкоголізму: Методичні рекомендації.-Харків, 1990.-21с.
 10. Чуєв Ю.Ф. Особливості суїцидальної поведінки у хворих на депресії інволюційного віку: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Український інститут удосконалення лікарів.-Харків, 1991.-21с.
 11. Сосін І.К., Гуревич Я.Л., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф. та ін Трансцеребральний електрофорез пірроксану та лазерорефлексотерапії в наркології. Методичні рекомендації. -Харків, 1992.-21с.
 12. Чуєв Ю.Ф., Вовк Є.І. Внутрішньолікарняне самогубство. Казуїстика у клінічній психіатрії. Тези доповідей обласної науково-практичної .конференції-Харків-Стрілеччя,1993. -С.99-101.
 13. Чуєв Ю.Ф. Реабілітація хворих на депресії, які вчинили суїцид. Клiнiчна та соціально-трудова реабiлiтація у неврології,психітарії,наркології.-Харків,1993.-С.126.
 14. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Гелій-неонова лазерна аутогемотерапія опійного абстинентного синдрому. Вплив гелiофiзичних факторiв на психічні розлади. Матеріали .конференції МОЗ України. -К., 1994.-С.91-92.
 15. Чуєв Ю.Ф., Бабченко В.С. Самогубство у практиці психіатра. На межі норми та патології.-Харків,1994.-С.177-178.
 16. Сосін І.К., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф. та ін Нові аспекти немедикаментозної терапії в психіатрії та наркології // Медицина: експерим. практика: Зб. наук. тр. ХІУВ. – Х.Арков, Прапор, 1994. – С.171-174.
 17. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков А.С. Лазерна терапія невідкладних станів у психіатрії та наркології / / Застос. Лазер в медиц. та біології.-Харків,1994.-С.62-63.
 18. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія в клінічній наркології-новий терапевтичний аспект Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології».-Ялта, 1994.-С.131.
 19. Сосін І.К., Волков А.С., Чуєв Ю.Ф. Перспективний напрямок у комплексній терапії наркоманій та токсикоманій. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», -Ялта,1994.-С.135-136.
 20. Здибський В.І., Шаповалов С.М., Чуєв Ю.Ф. та ін. “Рефлексотерапія”. Тестові завдання для тематичного тренінг-контролю з локалізації акупунктурних точок. -Харків, 1994.-29с.
 21. Сосін І.К., Волков А.С., Чуєв Ю.Ф., Застосування методу непрямої електрохімічної детоксикації у наркології. Методичні рекомендації.-Харків,1994. -7С.
 22. Сосін І.К., Волков А.С., Чуєв Ю.Ф. Альтернативні шляхи доставки лазерного випромінювання у наркології. // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1994.-С.113.
 23. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Комбіноване застосування НІЛІ та біоадаптивного регулювання систем при лікуванні опійної наркоманії. ////Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології».-Ялта, 1994.-С.133-134.
 24. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Внутрішньосудинне лазерне опромінення крові, мікрохвильова резонансна терапія та біоадаптивне регулювання у комплексному лікуванні опійної наркоманії. // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1995.-С.114-115.
 25. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Паравазальна лазерна терапія опійної наркоманії// Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1995.-С.116-117.
 26. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія нікотинізму. // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ.,1995.-С.118-119.
 27. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Нове покоління апаратів лазерної терапії // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1995.-С.160-161.
 28. Сосін І.К., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф. Диференційована акупунктурна корекція іпохондричних розладів ендогенного генезу. //Психосоматичні розлади.-Харків-Луганськ, 1995.-С.95-96.
 29. Сосін І.К., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф. Іпохондрична симптоматика при алкоголізмі у хворих із спадковою обтяженістю по лінії шизофренії. //Психосоматичні розлади.-Харків-Луганськ, 1995.-С.97-98.
 30. Сосін І.К., Павлов І.К., Чуєв Ю.Ф. Метод гіпербаричної оксигенації у навчальних планах та програмах постдипломної підготовки психіатрів та наркологів.// Актуальні проблеми експериментального та клінічного застосування баротерапії.-Дніпропетровськ, 1995.-С.96.
 31. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков А.С. Застосування методу гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні хворих на опійну наркоманію //Актуальні. Проблеми експериментального та клінічного застосування баротерапії.-Дніпропетровкс, 1995.-С.95.
 32. Потєйко П.І.,Крутько І.І., Чуєв Ю.Ф. Вплив лазеротерапії на рівень ендогенної інтоксикації у хворих на туберкульоз легень. // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1995.-С.121.
 33. Потейко П.І., Крутько В.С., Бабенко А.І., Чуєв Ю.Ф. Ефективність лазеротерапії туберкульозного плевриту. // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1995.-С.122.
 34. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Концептуальні питання лазерної терапії наркологічних захворювань // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1995.-С.144.
 35. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Ігнатуш Ю.Ф. та ін Апарати лазерної терапії класу «Пульсар».// Застосування лазерів у медицині та біології. Київ,1995.-С.145.
 36. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Маловивчені ефекти акупунктурної та внутрішньосудинної лазерної терапії опійної наркоманії у молодих жінок. // Застосування лазерів у медицині та біології.-Київ,1995.-С.165-166.
 37. Сосiн I.К.,Павлов В.А., Чуєв Ю.Ф., та iн Метод гiпербаричної оксигенацiї в учбових планах та програмах пiслядипломної пiдготовки психiатрiв-наркологiв.//Український вiсник психоневрологiї. віп.2/6. -С.284-285.
 38. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Сучасні аспекти вдосконалення традиційних методів східної медицини //Ідеї І. І. Мечникова та розвитку сучасного природознавства.-Харків,1995.-С.286-287.
 39. Сосiн I.К., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С. Нові методи еферентної терапiї в наркологiї. //Ідеї І.І.Мечникова та розвитку сучасного природознавства.-Харків,1995.-С.285-286.
 40. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Біда Б.А. Застосування апарату лазерної терапії АЛТД-ів у клінічній медицині.-Харків,1995. -60 С.
 41. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Дерматологічний аспект діагностики наркоманії. //Сучасні проблеми в дерматовенерології, косметології та управлінні охороною здоров’я. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції.-Харків,1996.-Вип.8.-С.85.
 42. Сосін І.К., Пшук Н.Г., Чуєв Ю.Ф. Новий аспект використання кріоаплікатора дерматологічного. //Сучасні проблеми в дерматовенерології, косметології та управлінні охороною здоров’я. Тези обласної науково-практичної конференції. -Харків, 1996.-Вип.8.-С.86.
 43. Сосін І.К., Волков А.С., Чуєв Ю.Ф. Класифікація та діагностична значущість порушень теплової радіації шкіри при опійній наркоманії. //Сучасні проблеми в дерматовенерології, косметології та управлінні охороною здоров’я. Тези обласної науково-практичної конференції. -Харків, 1996.-Вип.8.-С.87.
 44. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Холін В.В. Пристрій-термінал для надшкірного освітлення крові. //Сучасні проблеми в дерматовенерології, косметології та управлінні охороною здоров’я. Тези обласної науково-практичної конференції. .-Харків, 1996.-Вип.8.-С.88.
 45. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Застосування надшкірної квантової гемотерапії під час лікування алкогольного абстинентного синдрому. //Сучасні проблеми в дерматовенерології, косметології та управлінні охороною здоров’я. Тези обласної науково-практичної конференції. .-Харків, 1996.-Вип.8.-С.89.
 46. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Артуянц Н.Л. Лазерна терапія соматоневрологічних розладів постинтоксикаційного генезу //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології».- Харків,1996. -С.107-108.
 47. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сайков Д.В. Антидепресивний ефект лазерної аутогемотерапії //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», -Харків,1996.-С.108-109.
 48. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Артуянц Н.Л. та ін Невідкладна лазерна терапія при розладах сфери потягів за компульсивним типом.//Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків,1996. -С.109.
 49. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Неінвазивний еквівалент внутрішньосудинної лазерної гемотерапії. //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків,1996. -С.109-110.
 50. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Лазерна рефлексотерапія афективних порушень при опійній наркоманії //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків,1996. -С.125-126.
 51. Шаповалов С.В., Здибський В.І., Чуєв Ю.Ф. Комбінована терапія захворювань периферичної нервової системи //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків,1996. -С.137-138.
 52. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Ігнатуш Ю.Ф. Малогабаритний апарат лазерної терапії “Колібрі”. //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків,1996. -С.158-159.
 53. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сайков Д.В. Ультрафіолетове опромінення крові в інтенсивній терапії опійного та алкогольного абстинентного синдрому. //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків,1996. -С.173-174.
 54. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Основні напрямки, результативність, перспективи комплексної науково-технічної програми “Лазер у медицині”. //Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків,1996. -С.183-184.
 55. Чуєв Ю.Ф. Моніторинг гомеостатичних параметрів при інтенсивній терапії опійної наркоманії.//Матеріали 2 національного конгресу анестезiологiв України.-Харків, 1996.-С.104-105.
 56. Чуєв Ю.Ф. Лазерні методи інтенсивної терапії невідкладних станів у наркології //.//Матеріали 2 національного конгресу анестезiологiв України.-Харків, 1996.-С.236-237
 57. Чуєв Ю.Ф. Інтенсивна лазерна терапія опійного синдрому абстинента. //.//Матеріали 2 національного конгресу анестезiологiв України.-Харків, 1996.-С.237.
 58. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Лазерна рефлексотерапія гіпертензійного синдрому інтоксикаційного генезу. //Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1996.-С.35-36.
 59. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія септичних станів при опійній наркоманії // Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1996.-С.66-67.
 60. Чуєв Ю.Ф. Магнітно-лазерна терапія алгічних розладів опійного постинтоксикаційного генезу. //Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1996.-С.67-68.
 61. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазери у наркології. //Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1996.-С.68-69.
 62. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Застосування гелій-неонової лазерної терапії при лікуванні опійного абстинентного синдрому//Архiв психiатрii.-1996.-вип.10-11.-С.97.
 63. Чуєв Ю.Ф. Спосіб комбінованої внутрішньосудинної лазерної та інфузійної фармакологічної детоксикації.//Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1997.-С.62-63.
 64. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Церебральна гемодинаміка у хворих на нарманії в процесі лазерної терапії. //Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1997.-С.63-64.
 65. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Динаміка біоелектричної активності головного мозку у процесі лазеротерапії. //Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1997.-С.61-62.
 66. Сосін І.К., Волков А.С., Чуєв Ю.Ф., Тараненко С.І. Застосування біоадаптивного регулювання у комплексному лікуванні сексуальних порушень у хворих на опійну наркоманію. // Порушення сексуального здоров’я. Діагностика, корекція, профілактика. Матеріали науково-практичної конференції. Харків, 1997. С. 174-175.
 67. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія нікотинізму. Навчальний посібник.-Харків, 1997.-40с.
 68. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія алкоголізму. Навчальний посібник.-Харків, 1997.-74с.
 69. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Обґрунтування та диференційоване застосування променів лазера у комплексному лікуванні наркоманії. Навчальний посібник.-Харків, 1997.-72с.
 70. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Екстракорпоральна лазерна гемокарбоперфузія в наркології.//Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1997.-С.99.
