Close

Адрес: г. Харьков, пер. Лопанский, 6

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Грамоты

Достижения доктора Чуева

Список монографий

 1. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Стрелко В.В. Сорбционно-эндоэкологичес­кие проблемы клинической наркологии. Харьков, «Полиграфсервис».  -92с.
 2. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия алкоголизма. Харьков, «Полиграфсервис». 2-е издание, 1999. – 136 с.
 3. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия никотинизма. Харьков, «Полиграфсервис». 2-е издание, 1999. – 84 с.
 4. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия при опийной наркомании. Харьков, «Полиграфсервис». 1999. – 144 с.
 5. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Мысько Г.Н. Методы рефлексотерапии в наркологической практике. Харьков, «Полиграфсервис», 1999.-176 с.
  1. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Героиновая наркомания. Харьков. «Полиграфсервис». 2002. – 147 с.
 6. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Табачная зависимость. Харьков. «Торнадо». 2003. – 130 с.
 7. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Наркология. Харьков, «Коллегиум». 2005. – 800 с.
 8. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Цыба И.В. Основные принципы и методы электрохимической детоксикации в наркологии. – Донецк, «СПД Дмитренко».- 2007. – 80 с.
 9. Сосин И.К., Гончарова Е.Ю., Чуев Ю.Ф. Алкогольная тревога. – Харьков: Коллегиум. – 2008. – 732 с.
 10. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия в наркологии. В кн.: Современные аспекты лазерной терапии. Под ред.. В.Д. Попова. Черкассы: Вертикаль, издатель Кандыч С.Г. – 2011. – С. 472-526
 11. Наркологія: Національний підручник (під редакцією Сосіна І.К., Чуєва Ю.Ф.). – Харків: Видавництво «Колегіум». – 2014. – 1428 с.

 

Список Патентов Украины

 1. Сосін І.К., Долгий В.В., Купрієнко І.В., Чуєв Ю.Ф., Сайков Д.В., Лазірська Л.В. Патент Спосіб стабілізації ремісійних станів у хворих на опійну наркоманію.
 2. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., Осипов О.А., Тараненко С.І., Мисько Г.М., Сквіра І.М. Спосіб лікування алкогольної залежності.
 3. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сквіра І.М., Друзь О.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В.  Пасталиця С.В. Патент Спосіб купірування постабтинентної депресії у хворих на опійну наркоманію.
 4. Сосін І.К., Сандлер Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Дадалі В.А., Бакулін І.Г., Мисько Г.М., Сушинська О.О., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Ломакін С.Г., Друзь О.В. Патент № 21915. «Спосіб лікування хворих на алкогольну залежність».
 5. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І. Патент № 21552. «Спосіб лікування алкогольної залежності». Зареєстровано в
 6. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Голован З.С., Гуторив О.І. Спосіб купірування больового синдрому у хворих опійною наркоманією.
 7. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Правдін В.В., Бобильова Т.П., Чуєв Ю.Ф., Ломакін С.Г., Друзь О.В., Тараненко С.І. Патент № 24574. «Спосіб інтенсивної детоксикаційної терапії при невідкладних станах наркотичного генезу».
 8. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Гудзенко А.О., Бондаренко В.В. Патент на корисну модель № 30189. «Спосіб комплексної протирецидивної терапії в ремісійному періоді при опіоїдній залежності».
 9. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Друзь О.В., Петренко В.О., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю., Скобелев В.О., Малініна Н.Г. Патент на корисну модель № 30702. «Спосіб комбінованого лікування тютюнової залежності».
 10. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Черних В.П., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М. Патент на корисну модель № 26986. «Спосіб протирецидивної терапії хворих на опіоїдну залежність».
 11. Сосін І.К., Сандлер Ю.Г., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Страшко О.Е., Гончарова О.Ю., Мисько Г.М., Друзь О.В., Кіосєв О.В., Рудика М.П. Патент на корисну модель № 39736 «Спосіб лікування хворих на алкогольну залежність».
 12. Сосін І.К., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Васіна Ю.В., Скобелев В.О., Друзь О.В., Кіосєв О.В., Сквіра І.М., Бурмака Н.П. Патент на корисну модель № 41156 «Спосіб купірування запійних станів у хворих на алкогольну залежність».
 13. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Черних В.П. Патент на корисну модель № 52855 «Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоіднії залежності».
 14. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Черних В.П. Патент на корисну модель № 53586 «Спосіб купірування рецидивуючого больового синдрому відміни у хворих на опіоідну залежність».
 15. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Сорокін О.І., Курижева О.О., Сквіра І.М., Друзь О.В. Патент на корисну модель № 56682 «Спосіб інтегрованого купірування синдрому віміни при залежності від коаксилу».
 16. Сосін І.К., Гудзенко О.П., Шаповалов В.В., Осипов О.А., Тараненко С.І., Шаповалова В.О., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М., Кадиров А.О., Скобелев В.О., Сайков А.Д. Патент № 60001 «Спосіб комплексної терапії хворих на опіоідну залежность».
 17. Сосін І.К., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Пересипкін О.В., Сквіра І.М. Патент на корисну модель № 61742 «Спосіб інтегрованого купірування депресивних розладів при алкогольному абстинентному синдромі».
