Close

Адреса: г. Харьків, пер. Лопанский, 6

Чуєв Юрій Федорович

Кандидат медицинских наук
Кандидат медичних наук
35 лет опыта работы в наркологии
35 років досвіду роботи у наркології
Более 450 научных работ
Понад 450 наукових праць
33 патенти України
33 патенти України

Вищу освіту здобув у Харківському державному медичному інституті. Близько 10 років працював лікарем психіатром у Харківській обласній психіатричній лікарні, у цей же період закінчив заочну аспірантуру у Харківському НДІ неврології та психіатрії ім. В.П.Протопопова. Виконав кандидатську дисертацію на тему: «Особливості суїцидальної поведінки у хворих на депресії інволюційного віку» (науковий керівник проф.І.І.Кутько).

З 1988 року працює на кафедрі наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти на посаді доцента. Чуєв Ю.Ф. протягом багатьох років реалізовує інноваційну комплексну наукову програму на основі лазерних технологій, яка є темою докторської дисертації. Під керівництвом проф. Сосіна І.К. розробив лікувально-реабілітаційні алгоритми невідкладної та планової наркології, а отримані результати втілилися у фундаментальних монографічних посібниках з ключових питань клініки, терапії та реабілітації у наркології.

В останні роки велика увага Чуєв Ю.Ф. приділяє науковим дослідженням у сфері застосування сучасних психофармакологічних препаратів у комплексі з апаратними методами лазерної детоксикації. На основі цих робіт були запропоновані нові ад’ювантні методи усунення потягу до психоактивних речовин, терапії синдрому відміни, стабілізації ремісійних станів, комплексної інтенсивної корекції рецидивнонебезпечних клінічних ситуацій у наркології. Дані дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри наркології ХМАПО «Інтегровані підходи до діагностики, терапії, профілактики та реабілітації у сучасній наркології», № державної реєстрації 0114 U 000515.

 

Фото 1. «Зустріч на науково-практичному семінарі із провідними спеціалістами Донецького регіону» 2011 г.

 

Фото 2. «Робочі епізоди конференції з наркології у Рівне», 2014 г.

За роки роботи на кафедрі наркології ХМАПО Чуєв Ю.Ф. брав участь у підготовці та професійному вдосконаленні практично всіх лікарів, які зайняті в наркологічній практиці, і з якими склалися добрі та колегіальні відносини партнерства та підтримки. Численні виїзні цикли підвищення кваліфікації в регіональних наркологічних установах нашої країни (Запоріжжя, Дніпропетровськ, Суми, Чернігів, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Донецьк, Луганськ, Житомир, Черкаси та багато інших) дозволили утвердити пріоритетний статус кафедри наркології ХМАПО як провідного наукового центру нашої країни. Вони розширили мережу особистих творчих контактів із регіональними керівниками та лікарями державної та приватної наркології з питань організації та впровадження сучасних методів лікування.

 Фото 3. «Дискусія на робочій зустрічі з проблем реабілітації в м. Москва» 2013 р. (зліва головний нарколог Росії проф. Кошкіна Є. А. та головний експерт-нарколог МОЗ Росії проф. Альтшуллер В. Б.)

 

Фото 4. «Лекція з сучасних методів лікування наркологів Запоріжжя, 2011 р.»

Автор понад 450 друкованих праць у галузі наукової наркології, суїцидології, психіатрії. Співавтор першого в Україні Національного підручника “Наркологія” (Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф.).

Чуєв Ю.Ф. створив та реалізував доступну та реальну систему приватної наркологічної допомоги пацієнтам з різноплановими проблемами залежності. Висококваліфікований клініцист, який поєднує в собі якості широко освіченого педагога, з чуйним професійним підходом до пацієнтів. Має великий авторитет серед колег за своєю спеціальністю, повагою серед лікарської громадськості.

Фото 5. «Обмін досвідом із лікарями м.Луганська, 2012 р.»

Фото 6. «Колектив наркологічного центру доктора Чуєва» 2015 г.

Перший крок на шляху до свободи

Звільніть від залежностей себе чи своїх близьких, запишіться на прийом до Лікаря Чуєва

Записатися на прийом

×
Записатися на прийом:

×