 71. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Тараненко С.І. Вторинна профілактика гострої депресивної симптоматики при наркоманії методом лазеротерапії та біоадаптивного регулювання. Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1997.-С.102-103.
 72. Чуєв Ю.Ф. Спосіб внутрішньосерцевої лазерної гемотерапії у наркології. Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1997.-С.100.
 73. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Лазерна терапія опійного синдрому абстинента. Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта,1997. -С.101-102.
 74. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков А.С., Тараненко С.І. Динаміка показників варіаційної пульсометрії у хворих на наркоманію в процесі лазеротерапії та біоадаптивного регулювання. Матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта,1997. -С.105-106.
 75. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Тараненко С.І. Перший досвід вивчення біоелектрокінетичних властивостей клітинних ядер у хворих на наркоманію в процесі лазеротерапії та біоадаптивного регулювання. Матеріали 9 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1998.-С.65-66.
 76. Чуєв Ю.Ф. Використання низькоінтенсивного інфрачервоного випромінювання під час лікування артралгій у наркологічних хворих. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.91.
 77. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Задорожна Т.К. До застосування гелій-неонових та інфрачервоних лазерів у клінічній медицині. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.95-96.
 78. Чуєв Ю.Ф. Порівняльна ефективність лазерної терапії при інвазивних та неінвазивних методах впливу. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.96-97.
 79. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Бобильова Т.П. Застосування лазерної гемокарбоперфузії у комплексному лікуванні алкогольного делірію. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.97-98.
 80. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шипілов Ю.А., Замнюкова О.М. Низькоінтенсивна лазерна терапія в комплексі засобів та методів лікування ВІЛ-інфікованих хворих на опійну наркоманію. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.99-100.
 81. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шіпілов Ю.А. та ін Особливості редукції абстинентних розладів у ВІЛ-інфікованих хворих на наркоманію в процесі лазерної терапії. //Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.100.
 82. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Крутій Г.М. Перспективи застосування загальної та локальної гідролазерної терапії у наркологічній практиці. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.101-102.
 83. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков А.С., Крутій Г.М. Загальні принципи лазерної корекції сексуальних розладів при наркологічних захворюваннях Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.102-103.
 84. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Холін В.В. Проблеми та перспективи лазерної медичної техніки у наркології. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.125-127.
 85. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Постдипломна підготовка психіатрів-наркологів України з основ лазерної медицини. Матеріали 10 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Харків, 1998.-С.159-160.
 86. Чуєв Ю.Ф. Лазери в комплексних реабілітаційно-відновних програмах при наркологічних захворюваннях Застосування лазерів у медицині та біології.-Ялта,1998.
 87. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Екстракорпоральна лазерна гемокарбоперфузія у комплексному лікуванні опійної наркоманії. Матеріали 11 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». -Ялта, 1998.-С.
 88. Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф. Лікарська, наукова та педагогічна діяльність І.К.Сосіна. //Актуальні питання наркології.-Харків, 1998.-С.5-8.
 89. Чуєв Ю.Ф. Сучасні аспекти лазерної терапії у клінічній наркології. //Актуальні питання наркології.-Харків, 1998.-С.70-72.
 90. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Методи еферентної терапії у клінічній наркології. Фотобіологія та фотомедицина.-N1,1998.-C.75-80.
 91. Попов В.Д., Хміль С.В., Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Гідролазерна терапія. Методичний посібник //Київ,1998.-67с.
 92. Сосін І.К., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф. та ін. Сучасні напрямки та результативність наукової діяльності в галузі наркоології //Актуальні проблеми медичної науки.-Харків,1998.-С.251-254.
 93. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Стрілко В.В. Сорбційно-ендоекологічні проблеми клінічної наркології. Харків, “Поліграфсервіс”, 1998.-72с.
 94. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Основи лазерної медицини в навчальних планах та програмах післядипломної підготовки лікарів-наркологів. //Навчально-методична конференція.-Полтава, 1998.-С.343.
 95. Сосін І.К., Волков А.С., Чуєв Ю.Ф., Стрілко В.В., Картель Н.Т., Миколаїв В.Г., Пострілко В.М., Тараненко С.І. Динаміка гомеостатичних параметрів у процесі БАРС-терапії опіатної наркоманії. Архів психіатрії, №2,3 (17,18).Київ,1998. -С.225-229.
 96. Сосін І.К., Волков А.С., Чуєв Ю.Ф. та ін. Біоадаптивне управління в клінічній наркології. Архів психiатрiї, N1(16).К.,1998.-С. 143-148.
 97. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Героїнова наркоманія: Клініко-терапевтичний аспект. Міжнародний медичний журнал., Т.5, N1, 1999. -С.61-65.
 98. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М. Методи рефлексотерапії у наркологічній практиці. Харків, “Поліграфсервіс”, 1999.-176 с.
 99. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слободян Р.Є. Пошук нових модифікацій лазерної терапії хворих на алкоголізм. // Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», ,20-23квітня 1999р. -Харків, 1999.-С.88-90.
 100. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков А.С. Ідея тепловізійного скринінгу зон локалізації диференційованого лазерного лікувального впливу у клінічній медицині. //Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 20-23 квітня 1999 р. – Харків,1999. -С.90-91.
 101. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Класифікаційні основи методів квантової терапії у психіатрії та наркології. //Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 20-23 квітня 1999 р. -Харків,1999. -С.91.
 102. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Метод лікарського лазерофорезу у клінічній наркології. //Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 20-23 квітня 1999 р. -Харків,1999. -С.91-92.
 103. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Миронюк І.Я. Лазерна терапія у комплексі реабілітаційно-відновних заходів в осіб, які вчинили суїцидальні спроби. //Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 20-23 квітня 1999 р. -Харків,1999. -С.92-93.
 104. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Методи лазерної терапії при хроніосептичних станах у хворих на ін’єкційні форми наркоманії. //Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 20-23 квітня 1999 р. -Харків,1999. -С.93-94.
 105. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф.,Стрелко В.В. та ін Низькоінтенсивна лазерна енергія – потенційний терапевтичний засіб ендоекологічної елімінації ліпотропних наркотичних речовин.//Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології» , 20-23 квітня 1999 р. -Харків,1999. – С.95-96.
 106. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Маловивчені терапевтичні ефекти методів лазерної терапії. //Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 20-23 квітня 1999 р. -Харків,1999. -С.96-97.
 107. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Спосіб пункційної лазеростимуляції точок акупунктури. //Матеріали 12 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 20-23 квітня 1999 р. -Харків,1999. -С.97-98.
 108. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сквір І.М. Психотерапевтичне потенціювання та опосередкування методів лазерної терапії у наркології. Актуальні проблеми прикордонної психіатрії, психотерапії, медичної психології. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження проф.І.М.Аптера, 27-28 травня 1999 року. Харків, 1999. – С.133-134.
 109. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія запійних форм алкоголізму. Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 1999 р. Алупка, 1999. -С.78-79.
 110. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Теорія та практика застосування методів лазерної терапії у клінічній наркології. Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 1999 р. Алупка, 1999. -С.81.
 111. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Про поєднану терапевтичну дію та сфери застосування постійного магнітного поля та низькоінтенсивного лазерного випромінювання в наркологічній практиці. Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 1999 р. Алупка, 1999. -С.79-80.
 112. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Замнюкова О.М. Сучасні лазерні технології у клінічній наркології. Актуальні проблеми лазерної медицини, ендоскопічної хірургії та гінекології. Матеріали науково-практичної конференції 29-30 жовтня 1999 р., м. Одеса. -С. 144 -146.
 113. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сквір І.М. Цзю-терапія у наркології. У кн.: The Bulletin of European Postgraduate Centre of Acupuncture and Homoeopathy. Number 3. Desember 1999. -C. 114.
 114. Чуєв Ю.Ф. Теоретичні передумови застосування лікувальних ефектів лазерного випромінювання у клінічній наркології. Український вісник психоневрології. Том 7, віп. 4 (22), 1999. -С.45-48
 115. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія опійної наркоманії. Харків, “Поліграфсервіс”. 1999 – 144 с.
 116. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія алкоголізму. 2-ге видання, пров., дод. Харків, “Поліграфсервіс”. 1999. -136 с.
 117. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія нікотинізму. 2-ге видання, пров., дод. Харків. “Поліграфсервіс”. 1999. – 84 с.
 118. Сосін І.К., Артемчук О.Ф., Чуєв Ю.Ф., Беспалов Ю.Г. Ендоекологія та її прикладні аспекти в наркології. Міжнародний медичний журнал. Том 6, №2, 2000. -С.82-86
 119. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Купрієнко І.В. Обґрунтування та диференційоване застосування «Нутрі-клінза» для лікування алкоголізму. У кн.: Досвід застосування системних продуктів ВІТАМАКС. Харків, 2000. С.12-13.
 120. Чуєв Ю.Ф. Методи інтенсивної лазерної терапії у клінічній наркології. Український вісник психоневрології. Том 8, віп. 1 (23), 2000. -С.54-57
 121. Чуєв Ю.Ф. Сучасні лазерні технології у наркологічній практиці. Фотобіологія та фотомедицина. №1,2 2000. -С.24-27.
 122. І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуєв, Т.К.Задорожна, Г.Н.Мисько, Л.П.Голікова, І.Ф.Купрієнко, І.В.Купрієнко, В.С.Оранська, Т.К. П.Бобилєва, А.П.Задорожний, І.М.Сквіра. Діагностична значимість функціональних проб печінки при наркозалежних токсичних гепатитах. Сучасні проблеми діагностики та терапії гепатитів. Додаток до журналу School of Fundamental Medicine Journal, Desember 1999, Vol. 5 №2. Харків, 2000. -С. 128-132.
 123. Сосін І.К., Грабар І.В., Чуєв Ю.Ф. Інгаляційна токсикоманія у дітей та підлітків. Міжнародний медичний журнал. -2000 -№4. -С. 43-45.
 124. Чуєв Ю.Ф. Неінвазивні та малоінвазивні лазерні методи у комплексному лікуванні наркологічних захворювань. Український вісник психоневрології. Том 8, віп.3 (25). – 2000. -С. 48-52.
 125. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Героїнова наркоманія: Клініко-терапевтичний аспект. Червона стрічка. №2, 2000. -С.20-24.
 126. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Пострелко В.М. Клініка та загальні принципи терапії невідкладних станів, зумовлених гострою інтоксикацією опіатами. Екологічна медицина. №1, 2000. – С.19-25.
 127. Сосін І.К., Беспалов Ю.Г., Артемчук О.Ф., Чуєв Ю.Ф. Предмет, завдання та методологія ендоекології. Екологічна медицина. №1, 2000. – С.6-9.
 128. Н.І.Хвісюк, І.К.Сосін, Н.І.Жемчугова, А.А.Осипов, Ю.Ф.Чуєв Функціональна інтеграція державних та комерційних форм наркологічної служби – нова перспективна форма оптимізації післядипломної підготовки лікарів-наркологів. Медичні дослідження. Том 1, вип.1. Харків, 2001. -С. 135-136.
 129. І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуєв, Л.В.Слюсарєва, П.В.Задорожний, Т.К.Задорожна, І.В.Купрієнко, Є.Ю.Гончарова. Емоціотропні ефекти карбамазепіну при психічній та наркологічній патології. Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.275-276.