 18. Сосін І.К., Мицура В.М., Сквира І.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Кубрак О.В.,Волков О.С., Осипов О.А., Бурмака Н.П. Патент № 65396 «Спосіб інтегрованої діагностичної ідентифікації алкогольної залежності у загально соматичній практиці».
 19. Сосін І. К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В.,  Слабунов О.С.,  Шаповалова В.О., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В., Мовсисян А.Г., Омельченко В.О., Скобелєв В.О. Патент на корисну модель  № 67959 «Спосіб купірування алкогольного абстинентного синдрому, коморбідного з хронічним панкреатитом у стадії загострення».
 20. Сосін І.К., Овчаренко М.О., Пінський Л.Л., Гончарова О.Ю., Сквира І.М., Чуєв Ю.Ф., Бурмака Н.П. Патент на корисну модель  № 67150 «Спосіб прогнозування псевдоабстинентного синдрому в ремісійному періоді у пацієнтів на опіоїдну залежність».
 21. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Слабунов О.С., Шаповалова В.О.,   Шаповалов В.В., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Васіна Ю.В., Конєва В.Ю. Патент на корисну модель  № 67963 «Спосіб купірування абстинентного синдрому при злоякісній формі алкогольної залежності».
 22. Сосін І.К., Слабунов О.С., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В. (мол), Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Сквіра І.М., Яєчник М.Б. Патент № 62662 «Спосіб превентивної профілактики рецидивів алкоголізму».
 23. Сосін І.К., Романовський О.Г., Горбань А.Є., Чухрієнко К.П., Шаповалова В.О., Волков О.С., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю.,  Шаповалов В.В., Шаповалов В.В. (мол), Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М., Осипов О.А.,  Агапов Д.О. Патент на корисну модель 75275 «Спосіб професора І.К. Сосіна антикревінгового біоадаптивного аутотренінгу при алкогольній залежності».
 24. Сосін І. К.), Гонтар О. С., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Сосіна Л.І., Друзь О. В., Сквира І. М., Осипов О. А. Патент на корисну модель № 77601 «Спосіб активації психофізіологічних функцій уваги і периферичного зорового сприйняття колірних аналогів світлофора».
 25. Сосін І. К., Сквира І.М., Чуєв Ю. Ф., Гончарова О. Ю., Скобєлев В.О. Кіосєв О. В. Патент на корисну модель № 79063 «Спосіб інтегрованої діагностики можливості рецидивів алкогольної залежності».
 26. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Сергієнко О.І., Страшок О.О., Правдін В.В., Чуєв Ю.Ф., Сквира І.М. Патент на корисну модель № 80155 «Спосіб лікування алкогольної залежності на етапі абстинентних розладів».
 27. Сосін І. К., Мисько Г.М., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В. В., Кіосєв О.В., Шаповалов В.В., Скобєлев В.О., Осипов О. А., Сквира І.М. Патент на корисну модель   № 81199 «Спосіб інтегрованої терапії коморбідної алкогольної та тютюнової залежності».
 28. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Чуєва К.Ю., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Румянцев А.І. Патент № Спосіб лікування хворих на алкогольну (пивну) залежність.
 29. Сосін І.К., Місна О. А., Місний О. М., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю.Ф., Дейнека Ф. М. Номер патенту № 85749 Спосіб пролонгованої блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної
 30. Сосін І.К., Горбань А.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Петрюк П.Т., Закревський О.П., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Осипов О.А., Негрецький С.М., Суха М.Ю. Патент № 93334. «Спосіб інтегрованої терапії гашишної залежності».
 31. Сосін І. К., Горбань А.Є., Петрюк П.Т., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Шевченко Н.О., Закревський О.П., Кіосєв О.В., Осипов О.А., Скобелєв В.О. Спосіб інтегрованої терапії алкогольної залежності, ускладненої коморбідною патологією печінки. Патент на корисну модель № 96702.
 32. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сергієнко О.І., Петрюк П.Т., Заворотний В.І., Гончарова О.Ю. Спосіб лікування алкогольного абстинентного синдрому з коморбідною інтранозологічною гепатопатією. Патент на корисну модель № 97038.
 33. Сосін І. К., Мисько Г.М., Горбань А.Є., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Петрюк П.Т. Спосіб інтегрованого лікування дуальної патологічної залежності від алкоголю та аралієвих стимуляторів. Патент на корисну модель №97073 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ ДОЦ. ЧУЕВА Ю.Ф.

 1. Чуев Ю.Ф. Особенности формирования суицидального поведения при стрессо­вой ситуационной нагрузке//Неврология и психиатрия.-К.,1986.-С.38-40.
 2. Кутько И.И., Бровина Н.И., Чуев Ю.Ф. и др. Диагностика и лечение ранних проявлений эндогенных психических заболеваний: Метод.рекомендации .-Харьков,1986.–16с.
 3. Чуев Ю.Ф. Особенности пресуицидального периода у больных депрессиями //Научно-технический прогресс в медицине и фундаментальные проблемы биоло­гии.-Харьков,1987.-С.409-411.