 130. І.К.Сосін, А.С.Волков, Ю.Ф.Чуєв, О.С.Слабунов, Г.М.Мисько, С.В.Чайка, В.І.Сема, А.П.Задорожний. Застосування комп’ютерних технологій у процесі післядипломної підготовки лікарів-наркологів. Медичні дослідження. Том 1, вип.1. Харків, 2001. -С. 133-134.
 131. Ю.Ф. Чуєв, Г.М. Мисько, І.К. Сосин. Можливості методів рефлексотерапії при алкоголізмі, наркоманії та токсикоманії. Медичні дослідження. Том 1, вип.1. Харків, 2001. -С. 137
 132. І.К. Сосін, Ю.Ф.Чуєв. Суїцидальна криза у клініці алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та немедикаментозні експрес-методи його терапії. Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.273-275.
 133. Чуєв Ю.Ф. Патогенетичні, саногенетичні та супутні лікувальні ефекти низькоінтенсивного лазерного впливу у хворих із залежністю від психоактивних речовин. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров’я населення України (Матеріали пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, присвяченого Року Здоров’я). Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2001. – С. 598-599.
 134. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Казуїстика адиктивного ін’єкційного самозапровадження психоактивної субстанції, одержуваної кустарно-хімічною модифікацією офіцинального препарату «Ефект» («Колдакт»). Український вісник психоневрології. Том 9, вип.1 (26), 2001. – С.69-73.
 135. Чуєв Ю.Ф. Про лікувальні ефекти низькоінтенсивного лазерного впливу в клініці наркопатології. Фотобіологія та фотомедицина. Том 4 №1,2. 2001. – С. 81-82.
 136. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К., Холін В.В. Апарат лазерної терапії “МЛФС-06” – нові можливості для клінічної наркології. Фотобіологія та фотомедицина. Том 4 №1,2. 2001. – С. 101.
 137. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерні методи комплексного лікування сучасних форм алкогольної поліневропатії. Фотобіологія та фотомедицина. Том 4 №1,2. 2001. – С. 78-79.
 138. Сосін І.К., Слабунов О.С., Місько Г.М., Чуєв Ю.Ф. Програма та навчальний план спеціалізації зі спеціальності “Наркологія”. Харків, 2001. 16 с.
 139. Сосін І.К., Лінський І.В., Чуєв Ю.Ф., Кузьмінов В.М., Жемчугова, А.А.Осипов. Особливості клініки залежно від психостимуляторів, що отримуються шляхом кустарної хімічної модифікації деяких комбінованих офіцинальних препаратів, що містять прекурсори. Архів психіатрії. №4(27). 2001. -С. 117-122.
 140. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Клініка гострих токсико-алергічних реакцій при ін’єкційних формах наркоманії та основні підходи до їх усунення. Архів психіатрії. №3 (26). 2001. -С.105-108.
 141. І.К. Сосін, Ю.Ф.Чуєв. Клініко-діагностичні критерії гострої інтоксикації опіатами та основи інтенсивної терапії. Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.182-195.
 142. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К., Друзь О.В. Комбіноване застосування лазерної терапії з іншими немедикаментозними методами при депресивній суїцидальності у клініці наркопатології. Матеріали ХУ! Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 вересня 2001 року. Феодосія. – 2001. – С.21-22.
 143. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Розробка нових методів терапії психічних та поведінкових розладів у клінічній наркології. Матеріали ХУ! Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 вересня 2001 року. Феодосія. – 2001. – С.22-23.
 144. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Емоціотропні ефекти карбамазепіну та лазерної терапії при наркологічній патології. Матеріали ХУ! Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 вересня 2001 року. Феодосія. – 2001. – С.24-25.
 145. Чуєв Ю.Ф. Лазерна корекція афективних розладів постинтоксикаційного генезу. Матеріали ХУ! Міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 вересня 2001 року. Феодосія. – 2001. – С.23-24.
 146. Чуєв Ю.Ф. Лазерна корекція афективних розладів постинтоксикаційного генезу. Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.276-277.
 147. Чуєв Ю.Ф. Героїнова наркоманія: особливості преморбіду, клініки та течії. Український вісник психоневрології. Том 9, віп.3 (28). – 2001. -С. 104-110.
 148. Чуєв Ю.Ф. Нетрадиційні технології купірування невідкладних станів у клініці опійної наркоманії. Український вісник психоневрології. Том 9, віп.4 (29). – 2001. -С. 43-45.
 149. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Генералізовані форми поєднаної екзогенної та ендогенної інтоксикації при опійній ін’єкційній залежності: нові підходи до терапії. Український вісник психоневрології. Том 9, віп.4 (29). – 2001. -С. 43-45.
 150. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Епідеміологічна сітуація з наркоманіями в Україні. Нові форми патологічної залежності у клінічній наркології. «Питання профілактики розповсюдження наркоманії у м.Харкові». Матеріали міської науково-практичної конференції. Харків. – 2001. – С.10-12.
 151. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Теоретичні та прикладні передумови використання детоксикаційних ефектів гіпохлориту натрію у психіатрії та наркології. Вісник психічного здоров’я. №1-2, 2002. -С.55-68.
 152. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Тактика та стратегія лікувально-реабілітаційних програм у сучасній наркології. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології. Матеріали науково-практичної конференції неврологів, психіатрів та наркологів, присвяченої 100-річчю Чернівецької обласної клінічної психіатрічної лікарні. м.Чернівці, 3-5 жовтня 2002р. м.Харків, 2002. -С. 199-202.
 153. О.В.Друзь, І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуєв. Кризисні стани психіки у осіб молодого віку: програма наукових досліджень. Українська вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002 (додаток). -С.254-255.
 154. І.К.Сосін, О.М.Вієвський, Ю.Ф.Чуєв, Н.П.Бурмака, Т.К.Задорожна, І.В.Купрієнко Нова концепція застосування препарату «Антаксон» у наркології.Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002 (додаток). -С.274-275.
 155. І.К.Сосін, П.В.Задорожний, Ю.Ф.Чуєв, В.І.Сема, Т.К.Задорожна, І.В.Купрієнко, Є.А.Сушинська. Пивний алкоголізм: міф чи клінічна реальність? Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002 (додаток). -С.276-277.
 156. Ю.Ф. Чуїв. Лазери в комплексі засобів та методів інтенсивної та планової терапії наркологічних захворювань. Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002 (додаток). -С.280.
 157. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Теоретичні та прикладні аспекти непрямої електрохімічної детоксикації у наркології. Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002 (додаток). -С.280-281.
 158. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Героїнова наркоманія. Харків. “Поліграфсервіс”. 2002. – 147 с.
 159. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Гіпотензивний експрес-ефект лазерної терапії у клініці алкогольної залежності. Матеріали 18 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 22-25 жовтня 2002 року. Ялта. – 2002. – С.40-41.
 160. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Сучасні аспекти застосування методів лазерної терапії у наркології. Матеріали 18 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 22-25 жовтня 2002 року. Ялта. – 2002. – С.41-42.
 161. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Сучасні аспекти ВІЛ-носій у середовищі споживачів психоактивних речовин: пошук шляхів профілактики та терапії. Матеріали 2-ї регіональної науково-практичної конференції «Питання профілактики та лікування ВІЛСНІДу, захворювань, що передаються статевим шляхом та наркоманій у Харківському регіоні». Харків, 21 грудня 2002 р, частина 2. – С. 10-13.
 162. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Електрохімічна детоксикація в комплексі засобів та методів усунення невідкладної наркопатології. Архів психіатрії. №3 (34). 2003. -С.144-148.
 163. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В. Депресивні стани як проблема наркології та суїцидології. Архів психіатрії. Т.9, №1 (32). 2003. -С.92-96.
 164. Сосін І.К., Грінблат С.О., Беспалов Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Чорний Ю.А., Носов К.В. Здоров’я та успішний менеджмент в аспекті вузівського вивчення ендоекології та валеопсихології.
 165. Міжнародний медичний журнал. Том 9 №2. -2003. – С.132-138.
  Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Тютюнова залежність. Харків. “Торнадо”. 2003. – 130 с.
 166. Сосін І.К., Чуєв Ю. Ф. Лазерні програми та карбамазепін у комплексній корекції наркогенно зумовлених депресивних розладів. Матеріали 20 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 8-11 жовтня 2003 року. Ялта. – 2003. – С.75-76.
 167. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Досвід розробки та запровадження комбінованих методів детоксикації на основі лікувальних ефектів лазерного випромінювання. Матеріали 20 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 8-11 жовтня 2003 року. Ялта. – 2003. – С.82-83.
 168. Сосін І.К., Купрієнко І.В., Чуєв Ю.Ф., Задорожна Т.К., Сайков Д.В. Нові аспекти використання препарату «Налтрекс» у наркології при клінічно рецидивнонебезпечних ситуаціях. Мистецтво лікування № 6 (006) грудень 2003р. – 77-84 с.
 169. Сосін І.К., Грінблат С.О., Беспалов Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Чорний Ю.А., Носов К.В.. Вузові передумови психічного здоров’я та успішного менеджменту: на моделі вузівської підготовки валеопсихології та ендоекології. Психічне здоров’я №1 (1), 2003. – С.11-18.
 170. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чув Ю.Ф., Іванілова О.М., Тарасова Н.М., Романенко Ю.М. Клініко-епідемічний патоморфоз політравматизму, пов’язаного з алкогольним сп’янінням// Політравма: Невідкладна медична допомога. Зб. Статей Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. Проф. А.І.Мєщанінова. Вип. :.Харків, “Основа”, 2003. – С. 158 – 164.
 171. Сосін І.К., Слабунов О.С., Тарасова Н.М., Костіков Ю.П., Чув Ю.Ф., Іванілова А.М. Клініко-статистичні особливості політравматизму, що поєднується з алкогольним сп’янінням. / / Політравма: Невідкладна медична допомога. Зб. Статей Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги ім. Проф. А.І.Мєщанінова. Вип. :.Харків, “Основа”, 2003. – С. 168 – 173.
 172. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чайка С.В., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф., Сема В.І., Волков А.С., Задорожна Т.К., Купрієнко І .В. Нові аспекти діяльності кафедри наркології, адаптовані до інноваційних процесів у Харківській медичній академії післядипломної освіти // Актуальні питання післядипломної освіти в Україні. Матеріали навчально-методичної конференції, присвяченої 80-річчю ХМАПО (Харків, 11 – 12 листопада 2003 року). – Харків, 2003. – С. 293 – 295.
 173. Сосін І.К., Слабунов О.С., Сайков Д.В., Чуєв Ю.Ф. Клінічні особливості алкогольної депресії та нові підходи до її лікування. Архів психіатрії. Т.10 № 1 (36). 2004. -С.84-91.
 174. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М. Дерматологічна стигматизація залежно від психоактивних речовин. «Сучасні проблеми дерматовенерології, косметології та управління охороною здоров’я». Харків, 2004. – С.26-27.
 175. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Купрієнко І.В., Сквира І.М., Бурмака Н.П. Лазерна терапія при рецидивнонебезпечних клінічних ситуаціях ремісійного періоду наркології. Матеріали 21 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 26-29 травня 2004 року. Одеса. – 2004. – С.58-59.
 176. Сосін І.К., Слабунов О.С., Задорожний П.В., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф. Організаційні аспекти та особливості проведення наркологічних профілактичних оглядів. Матеріали 5-ї Української конференції з міжнародною участю “Нові підходи до психотерапії та фармакотерапії станів залежності від психоактивних речовин”, присвяченої 86-річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко. Харків, 2004. – 160-162 с.
 177. І.К.Сосін, О.С.Слабунов, В.Д.Куликова, Т.К.Задорожна, Ю.Ф.Чуєв, І.В.Купрієнко, Друзь О.В. «Синдром емоційного вигоряння» як наслідок професійної діяльності наркології. Архів психіатрії. Т.10 № 2 (37). 2004. -С.149-151.
 178. Сосін І.К, Сайков Д.В., Чуєв Ю.Ф. Купують антидепресивні ефекти квантової аутогемотерапії у наркології. Матеріали 22 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 12-16 жовтня 2004 року. Ялта. – 2004. – С.71-72.
 179. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сайков Д.В. Скринінг психотропної активності методів квантової медицини у наркології. Матеріали 22 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 12-16 жовтня 2004 року. Ялта. – 2004. – С.72-73.
 180. Сосін І.К., Сайков Д.В., Чуєв Ю.Ф. Структура психотропної активності квантової аутогемотерапії під час алкогольної депресії. Матеріали 22 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 12-16 жовтня 2004 року. Ялта. – 2004. – С.76-77.
 181. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Лазерна стабілізація етанол індукованої артеріальної гіпертензії. Матеріали 22 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 12-16 жовтня 2004 року. Ялта. – 2004. – С.94-95.
 182. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерні стратегії в наркології: інноваційний досвід та перспективи вдосконалення. Матеріали 22 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 12-16 жовтня 2004 року. Ялта. – 2004. – С.74-75.
 183. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Клінічні аспекти наркогенно-адикційного потенціалу деяких препаратів спазмолітико-анальгетичної дії. Архів психіатрії. Т.11 № 2 (41). 2005. – С.220-223.
 184. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Терапевтичні інтервенції «Налтрекса» та «Даларгіна» з метою стабілізації ремісії у опіоманів. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженківські читання: теорія та практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко, 5-6 квітня 2005 р. -С.127-129.
 185. Чуєв Ю.Ф. Епілептиформний синдром у клініці трамадолової залежності. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженківські читання: теорія та практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко, 5-6 квітня 2005 р. -С.123-125.
 186. Чуєв Ю.Ф. Коморбідність опійної наркоманії та трамадолової залежності. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженківські читання: теорія та практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко, 5-6 квітня 2005 р. -С.125-127.
 187. Чуєв Ю.Ф., Чайка С.В., Кошова Т.В. Особливості психокорекції та психотерапії донозологічних алкогольних проблем у підлітків. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженківські читання: теорія та практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко, 5-6 квітня 2005 р. -С.129-130.
 188. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Лазерне потенціювання лікувальних ефектів препаратів нейрометаболічної дії. Матеріали 23 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 травня 2005 року. Миколаїв. – 2005. – С.61-62.
 189. Сосін І.К., Лазірська Л.В., Купрієнко І.В., Чуєв Ю.Ф., Задорожна Т. К., Сайков Д.В. Нові підходи до усунення рецидивнонебезпечних клінічних ситуацій у наркології // Вісник психіатрії та психофармакотерапії, № 2(4), 2003. – С. 34 – 41.
 190. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Шаповалова В.А., Бабанін В.А., Іванілова А.М.. Соціально-психологічні стратегії визначення ролі алкоголю в житті людини. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. Випуск 9-10 (13-14). Харків, 2006. – С.264-277.
 191. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Бобир Є.В., Похмурий В.А., Шаповалов В.В., Шаповалова В.А, Тараненко С.І. Еволюція поглядів на замісну терапію в Україні (на моделі типової клінічної ілюстрації) // Вісник психіатрії та психофармакотерапії, № 1(7), 2005. – С. 6 – 9.
 192. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Задорожна Т.К., Сушинська Є.А., Купрієнко І.В. Пошук ад’ювантних ефектів лазерної терапії у наркології. Матеріали 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2005 року. м. Ялта. – 2005. – С.57.
 193. Сосін І.К., Бабанін В.А., Чуєв Ю.Ф., Беспалов Ю.Г., Слабунов О.С. Терапевтичні інновації у наркології, що базуються на використанні методів квантової медицини. Матеріали 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2005 року. м. Ялта. – 2005. – С.55-56.
 194. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Теоретичні передумови застосування препарату Депакін у комбінованих лазерних детоксикаційних програмах. Матеріали 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2005 року. м. Ялта. – 2005. – С.68-69.
 195. Сосін І.К., Бабанін В.А., Двірський А.Є., Чуєв Ю.Ф. Патогенетичне обґрунтування застосування лазерної терапії при спадково обтяженій коморбідній патології – алкогольній залежності та шизофренії. Матеріали 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2005 року. м. Ялта. – 2005. – С.54-55.
 196. Чуєв Ю.Ф., Чайка С.В., Кошова Т.В., Бражник Л.А. Методи психодіагностики у комплексі засобів лазерної детоксикації. Матеріали 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2005 року. м. Ялта. – 2005. – С.69-70.
 197. Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А. Лазерна корекція афективних розладів у клініці нікотинізму. Матеріали 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2005 року. м. Ялта. – 2005. – С.67-68.
 198. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Наркологія. – Харків: Колегіум, 2005. – 800 с.
 199. І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуїв. Спосіб усунення больового синдрому в клініці опіоманії. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці від дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – Харків. – С. 155-156.
 200. І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуїв. Нові підходи до комплексної детоксикаційної терапії у наркології. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці від дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – С. 156-158.
 201. Ю.Ф. Чуїв. Терапевтичний алгоритм корекції нарко-асоційованої соматоневрологічної патології Матеріали 7 Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці від дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – С. 179-182.
 202. О.С. Слабунов, І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуєв, С.В. Чайка Особливості та перспективи інтеграційних освітніх інновацій на кафедрі наркології. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці від дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – С. 142-143.
 203. І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуєв, О.С. Слабунов, С.В. Чайка Перший досвід диференціації професійних шкідливостей у наркології з урахуванням наукового аналізу. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці від дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – С. 158-160.
 204. Ю.Ф. Чуєв, І.К. Сосін, С.В. Чайка, П.В. Задорожний, Т.К. Задорожна, А.П. Задорожний, В.В. Лобачова, Л.А. Бражник, Т.В. Кошова. Гендерні аспекти стигматизації внаслідок алкогольної залежності. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці від дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – С. 182-184.
 205. Чуєв Ю.Ф., Кошова Т.В., Бражник Л.А., Ільченко Є.П. Застосування препарату «Антаксон» у лазерних реабілітаційно-відновних схемах терапії алкогольної залежності. Матеріали 25 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 24-28 травня 2006 року. м. Луцьк. – 2006. – С.58-59.
 206. Чуєв Ю.Ф., Чайка С.В., Кошова Т.В., Бражник Л.А., Ільченко О.П. Досвід застосування методів психодіагностики у комплексі засобів та методів лазерної детоксикації. Матеріали 25 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 24-28 травня 2006 року. м. Луцьк. – 2006. – С.59-60.
 207. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна проблематика у винахідницькій діяльності кафедри наркології. Матеріали 25 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 24-28 травня 2006 року. м. Луцьк. – 2006. – С.49-51.
 208. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.А., Шаповалов В.В. Комбінована лазерна та фармакологічна корекція депресивних розладів при опіоманіі. Матеріали 26-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Перші Шахбазовські читання, 11-14 жовтня 2006 року. м. Ялта. – С.104-105.
 209. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Застосування лазерної техніки фірми “Фотоніка” у вітчизняній наркології. Матеріали 26-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Перші Шахбазовські читання, 11-14 жовтня 2006 року. м. Ялта. – С. 57-58.
 210. Чуєв Ю.Ф., Кошова Т.В., Бражник Л.А., Ільченко Є.П. Застосування магнітно-лазерної терапії у роботі приватного наркологічного кабінету. Матеріали 26-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Перші Шахбазовські читання, 11-14 жовтня 2006 року. м. Ялта. – С. 107-108.
 211. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Бупренорфін в арсеналі пілотних засобів та методів вітчизняної наркології // Архів психіатрії. Т. 12, вип. 1-4 (44-47), 2006. – С. 132 – 236.
 212. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф. Інноваційний аспект методу стрепсихотерапії алкогольної залежності. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів : „Довженківські читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко 3 -4 квітня 2007р. Харків. – С. 188-190.
 213. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Бупренорфін у компексному лікуванні опійної залежності. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів : „Довженківські читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко 3 -4 квітня 2007р. Харків. – С. 181-185.
 214. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М., Сушинська Є.А. Гепаклінз у комплексній терапії хворих на алкогольну залежність, з коморбідною патологією печінки. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів -4 квітня 2007р. Харків. – С. 185-188.
 215. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Тандемні методи еферентної терапії невідкладної наркопатології Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів : „Довженківські читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко 3 -4 квітня 2007р. Харків. – С. 198-202.
 216. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С. Спосіб лікування алкогольної залежності із застосуванням нових препаратів сенсибілізуючої дії. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів : „Довженківські читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко 3 -4 квітня 2007р. Харків. – С. 196-198.
 217. Чуєв Ю.Ф., Чайка С.В., Бражник Л.А., Чуєва Є.Ю. Клінічні проблеми дитячо-підліткового наркотизму. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів : „Довженківські читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко 3 -4 квітня 2007р. Харків. – С. 223-225.
 218. Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуєва Є.Ю. Основні принципи терапії інсомнічних розладів наркології. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів : „Довженківські читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко 3 -4 квітня 2007р. Харків. – С. 225-228.
 219. Сосін І.К., Чайка С.В., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф. Попередні підсумки та проблеми післядипломної підготовки середньої ланки наркологічної служби. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів : „Довженківські читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженко 3 -4 квітня 2007р. Харків. – С. 193-196.
 220. Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуєва Є.Ю. Оцінка можливостей застосування методів лазерної терапії у роботі наркологічного центру. Матеріали 27 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шостие Василівські читання, 18-21 квітня 2007 року. м. Харків. – С. 76-77.
 221. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К., Чуєва Є.Ю. Гепатопротекторні ефекти комплексних лазерних програм детоксикації при алкогольній залежності. Матеріали 27 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шостие Василівські читання, 18-21 квітня 2007 року. м. Харків. – С. 77-79.
 222. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Роль та місце сучасних еферентних технологій у комплексному лікуванні невідкладної наркопатології. Матеріали 27 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шостие Василівські читання, 18-21 квітня 2007 року. м. Харків. – С. 80-82.
 223. Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуєва Є.Ю. Застосування сучасних засобів психофармакотерапії у кабінеті лазерної терапії наркологічного профілю. Матеріали 27 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шостие Василівські читання, 18-21 квітня 2007 року. м. Харків. – С. 79-80.
 224. Биченко В.М., Іродов М.А., Кононенко В.В., Петраковський А.А., Петраш Н.Т., Попов В.Д., Пугач М.К., Холін В.В., Чуєв Ю .Ф., Чухраєв Н.В., Шевченко О.В. Апарат лазерний терапевтичний Ліка-терапевт. Матеріали 27 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шостие Василівські читання, 18-21 квітня 2007 року. м. Харків. – С. 138-140.