 4. Кутько И.И., Чуев Ю.Ф., Ситченко Н.М.  Особенности суицидального кризиса у больных алкоголизмом //Неотложная наркология.-Харьков,1987.-С.101-105.
 5. Чуев Ю.Ф., Базыма Е.А.,Ситченко Н.М. Клинико-психологическая оценка суицидального потенциала у женщин больных алкоголизмом. Невро­логия и психиатрия. -К.,1988.-С.74-76.
 6. Кутько И.И., Стефановский В.А., Букреев В.И., Чуев Ю.Ф. Особенности суицидального поведения у психически больных и лиц с пограничными нервно-психическими расстройствами. Методические рекомендации. Харьков, 1989. – 16 с.
 7. Чуев Ю.Ф. Психотерапевтическая коррекция больных депрессиями в постсуицидальном периоде. Немедикаментозные методы реабилитации.-Харьков,1990. -С.128-129.
 8. Чуев Ю.Ф. Суицид в клинике депрессий позднего возраста. 8 съ­езд невропатологов,психиатров,наркологов.-Харьков,1990.-С.66-67.
 9. Сосин И.К., Слабунов О.С., Мысько Г.Н., Гуревич Я.Л., Сема В.И., Чуев Ю.Ф. и др. Немедикаментозные методы лечения наркоманий, токсикоманий и алкоголизма:Методические рекомендации.-Харьков,1990.-21с.
 10. Чуев Ю.Ф. Особенности суицидального поведения у больных деп­рессиями инволюционного возраста: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Украинский институт усовершенствования врачей.-Харьков,1991.-21с.
 11. Сосин И.К.,Гуре­вич Я.Л., Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф. и др. Трансцеребральный электрофорез пирроксана и лазерорефлексоте­рапии в наркологии. Методические рекомендации. -Харьков,1992.-21с.
 12. Чуев Ю.Ф., Вовк Е.И. Внутрибольничное самоубийство. Казуисти­ка в клинической психиатрии. Тезисы докладов областной научно-практической .конференции-Харьков-Стрелечье,1993. -С.99-101.
 13. Чуев Ю.Ф. Реабилитация больных депрессиями, совершивших суи­цид. Клiнiчна та соціально-трудова реабiлiтацiя в неврологii,психітарії,наркологii.-Харьков,1993.-С.126.
 14. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Гелий-неоновая лазерная аутогемотерапия опийного абстинентного синдрома. Вплив гелiофiзічних факторiв на психічні розлади. Матеріали .конференції МЗ України. -К.,1994.-С.91-92.
 15. Чуев Ю.Ф., Бабченко В.С. Самоубийство в практике психиат­ра. На грани нормы и патологии.-Харьков,1994.-С.177-178.
 16. Сосин И.К., Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф. и др Новые аспекты немедикаментозной терапии в психиатрии и наркологии // Медицина: эксперим. практика: Сб. науч. тр. ХИУВ. – Х.арьков, Прапор, 1994. – С.171-174.
 17. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Волков А.С. Лазерная терапия неотложных состояний в психиатрии и наркологии //Применен.лазеров в медиц.  и био­логии.-Харьков,1994.-С.62-63.
 18. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия в клинической нарколо­гии-новый терапевтический аспект Материалы Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии».-Ялта,1994.-С.131.
 19. Сосин И.К.,Волков А.С., Чуев Ю.Ф. Перспективное направление в комплексной терапии наркоманий и токсикоманий. //Материалы Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», -Ялта,1994.-С.135-136.
 20. Здыбский В.И., Шаповалов С.Н., Чуев Ю.Ф. и др. “Рефлексотерапия”.Тестовые задания для тематического тре­нинг-контроля по локализации акупунктурных точек. -Харьков,1994.-29с.
 21. Сосин И.К., Волков А.С., Чуев Ю.Ф., Применение метода непрямой электрохимической детоксикации в наркологии. Методические рекомендации.-Харьков,1994. -7с.
 22. Сосин И.К., Волков А.С., Чуев Ю.Ф. Альтернативные пути доставки лазерного излучения в наркологии. //Применение лазеров в медицине и биологии.-Киев,1994.-С.113.
 23. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Комбинированное применение НИЛИ и биоадаптивного регулирования систем при лечении опийной наркомании. ////Материалы Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии».-Ялта,1994.-С.133-134.
 24. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Внутрисосудистое лазерное облучение кро­ви, микроволновая резонансная терапия и биоадаптивное регулирование в комплексном лечении опийной наркомании. //Применение лазеров в медицине и биологии.-Киев,1995.-С.114-115.
 25. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Паравазальная лазерная терапия опийной наркомании//Применение лазеров в медицине и биологии.-Киев,1995.-С.116-117.
 26. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия никотинизма. //Приме­нение лазеров в медицине и биологии.-Киев.,1995.-С.118-119.
 27. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Новое поколение аппаратов лазерной тера­пии. //Применение лазеров в медицине и биологии.-Киев,1995.-С.160-161.
 28. Сосин И.К.,Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф. Дифференцированная акупунктурная коррекция ипохондрических расстройств эндогенного генеза. //Психосоматические расстройства.-Харьков-Луганск,1995.-С.95-96.