 225. І.К. Сосін, О.С. Слабунов, Ю.Ф. Чуєв, Г.М. Мисько, С.В. Сучасні особливості планування циклів післядипломної підготовки на кафедрі наркології. У сб.: Перші результати та перспективи реформування системи медичного освіти в Україні. Матеріали навчально-методичної конференції, 1-2 червня 2006 р., Запоріжжя, 2006. – С. 200-2003.
 226. Чуєв Ю.Ф. Інноваційні лазерні терапевтичні програми у наркології. Український вісник психоневрології. Том 15, віп. 1 (50), додаток. – 2007. – С. 281-282.
 227. Чуєв Ю.Ф. Фармакокорекція наркоасоційованої соматоневрологічної патології. Український вісник психоневрології. Том 15, віп.. 1 (50), додаток. – 2007. – С. 282-283.
 228. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Еволюція методів еферентної детоксикації у наркології. Український вісник психоневрології. Том 15, віп.. 1 (50), додаток. – 2007. – С. 279-280.
 229. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Про наркогенно-адикційний потенціал деяких безрецептурних лікарських форм. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (збірник наукових статей, випуск ХХ). – Запоріжжя. – Видавництво ЗДМУ. – 2007. – С. 196-201.
 230. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Терапевтичні інновації клінічної наркології на моделі лазерних технологій. Фотобіологія та фотомедицина. – №1,2. – 2007. – С.58-65.
 231. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуєва Є.Ю. Застосування препарату “Гепаклінз” у лазерних лікувально-відновних стандартах клінічної наркології. Матеріали 28 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шахбазовські читання, 21-24 жовтня 2007 року. м. Ялта. – С. 32-34.
 232. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуєва Є.Ю. Препарат «Зорекс» у комплексних лазерних детоксикаційних програмах при купіруванні стану відміни алкоголю. Матеріали 28 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шахбазовські читання, 21-24 жовтня 2007 року. м. Ялта. – С. 41-42.
 233. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуєва Є.Ю. Застосування препарату «Колме» в аверсивних схемах стабілізації сеансів лазерної «стресспсихотерапії». Матеріали 28 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шахбазовські читання, 21-24 жовтня 2007 року. м. Ялта. – С. 30-32.
 234. Сосін І. К., Шаповалов В.В., Чорних В. П., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М. Протирецидивна терапія хворих на опіоїдну залежність із застосуванням лазерних технологій. Матеріали 28 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шахбазовські читання, 21-24 жовтня 2007 року. м. Ялта. – С. 34-36.
 235. Сосін І.К., Чуєв Ю,Ф., Іванілова Г.М. Клініко-діагностичні та експертні критерії гострої алкогольної інтоксикації. Методичний посібник для лікарів. Харків: Колегіум, 2008. – 62 с.
 236. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю,Ф., Місько Г.М., Чайка С.В. Перспективи та сучасні особливості планування циклів на кафедрі наркології. Післядипломна медична освіта: досвід і перспективи. Матеріали науково-методичної конференції, присвяченої 85-річчю ХМАПО. Харків, 2-3 жовтня 2008 року. – С. 163-164.
 237. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Циба І.В. Основні принципи та методи електрохімічної детоксикації в наркології. – Донецьк, «СПД Дмитренко». – 2007. – 80 с.
 238. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Куренков О.М. Мембранний плазмаферез у комплексному лікуванні невідкладних станів у наркології. Матеріали 9-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів: «Довженківські читання: Актуальні питання соціальної та клінічної наркології», присвяченої 90-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко 8-9 квітня 2008 р . Харків, 2008. – С. 28-44.
 239. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Чуєва Є.Ю. Інноваційний аспект усунення тривожних розладів у клініці віндрому відміни алкоголю (на прикладі стрезаму). Матеріали 9-ї Української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів: «Довженківські читання: Актуальні питання соціальної та клінічної наркології», присвяченої 90-й річніці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко 8-9 квітня 2008 р . Харків, 2008. – С. 163-168.
 240. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Перспективи діагностики та корекції патологічного потягу до наркотику у світлі картування ЕЕГ Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко 8-9 квітня 2008 р. Харків, 2008. – С. 298-301.
 241. Чуєв Ю.Ф. Перший досвід створення та роботи приватного наркологічного центру як клінічної бази кафедри наркології ХМАПО. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 238-241.
 242. Чуєв Ю.Ф., Бражник Л.А., Скобелєв В.А., Чуєва Є.Ю. Пивні запої: проблеми клініки та терапії. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 228-232.
 243. Чуєв Ю.Ф. Спазмолексова «наркодрама»: завіса ще не опущена. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 248-252.
 244. Чуєв Ю.Ф. Можливості та перспективи застосування методів лазерології в наркологічній науці та практиці. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 232-238.
 245. Чуєв Ю.Ф. Ноотропна концепція в наркології: цілі, принципи, засоби. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 241-245.
 246. Чуєв Ю.Ф., Циба І.В. Інноваційні технології усунення синдрому позбавлення опіатів. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 252-259.
 247. Чуєв Ю.Ф. Синдром коаксилової адикції. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 245-248.
 248. Мисько Г. Н., Слабунов О. С., Чуєв Ю. Ф. До ювілею професора Сосіна Івана Кузьмича. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 8-14.
 249. Місько Г. М., Слабунов О. С., Чуєв Ю. Ф. Кафедра наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти: становлення та основні напрямки діяльності під керівництвом проф. Сосіна І.К. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 15-16.
 250. Сосін І. К., Слабунов О. С., Чуєв Ю. Ф., Мисько Г. Н., Чайка С. В. Сучасні особливості та перспективи планування циклів на кафедрі наркології. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 172-174.
 251. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю. Нанотехнологічні аспекти комплексної протирецидивної терапии при опіоїдній залежності. Матеріали 29 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Сьомі Василівські читання, 21-24 травня 2008 року. м. Харків. – 2008, – С. 64-66.
 252. Чуєв Ю.Ф., Чуєва Ю.Ф. Комплексна терапія коморбідної патології у наркології. Матеріали 29 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Сьомі Василівські читання, 21-24 травня 2008 року. м. Харків. – 2008, – С. 94-95.
 253. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Про патогенетичні ефекти лазерної терапії у наркології. Матеріали 29 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Сьомі Василівські читання, 21-24 травня 2008 року. м. Харків. – 2008, – С. 92-94.
 254. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова Є.Ю. Інноваційні аспекти екстракорпоральних методів детоксикації у наркології. Матеріали 30 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», Шахбазовські читання, 8-11 жовтня 2008 року. м. Ялта. – 2008, – С. 138-139.
 255. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерні терапевтичні програми у аддиктології. Матеріали 30 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», ΙΙΙ Шахбазовські читання, 8-11 жовтня 2008 року. м. Ялта. – 2008, – С. 139-140.
 256. І. К. Сосін, В.С.Бітенський, О.В. Друзь, І.М.Сквіра, Ю.Ф.Чуєв, О.Ю. Гончарова, Г. М. Іванілова, О.О.Осипов, Т.В. Свіріна-Абрамян. Спосіб експертно-діагностичної ідентифікації функціонального стану окоміру у психіатрії, наркології та медичній психології. «Вісник психіатрії та психофармакотерапії», №2 (14), 2008. – С.48-54
 257. Сосін І.К., Гончарова Є.Ю., Чуєв Ю.Ф. Алкогольна тривога. – Харків: Колегіум. – 2008. 732 с.
 258. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Задорожний П.В., Задорожна Т.К. Клінічні аспекти внутрішньолікарняної інфекції в умовах наркологічного стаціонару. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 31-40.
 259. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Чуєва Є.Ю. Застосування препарату «Фенотропіл» у наркологічній практиці. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву у сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 123-126.
 260. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С., Гончарова О.Ю. Інтенсивна терапія невідкладних станів за наркотичної залежності. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 126-128.
 261. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. Новий підхід до комплексної терапії алкогольної залежності Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 128-131.
 262. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Чуєва Є.Ю. Серліфт у комплексній терапії афективних розладів наркогенного генезу. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 131-133.
 263. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Нанотехнологічні аспекти інтенсивних методів детоксикації на основі лазерних технологій. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 143-145.
 264. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю,Ф., Мисько Г.М., Чайка С.В. Сучасні особливості та структура циклів післядипломної підготовки з наркології. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 145-147.
 265. Сосін І.К., Мисько Г.М., Задорожний П.В., Чуєв Ю.Ф., Сушинська О.О., Задорожна Т.К., Гусак Є.А. Пивний делірій – клінічна дійсність сучасної наркології. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 277-280.
 266. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Наркоманія та ВІЛ-носійство: новий аспект коморбізму в наркології. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвячена 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 285-287.
 267. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Куренков О.М. Метод мембранного плазмаферезу у комплексному лікуванні невідкладних станів у наркології (методичні рекомендації). – Київ, 2009. – 27 с.
 268. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Препарат “Гепафорте” у комплексних лазерних схемах терапії алкогольної залежності. Матеріали 31 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», VΙΙΙ Василівські читання, 20-23 травня 2009 року. м. Харків. – 2009. – С. 88-89.
 269. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Чуєва К.Ю. Застосування лазерної терапії у хворих на трамадолову залежність з метою попередження рецидивів. Матеріали 31 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», VΙΙΙ Василівські читання, 20-23 травня 2009 року. м. Харків. – 2009. – С. 75-76.
 270. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна гемокорекція при невідкладних станах у клініці пивної гіперволемічної алкоголізації. Матеріали 31 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», VΙΙΙ Василівські читання, 20-23 травня 2009 року. м. Харків. – 2009. – С. 72-74.
 271. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Застосування Реамберіна в нанотехнологічних лазерних детоксикаційних алгоритмах. Матеріали 31 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», VΙΙΙ Василівські читання, 20-23 травня 2009 року. м. Харків. – 2009. – С. 74-75.
 272. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю. Спосіб комбінованої лазерної терапії табачної залежності. Матеріали 31 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», VΙΙΙ Василівські читання, 20-23 травня 2009 року. м. Харків. – 2009. – С. 77-78.
 273. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна модифікація форсованого діурезу при усуненні деліріозної симптоматики. Матеріали 31 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», VΙΙΙ Василівські читання, 20-23 травня 2009 року. м. Харків. – 2009. – С. 66-68.
 274. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М., Бражник Л.А. Застосування препарату гепаклінз при лікуванні пацієнтів із наркоасоційованою патологією печінки. Болезні печінки у клінічній практиці. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 березня 2009 року. Харків, 2009. – С.163-164.
 275. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С., Гончарова О.Ю. Спосіб інтенсивної детоксикаційної терапії при невідкладних станах наркотичного генезу у хворих на коморбідну патологію печінки. Болезні печінки у клінічній практиці. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 березня 2009 року. Харків, 2009. – С.161-162.
 276. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К Сучасні засоби інфузійної терапії у лазерних програмах детоксикації. Матеріали 32 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», ΙV Шахбазовські читання, 7-10 жовтня 2009 року. м. Гурзуф. – 2009. – С. 30-32.
 277. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Перший досвід та перспективи застосування лазерних скануючих системних алгоритмів у клінічній наркології. Матеріали 32 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», ΙV Шахбазовські читання, 7-10 жовтня 2009 року. м. Гурзуф. – 2009. – С. 32-34.
 278. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Застосування інтенсивних методів детоксикації з урахуванням лазерних технологій. Матеріали 1 Російського національного конгресу з наркології з міжнародною участю, 24-27 листопада 2009 р. – Москва, 2009. – С. 118-120.
 279. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Перспективи застосування сучасних ноотропів у наркології. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології. Матеріали наукового симпозіуму та Пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України. 2-3 грудня 2009 року, м.Київ. – С.199.
 280. Сосін І. К., Бітенський В.С., Друзь О.В., Сквіра І.М., Ю.Ф.Чуєв, Овчаренко М.О., Гончарова О.Ю., Іванілова Г.М., Осипов О.О. , Бурмака Н.П., Сайков А.Д. Пошук нових підходів до експертно-діагностичного визначення порушень психофізіологічних функцій внаслідок дії психоактивних речовин // Медичний альманах, Луганськ, № 4, 2009. С. 15 – 21.
 281. Пономарьов В.І., Чув Ю.Ф. Основні принципи терапії синдрому залежності від летких органічних сполук у дітей та підлітків. // Журнал психіатрії та медичної психології. – 2009. – №2 (22). – С.100 – 106.
 282. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова Є.Ю., Циба І.В. Методи інтенсивної детоксикації з урахуванням інноваційних лазерних технологій. Нові підходи до діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань. Науково-практична конференція з міжнародною участю 28-29 січня 2010р. Харків, 2010. – С. 115-117.
 283. Чуєв Ю.Ф. Особливості депресивних розладів у клініці постабстинентного синдрому при опійній наркоманії. Нові підходи до діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань. Науково-практична конференція з міжнародною участю 28-29 січня 2010р. Харків, 2010. – С. 263-265.
 284. Сосін І.К., Слабунов О.С, Чув Ю.Ф. Інтеграція медичної психології та наркології (на моделі стресопсихотераши алкогольної залежності). Медична психологія, том 4(16). – 2009. – С.84-87.
 285. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Сучасні ноотропи у лазерних програмах профілактики рецидивнонебезпечних ситуацій у наркології. Матеріали 33 Міжнародної науково-практичної конференції “Пристосування лазерів у медицині та біології”, 15-17 квітня 2010 року. – м. Ужгород. – 2010. – С. 93-94.
 286. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Комплексна лазерна фармакокорекція алгічних розладів у клініці синдрому відміни опіоїдів. Матеріали 33 Міжнародної науково-практичної конференції “Пристосування лазерів у медицині та біології”, 15-17 квітня 2010 року. – м. Ужгород. – 2010. – С. 148-149.
 287. Слабунов О.С., Сосін І.К., Волков А.С., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф., Сема В.І., Чайка С.В., Гончарова О.Ю. Терапевтична ефективність препарату Зорекс при усуненні алкогольного абстинентного синдрому. Матеріали ХΙ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих на наркологічний профіль», присвяченої 92-річчниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 12-13 квітня 2010 р. Харків, 2010. – С. 298-301.
 288. Чуєв Ю.Ф., Чайка С.В., Кошова Т.В., Бражник Л.А., Ільченко О.П. Психодіагностика у комплексній терапії маніфестних проблем адикції. Матеріали ХΙ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих на наркологічний профіль», присвяченої 92-річчниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 12-13 квітня 2010 р. Харків, 2010. – С. 117-118.
 289. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Циба І.В. Лазерні терапевтичні нанотехнології, як актуальна проблема сучасної наркології. Фотобіологія та фотомедицина, № 2-3. – 2009. – С.33-40.
 290. Сосін І.К., Бітенський В.С., Друзь О.В., Сквіра І.М., Чуєв Ю.Ф. Пошук нових підходів до експертно-діагностичного визначення порушень психофізіологічних функцій внаслідок дії психоактивних речовин. Український медичний альманах. Том 12, №6 (додаток). – 2009. – С. 4-8.
 291. Чуєв Ю.Ф. Спазмолексова «наркодрама»: завіса ще не опущена. Медичні газети. №4 (269), 28 лютого 2010. – С.5.
 292. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Трамадолова залежність: клініка, лікування. //Вісник психіатрії та психофармакотерапії, № 2(8), 2005. – С. 15-22.
 293. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф. Інтеграційний синергізм наркології, психотерапії та медичної психології. Сучасні методи лікування захворювань психогенного походження (Х111 Платонівські читання). Матеріали науково-практичної конференції. Харків, 24-25 червня 2010р. – 216-217 с.
 294. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Детоксикаційні експрес-ефекти лазерної гемокарбоперфузії у наркології. Матеріали 34 Міжнародної науково-практичної конференції “Пристосування лазерів у медицині та біології”, 6-9 жовтня 2010 року. – м. Судак. – 2010. – С. 45-46.
 295. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Застосування комбінованих методів лазерної та метаболічної терапії при корекції постинтоксикаційних кардіопатичних розладів. Матеріали 34 Міжнародної науково-практичної конференції “Пристосування лазерів у медицині та біології”, 6-9 жовтня 2010 року. – м. Судак. – 2010. – С. 46-47.
 296. Сосін І.К. , Шаповалов В.В. (Мл), Гончарова О.Ю. , Шаповалова В.А., Чуєв Ю.Ф. , Шаповалов В.В., Чорних В.П. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності. Матеріали 34 Міжнародної науково-практичної конференції “Пристосування лазерів у медицині та біології”, 6-9 жовтня 2010 року. – м. Судак. – 2010. – С. 101-102.
 297. Чуєв Ю.Ф. Інноваційний варіант протибольової терапії синдрому відміни опіоїдів: результати попереднього дослідження. Український вісник психоневрології. Том 18, віп. 3 (64), 2010. – С.175.
 298. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Про наркологічну ситуацію в Україні. Український вісник психоневрології. Том 18, віп. 3 (64), 2010. – С.174.
 299. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Сучасні аспекти застосування методів лазерології в наркологічній науці та практиці. Медичні газети. №18 (283), 30 вересня 2010 року. – С.3.
 300. Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф. Інноваційні технології усунення синдрому позбавлення опіатів (на моделі електрохімічної детоксикації) // Актуальні питання сучасної психіатрії та наркології: Збірник наукових праць Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України та Харківської обласної клінічної психіки 3 (Сабурової дачі), присвячений 210-річчю Сабурової дачі [Електронний ресурс] / За заг. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерікова. – Київ-Харків, 2010. – Т. 5. – Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/actual.
 301. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Перспективи застосування сучасних засобів інфузійної детоксикації у наркології. Архів психіатрії. Т.16, 3 (62), 2010. – С.63-65.
 302. І.К. Сосін, Ю.Ф.Чуєв, В.В. Шаповалов (мл), Є.Ю. Гончарова, В.А. Шаповалова, І.М. Сквира, В.В. Шаповалов, А.І. Сорокін, А.В. Пересипкін. Інтегрований підхід до усунення синдрому відміни при коаксилової залежності. Міжнародний медичний журнал, №1 (65), 2011. – С.20-25.
 303. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова Є.Ю. «Атоксил» – новий аспект ентеросорбційної детоксикації у наркології. Довженківські читання: «Аддиктивний статус у нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 194-197.
 304. Чуєв Ю.Ф. “Легальні” форми адикції на прикладі немедичного споживання препарату “Баклофен”. Довженківські читання: «Аддиктивний статус у нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 220-223.
 305. Чуєв Ю.Ф. Концепція диференційованого застосування методів лазерології в наркологічній науці та практиці. Довженківські читання: «Аддиктивний статус у нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 218-220.
 306. Чуєв Ю.Ф., Задорожний П.В., Задорожна Т.К., Шамрай В.Г., Задорожний А.П., Кошова Т.В., Грабар С.М., Лобачова В.В., Сушинська Є .А., Гусак Є.А. Вікові аспекти інноваційних лікувально-реабілітаційних програм практичної наркології у Харківському регіоні. Довженківські читання: «Аддиктивний статус у нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 213-218.
 307. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазерна терапія у наркології. У кн.: Сучасні аспекти лазерної терапії. За ред.. В.Д. Попова. Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2011. – С. 472-526
 308. Чуєв Ю.Ф., Коробов А.М., Сосін І.К. Досвід застосування фотонних технологій у комплексних програмах реабілітації наркологічних хворих. Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 травня 2011 року. – Харків, 2011. – С. 138-139.
 309. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (мовляв), Шаповалов В.В. Методика купірування рецидивуючого болевого синдрому при опіоїдній залежності Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 травня 2011 року. – Харків, 2011. – С. 115-116.
 310. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В.(мовляв), Шаповалов В.В. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності. Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 25-28 травня 2011 року. – Харків, 2011. – С. 116-118.
 311. Чуєв Ю.Ф. Концепція диференційованого застосування в наркології лікувальних ефектів низькоінтенсивного лазерного випромінювання. Фотобіологія та фотомедицина. № 3-4, 2010. – С.26-31.
 312. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Протибольовий ефект лазерної скануючої терапії при усуненні синдрому відміни опіоїдів. Матеріали ХХХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2011 року. – Судак, 2011. – С. 61-62.
 313. Чуєв Ю.Ф. Особливості редукції синдрому патологічного потягу до опіоїдів після сеансу лазерної гемокарбоперфузії. Матеріали ХХХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2011 року. – Судак, 2011. – С. 69-70.
 314. Чуєв Ю.Ф. Ефект мінімізації добових дозувань препаратів симптоматичної дії на фоні лазеротерапії синдрому відміни опіоїдів. Матеріали ХХХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 5-8 жовтня 2011 року. – Судак, 2011. – С. 70-71.
 315. Чуєв Ю.Ф. Інтенсивні методи детоксикації на основі лазерних технологій у комплексній терапії опіоїдної залежності. У кн. Актуальні проблеми вікової наркології. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю Челябінськ, 16–17 листопада 2010 року. – С.128-129.
 316. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В., Чуєв Ю.Ф., Овчаренко М.О. Застосування інноваційних модифікацій мембранного плазмаферезу при опіоїдній залежності. Методичні поради. Київ, 2011. – 20 с.
 317. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Інтегрований підхід до купірування синдрому відміни при залежності від коаксилу // Матеріали XI з’їзду ВУЛТ «100 років Українському лікарському товариству», м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. – Київ 2011, – С.224-225.
 318. Чуєв Ю.Ф. Лазерна гемокарбоперфузія: інноваційний метод інтенсивної детоксикації у наркології. Фотобіологія та фотомедицина. №1, 2011. – С. 57-63.
 319. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Овчаренко М.О., Друзь О.В. Комплексна нанотехнологічна детоксикація за опіоїдної залежності: нові перспективи наркології. Архів психіатрії. Том 17 №4 (67). – 2011. – С.84-89.
 320. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Дворяк С.В. Ідентифікація проблеми інтегративної наркології. Матеріали ХІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 10-11 квітня 20 нар. – Харків, 2012. – С. 169-171.
 321. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Гапонов К.Д., Задорожна Т.К., Губар С.М., Гусак Є.А. Наркологічна служба Харківської області та центри реабілітації наркозалежних: аспекти взаємодії. Матеріали ХІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 10-11 квітня 20 нар. – Харків, 2012. – С. 175-177.