 29. Сосин И.К., Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф. Ипохондрическая симптоматика при алкоголизме у больных с нас­ледственной отягощенностью по линии шизофрении. //Психосоматические расстройства.-Харьков-Луганск,1995.-С.97-98.
 30. Сосин И.К., Павлов И.К., Чуев Ю.Ф. Метод гипербарической оксигенации в учебных планах и програм­мах постдипломной подготовки психиатров и наркологов.//Актуальные проблемы экспериментального и клинического применения баротера­пии.-Днепропетровск,1995.-С.96.
 31. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Волков А.С. Применение метода гипербари­ческой оксигенации в комплексном лечении больных опийной наркоманией //Актуальные .проблемы экспериментального и клинического применения баротерапии.-Днепропетровкс,1995.-С.95.
 32. Потейко П.И.,Крутько И.И., Чуев Ю.Ф. Влияние лазеротерапии на уровень эндогенной интоксикации у больных туберкулезом легких. //Применение лазеров в медицине и биологии.-Киев,1995.-С.121.
 33. Потейко П.И.,Крутько В.С.,Бабенко А.И., Чуев Ю.Ф.Эффективность лазеротерапии   туберкулезного  плеврита. //Применение лазеров в ме­дицине и биологии.-Киев,1995.-С.122.
 34. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Концептуальные вопросы лазерной терапии наркологических заболеваний. //Применение лазеров в медицине и биологии.-Киев,1995.-С.144.
 35. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Игнатуша Ю.Ф. и др Аппараты  лазерной  терапии класса «Пульсар».//Применение лазеров в медицине и биологии. Киев,1995.-С.145.
 36. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Малоизученные эффекты акупунктурной и внутрисосудистой лазерной терапии опийной наркомании у молодых жен­щин. //Применение лазеров в медицине и биологии.-Киев,1995.-С.165-166.
 37. Сосiн I.К.,Павлов В.А., Чуев Ю.Ф., та iн Метод гiпербаричноi оксигенацii в учбових планах та програмах пiслядипломноi пiдготовки психiатрiв-наркологiв.//Український вiсник психоневрологii.-Харків,1995.-Т.3,вип.2/6. -С.284-285.
 38. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Современные аспекты совершенствования традиционных методов восточной медицины. //Идеи И.И.Мечникова и развитие современного естествознания.-Харьков,1995.-С.286-287.
 39. Сосiн I.К., Чуев Ю.Ф.,Волков О.С. Новi методи еферентноi тера­пii в наркологii. //Идеи И.И.Мечникова и развитие современного естествозна­ния.-Харьков,1995.-С.285-286.
 40. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Беда Б.А. Применение аппарата лазерной терапии АЛТД-ов в клинической медицине .-Харьков,1995. –60 с.
 41. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Дерматологический аспект диагностики наркоманий. //Современные проблемы в дерматовенерологии, косметологии и управле­нии здравоохранением. Тезисы докладов областной научно-практической конференции.-Харьков,1996.-Вып.8.-С.85.
 42. Сосин И.К.,Пшук Н.Г., Чуев Ю.Ф. Новый аспект использования криоаппликатора дерматологического. //Современные проблемы в дерматовенерологии, кос­метологии и управлении здравоохранением. Тезисы областной научно-практической конференции. -Харьков,1996.-Вып.8.-С.86.
 43. Сосин И.К.,Волков А.С., Чуев Ю.Ф. Классификация и диагности­ческая значимость нарушений тепловой радиации кожи при опийной нарко­мании. //Современные проблемы в дерматовенерологии, кос­метологии и управлении здравоохранением. Тезисы областной научно-практической конференции. -Харьков,1996.-Вып.8.-С.87.
 44. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Холин В.В. Устройство-терминал для чрез­кожного освечивания крови. //Современные проблемы в дерматовенерологии, кос­метологии и управлении здравоохранением. Тезисы областной научно-практической конференции. .-Харьков,1996.-Вып.8.-С.88.
 45. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Применение чрезкожной квантовой гемоте­рапии при лечении алкогольного абстинентного синдрома. //Современные проблемы в дерматовенерологии, кос­метологии и управлении здравоохранением. Тезисы областной научно-практической конференции. .-Харьков,1996.-Вып.8.-С.89.
 46. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Артуянц Н.Л. Лазерная терапия соматоневрологических расстройств постинток­сикационного генеза. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии».- Харьков,1996. -С.107-108.
 47. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Сайков Д.В. Антидепрессивный эффект ла­зерной аутогемотерапии. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», -Харьков,1996.-С.108-109.
 48. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Артуянц Н.Л. и др Неотложная лазерная терапия при расстройствах сферы влечений по компульсивному типу.//Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1996. -С.109.
 49. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Неинвазивный эквивалент внутрисосудистой лазерной гемотерапии. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1996. -С.109-110.
 50. Чуев Ю.Ф.,Сосин И.К. Лазерная рефлексотерапия аффективных на­рушений при опийной наркомании. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1996. -С.125-126.
 51. Шаповалов С.В.,Здыбский В.И., Чуев Ю.Ф. Комбинированная тера­пия заболеваний периферической нервной системы. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1996. -С.137-138.
 52. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Игнатуша Ю.Ф. Малогабаритный аппарат лазерной терапии”Колибри”. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1996. -С.158-159.