 322. Чуєв Ю.Ф. Ноотропна терапія в наркології: оптимізм та стриманість. Матеріали ХІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 10-11 квітня 20 нар. – Харків, 2012. – С. 206-209.
 323. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова О.Ю. Інтегрований підхід до купірування депресивних розладів при синдромі відміни алкоголю. Матеріали ХІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 10-11 квітня 20 нар. – Харків, 2012. – С. 171-175.
 324. Чуєв Ю.Ф. Слово про амітриптилін. Матеріали ХІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 10-11 квітня 20 нар. – Харків, 2012. – С. 209-212.
 325. Чуєв Ю.Ф., Сосін І.К. Спосіб усунення передпсихотичної симптоматики на основі методу форсованого діурезу. Матеріали ХІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 10-11 квітня 20 нар. – Харків, 2012. – С. 212-214.
 326. Чуєв Ю.Ф. Проблеми оптимізації протибольової терапії у детоксикаційних стандартах наркології. Матеріали ХІІІ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 10-11 квітня 20 нар. – Харків, 2012. – С. 206-209.
 327. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Творча інтеграція наукової та практичної наркології в аспекті підвищення якості життя пацієнтів із проблемами адикції. Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні питання наркологічної допомоги в умовах модернізації охорони здоров’я у системі післядипломної освіти спеціалістів психіатрів-наркологів», Москва, 19-20 квітня 2012 року. – С. 63-64.
 328. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Дворяк С.В. Центр інтегративної наркології як пріоритетний напрямок сучасної нейронауки. Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні питання наркологічної допомоги в умовах модернізації охорони здоров’я у системі післядипломної освіти спеціалістів психіатрів-наркологів», Москва, 19-20 квітня 2012 року. – С. 64-65.
 329. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Дворяк С.В. Наукові та організаційні проблеми становлення центрів інтегративної наркології в Україні. Матеріали ХХХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 23-25 травня 2012 року. – Харків-Гельсінкі, 2012. – С. 62.
 330. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Взаємодія наукової та практичної наркології з позицій лазерної медицини. Матеріали ХХХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 23-25 травня 2012 року. – Харків-Гельсінкі, 2012. – С. 63.
 331. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Актуальні проблеми психотерапевтичного потенціювання апаратних методів детоксикації у наркології. Матеріали ХХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 3-6 жовтня 2012 року. – Ялта, 2012. – С. 66.
 332. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Застосування сучасних антикревінгових терапевтичних програм у наркології. Матеріали ХХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 3-6 жовтня 2012 року. – Ялта, 2012. – С. 67.
 333. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Франчук О.М., Гонтар О.С., Сосіна Л.І., Друзь О.В., Сквира І.М., Осипов А .А. Проблеми активації психофізіологічних функцій уваги та периферичного зорового сприйняття колірних аналогів світлофора. Український вісник психоневрології. Том 20, віп. 3 (72), 2012. – С.225.
 334. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Романовський О.Г., Горбань О.Є., Чухрієнко К. П., Шаповалова В.О., Волков О.С., Шаповалов В.В., Гончарова О .Ю., Шаповалов В.В. (мовляв), Друзь О.В., Сквира І.М, Агапов Д.О. Пошук антикревінгових терапевтичних ефектів серед арсеналу немедикаментозних засобів та методів Український вісник психоневрології. Том 20, віп. 3 (72), 2012. – С.256.
 335. Чуєв Ю.Ф. Інноваційні лазерні програми у наркології. Український вісник психоневрології. Том 20, віп. 3 (72), 2012. – С.258.
 336. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Овчаренко М.О., Друзь О.В. Іноваційні аспекти застосування мембранного плазмаферезу у комплексному лікуванні опіоїдної та коаксилової залежності. Архів психіатрії. Том 18, 1 (68). – 2012. – С. 87-93.
 337. Чуєв Ю.Ф. Лазерна гемокарбоперфузія у комплексній терапії синдрому відміни опіоїдів. Фотобіологія та фотомедицина. Т. VIII, № 2. – 2011. – С.30-39.
 338. Чуєв Ю.Ф. Варіанти психотерапевтичних підходів під час ініціальних форм алкоголізації у підлітків. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березівські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Том 2 «Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації психічних та соматичних розладів психогенного походження» (ХУ Платонівські читання) 10-12 жовтня 2012 р. – Харків, 2012. – 287-288 с.
 339. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Концептуальні засади психотерапевтичного потенціювання в аддиктології. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березівські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Том 2 «Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації психічних та соматичних розладів психогенного походження» (ХV Платонівські читання). – Харків, 2012. – 239-240 с.
 340. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сушінська О.О., Гончарова О.Ю., Кліменко О.В., Осипов О.О., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Скобелєв В .О., Кіосєв О.В. Доказова фармація: досвід застосування препарату «кокарніт» у комплексному лікуванні алкогольної полінейропатії. Український вісник психоневрології. Том 20, віп. 2 (71), додаток – 2012. – С.89-90.
 341. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Доказова фармація: Сучасна рубрифікація показань до застосування методів лазерної терапії у наркології. Український вісник психоневрології. Том 20, віп. 2 (71), додаток – 2012. – С.90-91.
 342. Чуєв Ю.Ф. Доказова фармація: Якість життя хворого на опіоїдну залежність як критерій ефективності лазерних детоксикаційних програм. Український вісник психоневрології. Том 20, віп. 2 (71), додаток – 2012. – С.92-93.
 343. Чуєв Ю.Ф. Судова фармація щодо наркологічної проблеми, що з пивної залежністю. Український вісник психоневрології. Том 20, віп. 2 (71), додаток – 2012. – С.24.
 344. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Чорних В.П., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В. Спосіб купірування рецидивуючого болевого синдрому відміни у хворих на опіоїдну залежність // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 345. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Чорних В.П., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 346. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., ГончароваО.Ю., Шаповалов В.В., Сквіра І.М., Пересипкін О. Ст. Спосіб інтегрованого купірування депресивних розладів при алкогольному абстинентному синдромі // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 347. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Сквіра І.М., Друзь О.В., Сорокін І . М., Куріжева О.О. Спосіб інтегрованого купірування синдрому відміни при залежностях від коаксилу // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 348. Сосін І.К., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Місько Г.М., Чуєв Ю.Ф., Васіна Ю.В., Друзь О.В., Сквіра І.М., Бурмака Н .П., Скобелєв В.О., Кіосєв О.В. Спосіб купірування запійних станів у хворих на алкогольну залежність// Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 349. Сосін І.К., Сушінська О.О., Гончарова О.Ю., Кліменко О.В., Чуєв Ю.Ф., Осипов О.О., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Скобелєв В .О., Кіосєв О.В. «Спосіб лікування алкогольної полінейропатії» // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 350. Сосін І.К., Сквіра І.М., Міцура В.М., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності в загально-соматичній практиці (методичні рекомендації). – Київ, 2013. – 20 с.
 351. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Клименко О.В., Сушинська О.О., Кіосєв А.В., Скобелєв В.А. Алкогольна полінейропатія: критерії інтегрованої терапії Матеріали ХIV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги», присвяченої 95-й річниці від дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 9-10 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 250-256.
 352. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Страшок О.О. Спосіб лікування алкогольної залежності на етапі абстинентних розладів методом озонотерапії та мембранного плазмаферезу. Матеріали ХIV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги», присвяченої 95-й річниці від дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 9-10 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 264-267
 353. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Сквира І.М., Міцура В.М., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності в загальносоматичній практиці. Матеріали ХIV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги», присвяченої 95-й річниці від дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 9-10 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 256-263.
 354. Сосін І.К., Кривобок В.І., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Сосіна Л.І., Друзь О.В., Сквира І.М. Тренінгові програми щодо активації психофізіологічних функцій пішохода та водія в аспекті зниження дорожнього травматизму. Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху», 16-17 квітня 2013р. Харків, 2013. – 108-110 с.
 355. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Кривобок В.І., Гончарова О.Ю. Проблемні питання діагностики стану залишкових проявів алкогольного сп’яніння у водіїв транспортних засобів. Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху», 16-17 квітня 2013р. Харків, 2013. – 110-113 с.
 356. Сосін, Н. Бурмака, І. Чюев, С. Дворяк. Інтегральна наркологія: нова стратегія для впровадження терапевтичних програм. Abstrakts of the 21-st European Congress of Psychiatry, 6-9 April 2013, Nice – France. (Article: 1469, Topic: 38 – Addictive Behaviours)
 357. Сосін І.К. Сучасні патогенетичні критерії інтегрованої терапії алкогольної полінейропатії у наркологічній клініці / І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуєв, Є.Ю. Гончарова, О.В. Клименко, Є.А. Сушинська, І.М. Сквира // Психіатрія, психотерапія та клінічна психологія. – Мінськ, 2013. – № 1 (11). – С. 73-82.
 358. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Сушинська О.О. Інтегрована терапія алкогольної полінейропатії. Матеріали ХХХIХ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 22-24 травня 2013 року. – Харків, 2013. – С. 71-72.
 359. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Страшок О.О. Інноваційна немедикаментозна «тріада» у комплексному лікуванні алкогольної патології. Матеріали ХХХIХ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 22-24 травня 2013 року. – Харків, 2013. – С. 72-73.
 360. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Лазери в наркології: досвід застосування, методологія, проблеми та перспективи. Матеріали ХХХIХ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 22-24 травня 2013 року. – Харків, 2013. – С. 68-70.
 361. Чуєв Ю.Ф. Лазерні інновації у післядипломних навчальних програмах підготовки лікарів наркологів України Сучасна післядипломна медична освіта: досягнення, проблеми, перспективи. Матеріали навчально-наукової конференції, 7-8 листопада 2013 року, Харків. – 2013. – С.45
 362. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Страшок О.А. Озонотерапія в комплексі засобів та методів лікування синдрому відміни алкоголю. Матеріали наукових праць, присвячені IX Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Озон, активні форми кисню, оксиду азоту та високоінтенсивні фізичні фактори в біології та медицині». Медичний альманах, № 3 (27), серпень – Нижній Новгород, 2013. – С. 182-184
 363. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Перспективні напрямки розвитку та впровадження лазерних технологій у клінічній наркології. Матеріали ХХХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 2-5 жовтня 2013 року. – Ялта, 2013. – С. 97-98.
 364. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Чуєва К.Ю. Сучасні концептуальні підходи до лікування пивної залежності. Матеріали ХХХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 2-5 жовтня 2013 року. – Ялта, 2013. – С. 98-99.
 365. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Місько Г.М., Гончарова О.Ю., Бурмака Н.П. Інтегрована терапія дуальної коморбідної наркологічної адикції (алкогольної та табачної). Матеріали ХХХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 2-5 жовтня 2013 року. – Ялта, 2013. – С. 95-97.
 366. Зайцев В.П., Марченко В.А., Єрмаков С.С., Сосін І.К., Журид С.М., Манучарян С.В., Абдула А.Б., Олійник Н.А., Крамський С .І., Гончарова Є.Ю., Чуєв Ю.Ф., Федій І.А., Постніков С.В., Шпак В.В., Васильєва М.М. Лікарсько-педагогічні спостереження під час навчально-тренувальних занять: колективна монографія. – Харків, ХДАФК, 2013. – 404 с.