 53. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Сайков Д.В. Ультрафиолетовое облучение крови в интенсивной терапии опийного и алкогольного абстинентного синдрома. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1996. -С.173-174.
 54. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Основные направления, результатив­ность, перспективы комплексной научно-технической программы “Лазеры в медицине”. //Материалы 6 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1996. -С.183-184.
 55. Чуев Ю.Ф. Мониторинг гомеостатических параметров при интен­сивной терапии опийной наркомании.//Матеріали 2 национального конгреса анестезiологiв Ук­раїни.-Харків, 1996.-С.104-105.
 56. Чуев Ю.Ф. Лазерные методы интенсивной терапии неотложных сос­тояний в наркологии //.//Матеріали 2 национального конгреса анестезiологiв Ук­раїни.-Харків, 1996.-С.236-237
 57. Чуев Ю.Ф. Интенсивная лазерная терапия опийного абстинентного синдрома. //.//Матеріали 2 национального конгреса анестезiологiв Ук­раїни.-Харків, 1996.-С.237.
 58. Чуев Ю.Ф.,Сосин И.К. Лазерная рефлексотерапия гипертензионного синдрома интоксикационного генеза. //Материалы 7 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1996.-С.35-36.
 59. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия септических состояний при опийной наркомании //Материалы 7 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1996.-С.66-67.
 60. Чуев Ю.Ф. Магнитно-лазерная терапия алгических расстройств опийного постинтоксикационного генеза. //Материалы 7 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1996.-С.67-68.
 61. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазеры в наркологии. //Материалы 7 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1996.-С.68-69.
 62. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Применение гелий-неоновой лазерной тера­пии при лечении опийного абстинентного синдрома//Архiв психiат­рii.-1996.-вип.10-11.-С.97.
 63. Чуев Ю.Ф. Способ комбинированной внутрисосудистой лазерной и инфузионной фармакологической детоксикации.//Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997.-С.62-63.
 64. Чуев Ю.Ф.,Сосин И.К. Церебральная гемодинамика у больных нар­маниями в  процессе лазерной терапии. //Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997.-С.63-64.
 65. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Динамика биоэлектрической активности го­ловного мозга в процессе лазеротерапии. //Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997.-С.61-62.
 66. Сосин И.К., Волков А.С., Чуев Ю.Ф., Тараненко С.И. Применение биоадаптивного регулирования в комплексном лечении сексуальных нарушений у больных опийной наркоманией. // Нарушение сексуального здоровья. Диагностика, коррекция, профилактика. Материалы  научно –практической конференции. Харьков, 1997. С. 174-175.
 67. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия никотинизма. Учебное посо­бие.-Харьков,1997.-40с.
 68. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия алкоголизма. Учебное посо­бие.-Харьков,1997.-74с.
 69. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Обоснование и дифференцированное приме­нение лучей лазера в комплексном лечении наркомании. Учебное посо­бие.-Харьков,1997.-72с.
 70. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Экстракорпоральная лазерная гемокарбо­перфузия в наркологии.//Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997.-С.99.
 71. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Тараненко С.И. Вторичная профилактика острой депрессивной симптоматики при наркомании методом лазеротерапии и биоадаптивного регулирования. Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997.-С.102-103.
 72. Чуев Ю.Ф. Способ внутрисердечной лазерой гемотерапии в нарко­логии. Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997.-С.100.
 73. Чуев Ю.Ф.,Сосин И.К. Лазерная терапия опийного абстинентного синдрома. Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997. -С.101-102.
 74. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Волков А.С.,Тараненко С.И. Динамика показателей вариационной пульсометрии у больных нар­команией в процессе лазеротерапии и биоадаптивного регулирования. Материалы 8 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1997. -С.105-106.
 75. Сосин И.К., Чуев  Ю.Ф.,Тараненко С.И. Первый опыт  изучения  биоэлектрокинетических  свойств  клеточных ядер у больных наркоманией в процессе лазеротерапии и биоадаптивного регулирования. Материалы 9 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». –Ялта,1998.-С.65-66.
 76. Чуев Ю.Ф. Использование низкоинтенсивного инфракрасного из­лучения при лечении артралгий у наркологических больных. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.91.
 77. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Задорожная Т.К. К применению гелий-нео­новых и инфракрасных лазеров в клинической медицине. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.95-96.
 78. Чуев Ю.Ф. Сравнительная эффективность лазерной терапии при инвазивных и неинвазивных методах воздействия. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.96-97.
 79. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Бобылева Т.П. Применение лазерной гемокарбоперфузии в комплексном лечении алкогольного делирия. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.97-98.
 80. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Шипилов Ю.А., Замнюкова О.Н. Низкоинтенсивная лазерная терапия в комплексе средств и мето­дов лечения ВИЧ-инфицированных  больных  опийной  наркоманией. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.99-100.
 81. Со­син И.К., Чуев Ю.Ф., Шипилов Ю.А. и др. Особенности редукции абстинентных расстройств у ВИЧ-инфициро­ванных больных наркоманией в процессе лазерной терапии. //Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.100.
 82. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Крутий Г.М. Перспективы применения общей и локальной гидролазерной терапии в наркологической практике. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.101-102.
 83. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Волков А.С.,Крутий Г.М. Общие принципы лазерной коррекции сексуальных расстройств при наркологических заболеваниях Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.102-103.
 84. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Холин В.В. Проблемы и перспективы лазер­ной медицинской техники в наркологии. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.125-127.
 85. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Постдипломная подготовка психиатров-нар­кологов Украины по основам лазерной медицины. Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Харьков,1998.-С.159-160.
 86. Чуев Ю.Ф. Лазеры в комплексных реабилитационно-восстанови­тельных программах при наркологических заболеваниях Применение лазеров в медицине и био­логии.-Ялта,1998.
 87. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Экстракорпоральная лазерная гемокарбоперфузия в комплексном лечении опийной наркомании. Материалы 11 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии». -Ялта,1998.-С.
 88. Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф. Врачебная, научная и педагогическая деятельность И.К.Сосина. //Актуальные вопросы наркологии.-Харьков,1998.-С.5-8.
 89. Чуев Ю.Ф. Современные аспекты лазерной терапии в клинической наркологии. //Актуальные вопросы наркологии.-Харьков,1998.-С.70-72.
 90. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Методы эфферентной терапии в клинической наркологии. Фотобиология и фотомедицина.-N1,1998.-C.75-80.
 91. Попов В.Д., Хмиль С.В., Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Гидролазерная  терапия. Методическое пособие //Киев,1998.-67с.
 92. Сосин И.К.,Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф. и др. Сучаснi напрямки та результативнiсть науковоi дiяльностi в галузi наркологii //Актуальні проблеми медичноi науки.-Харків,1998.-С.251-254.
 93. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Стрелко В.В. Сорбционно-эндоэкологичес­кие проблемы клинической наркологии. Харьков, «Полиграфсервис»,1998.-72с.
 94. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Основи лазерноi медицини в навчальних планах i програмах пiслядипломноi пiдготовки лiкарiв-наркологiв. //Учебно-методична конференція.-Полтава,1998.-С.343.
 95. Сосин И.К., Волков А.С., Чуев Ю.Ф., Стрелко В.В., Картель Н.Т., Николаев В.Г., Пострелко В.М., Тараненко С.И. Динамика гомеостатических параметров в процессе БАРС-терапии опиатной наркомании. Архів психіатрії, №2,3 (17,18).Київ,1998. –С.225-229.
 96. Сосин И.К., Волков А.С., Чуев Ю.Ф. и др. Биоадаптивное управление  в  клинической наркологии. Архiв психiатрii, N1(16).К.,1998.-С. 143-148.
 97. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Героиновая наркомания: Клинико-терапев­тический аспект. Международный медицинский журнал.,т.5, N1, 1999. -С.61-65.
 98. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Мысько Г.Н. Методы рефлексотерапии в наркологической практике. Харьков, «Полиграфсервис», 1999.-176 с.
 99. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Слободян Р.Е. Поиск новых модификаций лазерной терапии больных алкоголизмом. // Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ,20-23апреля 1999г. -Харьков,1999.-С.88-90.
 100. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Волков А.С. Идея тепловизионного скри­нинга зон локализации дифференцированного лазерного лечебного воздейс­твия в клинической медицине. //Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23 апреля 1999г.- Харьков,1999. -С.90-91.
 101. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Классификационные основы методов кван­товой терапии в психиатрии и наркологии. //Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23 апреля 1999 г. -Харьков,1999. -С.91.
 102. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Метод лекарственного лазерофореза в клинической наркологии. //Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23 апреля 1999 г. -Харьков,1999. -С.91-92.
 103. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Миронюк И.Я. Лазерная терапия в комп­лексе реабилитационно-васстановительных мероприятий у лиц, совершивших суицидальные попытки. //Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23 апреля 1999 г. -Харьков,1999. -С.92-93.
 104. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Методы лазерной терапии при хрониосептических состояниях у больных иньекционными формами наркомании. //Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23 апреля 1999 г. -Харьков,1999. -С.93-94.
 105. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,Стрелко В.В.и др. Низкоинтенсивная лазерная энергия – потенциальное терапевти­ческое средство эндоэкологической элиминации липотропных наркотических веществ.//Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23апреля 1999 г. -Харьков,1999. – С.95-96.
 106. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Малоизученные терапевтические эффекты методов лазерной терапии. //Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23апреля 1999 г. -Харьков,1999. -С.96-97.
 107. Чуев Ю.Ф.,Сосин И.К. Способ пункционной лазеростимуляции то­чек акупунктуры. //Материалы 12 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 20-23апреля 1999 г. -Харьков,1999. -С.97-98.
 108. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Сквира И.М. Психотерапевтическое потенцирование и опосредование методов лазерной терапии в наркологии. Актуальные проблемы пограничной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии. Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения проф.И.М.Аптера, 27-28 мая 1999 года. Харьков, 1999. – С.133-134.
 109. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия запойных форм алкоголизма. Материалы 13 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 1999 г. Алупка, 1999. –С.78-79.
 110. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Теория и практика применения методов лазерной терапии в клинической наркологии. Материалы 13 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 1999 г. Алупка, 1999. –С.81.
 111. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. О сочетанном терапевтическом действии и сферах применения постоянного магнитного поля и низкоинтенсивного лазерного излучения в наркологической практике. Материалы 13 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 1999 г. Алупка, 1999. –С.79-80.