 367. K. Sosin, YU.F. Chuev, E.YU. Гончарова, О.А. Strashok. Ozone therapy є методом в комплексному аналізі алкогольної abstinence syndrome. // Revista Española de Ozonoterapia Vol.3 No. 2. Supplement 1, 2013, ISSN 2174-3215. IX International Scientific Conference of Russian Association of Ozone Therapy. Abstract Book 11th – 13th September, 2013. Nizhny Novgorod Res. Instit. з Traumatology and Orthopaedics, Росія. Organizer: Russia Association of Ozone Therapy (RAO) Page 56 of 94
 368. Сосін I., Burmaka N., Misko G., Chuev Yu. F., Goncharova E. Інтеграційна терапія для duual comorbid alcohol and tobacco addiction // III Internacional Congress on Dual Disorders: Addictions and Mental Disorders, Barcelona, Spain 23-26 October 2013. Barcelona, 2013 – S. 168.
 369. Сосін І.К., Місько Г.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Кіосєв О.В., Шаповалов В.В., Скобелєв В.О. Спосіб інтегрованої терапії коморбідної алкогольної та табачної залежності // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2013. – 3 с.
 370. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Сергієнко О.І., Страшок О.О., Правдін В.В., Чуєв Ю.Ф., Сквира І.М. Спосіб лікування алкогольної залежності на етапі абстинентних розладів // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2013. – 3 с.
 371. Сосін І.К., Сквира І.М., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Скобелєв В.О., Кіосєв О.В. Спосіб інтегрованої діагностики можливості рецидивів алкогольної залежності // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2013. – 3
 372. Сосін І. К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місній О.М., Дейнека Ф.М. Сучасні підходи до пролонгованої протирецидивної терапії опіоїдної залежності. Український вісник психоневрології. Том 21, віп. 2 (75), додаток 2013. – С.125-127
 373. Сосін І.К., Бурмака Н.П., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю. Тату-адикція: новий аспект субстанційної залежності у наркології. Український вісник психоневрології. Том 21, віп. 2 (75), додаток 2013. – С.165.
 374. Чуєв Ю.Ф. Сучасний стан лазерних досліджень у науковій наркології. Український вісник психоневрології. Том 21, віп. 2 (75), додаток 2013. – С.169-170
 375. Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф., Сквира І.М., Гончарова О. Ю., Скобєлєв В.О. , Кіосєв О. В. Пошук критеріїв інтегрованої діагностики можливості рецидивів алкогольної залежності у клінічній наркології. Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 261-265.
 376. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Перманентний патоморфоз клінічних форм лікарської адикції: ідентифікація проблемних тенденцій наркології. Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 239-246.
 377. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місній О.М., Дейнека Ф.М. Проблеми оптимізації блокуючих протирецидивних програм при опіоїдній залежності Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 251-254.
 378. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Гончарова О.Ю., Чуєва К.Ю., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Рум’янцев А.І. Сучасні фармакологічні технології у лікуванні алкогольної (пивної) залежності. Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 258-261.
 379. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Аналітичний огляд наркологічної ситуації в Україні станом на 2012-2013 роки. Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 246-251.
 380. Сосін І.К., Горбань О.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Закревський О.П., Шаповалов В.В., Шаповалов В .В., Кіосєв О.В., Скобєлєв В.О., Осипов О. О., Негрецький С.М., Суха М.Ю. Ад’ювантні ефекти мембранного плазмаферезу, гепатопротекторів нового покоління та біоадаптивного регулювання систем у наркології. Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 228-232.
 381. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Місько Г.М., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Шаповалов В.В., Скобєлев В .О., Осипов О. А., Сквира І.М. Інтегрована терапія коморбідної алкогольної та табачної залежності. Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 254-258.
 382. Чуєв Ю.Ф. Інгаляційний вид залежності від препарату “Селофен”. Матеріали ХV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих на наркологічний профіль до терапії. Потреба у лікуванні та лікуванні за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 293-295.
 383. Сосін І. К., Гончарова О. Ю., Кривобок В. І., Чуєв Ю. Ф. Міждисциплінарна інтеграція післядипломної підготовки лікарів на кафедрі наркології ХМАПО у сфері діагностики станів сп’яніння. «Проблеми безперервної медичної освіти та науки», № 1, 2014. – С. 10-14.
 384. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місній О.М., Дейнека Ф.М. Ефективність протирецидивної терапії опіоїдної залежності інтегрованим застосуванням продетоксону та мембранного плазмаферезу. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю Харківського національного університету імені В.М.Каразіна. – Харків, 2014. – С.193-196.
 385. Чуєв Ю.Ф. Терапевтична ефективність методів лазерної терапії у клінічній наркології. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю харківського національного університету імені В.М.Каразіна. – Харків, 2014. – С.203-205.
 386. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Коробов А.М., Коробов В.А. Про ефективність використання фотонних матриць Коробова А.-Коробова В. Барва-Флекс в наркології. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю харківського національного університету імені В.М.Каразіна. – Харків, 2014. – С.191-193.
 387. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Наукові розробки лазерних технологій кафедри наркології ХМАПО, що занесені до реестру галузевих нововведень МОЗ України. Матеріали ХХХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 28-31 травня 2014 року. – Харків, 2014. – С. 106-109.
 388. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Місна О.О., Місній О.М. Гончарова О.Ю., Дейнека Ф.М. Нанотехнологічні аспекти блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності. Матеріали ХХХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 28-31 травня 2014 року. – Харків, 2014. – С. 109-111.
 389. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Коробов А.М., Коробов В.А. Про ефективність використання фотонних матриць Коробов А. – Коробов В. серії «Барва» у наркології. Матеріали ХХХХI Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 28-31 травня 2014 року. – Харків, 2014. – С. 116-118.
 390. Наркологія: Національний підручник (під редакцією Сосіна І.К., Чуєва Ю.Ф.). – Харків: Видавництво «Колегіум». – 2014. – 1428 с.
 391. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місній О.М., Дейнека Ф.М. Інноваційна модифікація пролонгованої блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності. Вісник психіатрії та психофармакотерапії, №1 (25), 2014. – С. 32-39.
 392. I.K. Sosin, N.P. Burmaka, Yu.F. Chuev, E.Yu. Гончарова. Tattoo є subculture і нової форми substantional addiction: The problema identification. European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014.
 393. Коваленко О. Л., Сосін І. К., Дяченко Т. В., Чуєв Ю. Ф., Гончарова Є.Ю., Скалига І. М., Каспаревич А. Ю., Кривошеєва М. Д. Геронтологічні тренди сучасних форм алкогольної залежності Підходи до повноцінної корекції та реабілітації // Успіхи геронтології. Санкт-Петербург: Ескулап, 2014. Т. 27. № 3. – С. 553 – 559.
 394. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., А.Є.Горбань, О.Ю.Гончарова, О.С.Волков, В.О. Шаповалова, П.Т.Петрюк, О.П.Закревський, В.В. Шаповалов, В.В.Шаповалов (мол.), О.В.Кіосєв, В.О.Скобелєв, О.А.Осипов, С.М.Негрецький, М.Ю.Сухая. Інтегрований підхід до терапії гашишної залежності із застосуванням сучасних апаратних та медикаментозних технологій // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, віп. 2 (79), додаток. – С. 123-128.
 395. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Пересадін Н.А., Скалига І.М. Геронтологічні аспекти сучасних форм алкогольної залежності //Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, віп. 2 (79), додаток. – С. 209-214.
 396. Чуєв Ю.Ф. Динаміка клініко-лабораторних показників у процесі усунення синдрому відміни опіоїдів за допомогою методів лазерної терапії. //Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, віп. 2 (79), додаток. – С. 187-198.
 397. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова Є.Ю., Пересадін Н.А., Скалига І.М. Сучасні підходи до впровадження лазерних нанотехнологічних методів у практику лікування алкогольної залежності у літньому віці. Матеріали ХХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.59-62
 398. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Горбань О.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Шаповалова В.О., Петрюк П.Т., Закревський О.П., Шаповалов В .В., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Негрецький С.М., Суха М.Ю. Пошук інноваційних інтеграцій методів нанотехнології, фармакологічної гепатопротекції та аутотренінгу (на моделі biofeedback) у наркології. Матеріали ХХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.62-65
 399. Чуєв Ю.Ф. Критерії ефективності лазерних детоксикаційних програм у наркології. Матеріали ХХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.68-70
 400. Чуєв Ю.Ф. Моніторинг біохімічних показників крові у лазерних програмах детоксикації при опіоїдній залежності. Матеріали ХХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.72-75
 401. Сосін І.К., Сквіра І.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності в загальносоматичній практиці. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини, 2014 №1. – С. 95-99.
 402. Чуєв Ю.Ф.Магнітно-лазерна терапія в комплексному лікуванні алгічних розладів у клініці опіоїдної залежності. Фотобіологія та фотомедицина, № 1, 2. – 2014. – С.26-31.
 403. Чуєв Ю.Ф. Лікарські адикції. Медичні газети. № 48, 2014. – С. 2-3.
 404. Сосін І.К., Місна О.А., Місний О.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Дейнеко Ф.М. Спосіб пролонгованої блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності // Інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2014. – 3 с.
 405. І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуєв, О.Ю. Гончарова, О.І. Сергієнко, П.Т. Петрюк, В.І. Заворотній. Інтегрований підхід до лікування інтранозологічної коморбідної патології у пацієнтів із алкогольною залежністю. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С. 180-184.
 406. І.К. Сосін, Г.М. Місько, Ю.Ф. Чуєв, А.Є. Горбань, О.Ю. Гончарова, П.Т. Петрюк. Пошук інтегрованих стандартів лікування дуальної патологічної залежності у сучасній наркології. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С. 188-192
 407. І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуєв, О.Ю. Гончарова, А.Є. Горбань, П.Т. Петрюк, Н.О. Шевченка, О.П. Закревський, О.В. Кіосєв, В.О. Скобелєв. Ефективність застосування інтегрованого гепатопротекторного тандему та мембранного плазмаферезу у наркологічній практиці. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвячена 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С.176-180.
 408. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С., Слабунов О.С., Місько Г.М. Дидактичні основи тематичного удосконалення лікарів з проблеми діагностики станів сп’яніння. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С.197-204.
 409. Ю.Ф.Чуєв, Є.В.Стромілов. Препарат тіаприлан у комплексних програмах Купірування синдрому відміни опіоїдів. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С. 246-249.
 410. Ю.Ф.Чуєв, В.В.Лобачова, Л.А.Бражник, О.М.Мілашенко, А.Ю.Чуєва. Чинники ризику формування алкогольної залежності в жінок молодого віку. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С.249-252.
 411. Ю.Ф.Чуєв, І.К.Сосін. Терапевтичні мегаремісії у клінічній наркології. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С.252-258.
 412. Ю.Ф.Чуєв. Адресна фармакотерапія у інтегрованих програмах клінічної наркології. Матеріали ХVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвячена 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка, 7-8 квітня 2015 – Харків, 2015. – С.240-246.
Записатися на прийом

×
Записатися на прийом:

×