 112. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Замнюкова О.Н. Современные лазерные технологии в клинической наркологии. В кн.: Актуальні проблеми лазерної медицини, ендоскопічної хірургії та гінекології. Матеріали науково-практичної конференції 29-30 жовтня 1999 р., м.Одеса. –С. 144 –146.
 113. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Сквира И.М. Цзю-терапия в наркологии. В кн.: The Bulletin of the European Postgraduate Centre of Acupuncture and Homoeopathy. Number 3. Desember 1999. –C. 114.
 114. Чуев Ю.Ф. Теоретические предпосылки применения лечебных эффектов лазерного излучения в клинической наркологии. Український вісник психоневрології. Том 7, вип. 4 (22), 1999. –С.45-48
 115. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия опийной наркомании. Харьков, «Полиграфсервис». 1999, – 144 с.
 116. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия алкоголизма. 2-е издание, пер., доп. Харьков, «Полиграфсервис». 1999. –136 с.
 117. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия никотинизма. 2-е издание,пер., доп. Харьков. «Полиграфсервис». 1999. – 84 с.
 118. Сосин И.К., Артемчук А.Ф., Чуев Ю.Ф., Беспалов Ю.Г. Эндоэкология и ее прикладные аспекты в наркологии. Международный медицинский журнал. Том 6, №2, 2000. –С.82-86
 119. Сосин И.К.,Чуев Ю.Ф., Куприенко И.В. Обоснование и дифференцированное применение «Нутри-клинза» для лечения алкоголизма. В кн.: Опыт применения системных продуктов корпорации ВИТАМАКС. Харьков, 2000. С.12-13.
 120. Чуев Ю.Ф. Методы интенсивной лазерной терапии в клинической наркологии. Український вісник психоневрології. Том 8, вип. 1 (23), 2000. –С.54-57
 121. Чуев Ю.Ф. Современные лазерные технологии в наркологической практике. Фотобіологія та фотомедицина. №1,2 2000. –С.24-27.
 122. И.К.Сосин, Ю.Ф.Чуев, Т.К.Задорожная, Г.Н.Мысько, Л.П.Голикова, И.Ф.Куприенко, И.В.Куприенко, В.С.Оранская, Т.П.Бобылева, А.П.Задорожный, И.М.Сквира. Диагностическая значимость функциональных проб печени при наркозависимых токсических гепатитах. Современные проблемы диагностики и терапии гепатитов. Приложение к журналу «School of Fundamental Medicine Journal”, Desember 1999, Vol. 5 №2.  Харьков, 2000. –С. 128-132.
 123. Сосин И.К., Грабарь И.В., Чуев Ю.Ф. Ингаляционная токсикомания у детей и подростков. Международный медицинский журнал. –2000, -№4. –С. 43-45.
 124. Чуев Ю.Ф. Неинвазивные и малоинвазивные лазерные методы в комплексном лечении наркологических заболеваний. Український вісник психоневрології. Том 8, вип.3 (25). – 2000. –С. 48-52.
 125. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Героиновая наркомания: Клинико-терапев­тический аспект. Червона стрічка. №2, 2000. –С.20-24.
 126. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Пострелко В.М. Клиника и общие принципы терапии неотложных состояний, обусловленных острой интоксикацией опиатами. Экологическая медицина. №1, 2000. – С.19-25.
 127. Сосин И.К., Беспалов Ю.Г., Артемчук А.Ф., Чуев Ю.Ф. Предмет, задачи и методология эндоэкологии. Экологическая медицина. №1, 2000. – С.6-9.
 128. Н.И.Хвисюк, И.К.Сосин, Н.И.Жемчугова, А.А.Осипов, Ю.Ф.Чуев Функциональная интеграция государственных и коммерческих форм наркологической службы – новая перспективная форма оптимизации последипломной подготовки врачей-наркологов. Медицинские исследования. Том 1, вып.1. Харков, 2001. –С. 135-136.
 129. И.К.Сосин, Ю.Ф.Чуев, Л.В.Слюсарева, П.В.Задорожный, Т.К.Задорожная, И.В.Куприенко, Е.Ю.Гончарова. Эмоциотропные эффекты карбамазепина при психической и наркологической патологии. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.275-276.
 130. И.К.Сосин, А.С.Волков, Ю.Ф.Чуев, О.С.Слабунов, Г.Н.Мысько, С.В.Чайка, В.И.Сема, А.П.Задорожный. Применение компьютерных технологий в педагогическом процессе последипломной подготовки врачей-наркологов. Медицинские исследования. Том 1, вып.1. Харьков, 2001. –С. 133-134.
 131. Ю.Ф. Чуев, Г.Н. Мысько, И.К. Сосин. Возможности методов рефлексотерапии при алкоголизме, наркомании и токсикомании. Медицинские исследования. Том 1, вып.1. Харков, 2001. –С. 137.
 132. И.К. Сосин, Ю.Ф.Чуев. Суицидальный кризис в клинике алкоголизма, наркомании, токсикомании и немедикаментозные экспресс-методы его терапии. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.273-275.
 133. Чуев Ю.Ф. Патогенетические, саногенетические и сопутствующие лечебные эффекты низкоинтенсивного лазерного воздействия у больных с зависимостью от психоактивных веществ. В кн.: Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров’я населення України (Матеріали пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, присвяченного Року Здоров’я). Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2001. – С. 598-599.
 134. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Казуистика аддиктивного инъекционного самовведения психоактивной субстанции, получаемой кустарно-химической модификацией официнального препарата «Эффект» («Колдакт»). Український вісник психоневрології. Том 9, вип.1 (26), 2001. – С.69-73.
 135. Чуев Ю.Ф. О лечебных эффектах низкоинтенсивного лазерного воздействия в клинике наркопатологии. Фотобіологія та фотомедицина. Том 4, №1,2. 2001. – С. 81-82.
 136. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К., Холин В.В. Аппарат лазерной терапии «МЛФС-06» – новые возможности для клинической наркологии. Фотобіологія та фотомедицина. Том 4, №1,2. 2001. – С. 101.
 137. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерные методы в комплексном лечении современных форм алкогольной полиневропа­тии. Фотобіологія та фотомедицина. Том 4, №1,2. 2001. – С. 78-79.
 138. Сосин И.К., Слабунов О.С., Мисько Г.Н., Чуєв Ю.Ф. Программа та навчальний план спеціалізації зі спеціальності “Наркологія”. Харків, 2001. 16 с.
 139. Сосин И.К., Линский И.В., Чуев Ю.Ф., Кузьминов В.Н., Жемчугова, А.А.Осипов. Особенности клиники зависимости от психостимуляторов получаемых путем кустарной химической модификации некоторых комбинированных официнальных препаратов, содержащих прекурсоры. Архів психіатрії. №4(27). 2001. –С. 117-122.
 140. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Клиника острых токсико-аллергических реакций при инъекционных формах наркомании и основные подходы к их купированию. Архів психіатрії. №3 (26). 2001. –С.105-108.
 141. И.К. Сосин, Ю.Ф.Чуев. Клинико-диагностические критерии острой интоксикации опиатами и основы интенсивной терапии. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.182-195.
 142. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К., Друзь О.В. Комбинированное применение лазерной терапии с другими немедикаментозными методами при депрессивной суицидальности в клинике наркопатологии. Материалы ХУ! Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 сентября 2001 года. Феодосия. – 2001. – С.21-22.
 143. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Разработка новых методов терапии психических и поведенческих расстройств в клинической наркологии. Материалы ХУ! Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 сентября 2001 года. Феодосия. – 2001. – С.22-23.
 144. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю. Эмоциотропные эффекты карбамазепина и лазерной терапии при наркологической патологии. Материалы ХУ! Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 сентября 2001 года. Феодосия. – 2001. – С.24-25.
 145. Чуев Ю.Ф. Лазерная коррекция аффективных расстройств постинтоксикационного генеза. Материалы ХУ! Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 сентября 2001 года. Феодосия. – 2001. – С.23-24.
 146. Чуев Ю.Ф. Лазерная коррекция аффективных расстройств постинтоксикационного генеза. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 6 (38). Київ-Луганськ-Харків, 2001. – С.276-277.
 147. Чуев Ю.Ф. Героиновая наркомания: особенности преморбида, клиники и течения. Український вісник психоневрології. Том 9, вип.3 (28). – 2001. –С. 104-110.
 148. Чуєв Ю.Ф. Нетрадіційні технології купірування невідкладних станів у клініці опійної наркоманії. Український вісник психоневрології. Том 9, вип.4 (29). – 2001. –С. 43-45.
 149. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Генерализованные формы сочетанной экзогенной и эндогенной интоксикации при опийной инъекционной зависимости: новые подходы к терапии. Український вісник психоневрології. Том 9, вип.4 (29). – 2001. –С. 43-45.
 150. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Епідеміологічна сітуація з наркоманіями в Україні. Нові форми патологічної залежності у клінічній наркології. «Питання профілактики розповсюдження наркоманії у м.Харкові”. Матеріали міської науково-практичної конференції. Харків. – 2001. – С.10-12.
 151. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Теоретические и прикладные предпосылки использования детоксикационных эффектов гипохлорита натрия в психиатрии и наркологии. Вісник психічного здоров’я. №1-2, 2002. –С.55-68.
 152. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Тактика и стратегия лечебно-реабилитационных программ в современной наркологии. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології. Матеріали науково-практичної конференції неврологів, психіатрів та наркологів, присвяченої 100-річчю Чернівецької обласної клінічної психіатрічної лікарні. м.Чернівці, 3-5 жовтня 2002 р. м.Харків, 2002. –С. 199-202.
 153. О.В.Друзь, І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуєв. Кризисні стани психіки у осіб молодого віку: програма наукових досліджень.Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002, (додаток). –С.254-255.
 154. И.К.Сосин, А.Н.Виевский, Ю.Ф.Чуев, Н.П.Бурмака, Т.К.Задорожная, И.В.Куприенко Новая концепция применения препарата «Антаксон» в наркологии.Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002, (додаток). –С.274-275.
 155. И.К.Сосин, П.В.Задорожный, Ю.Ф.Чуев, В.И.Сема, Т.К.Задорожная, И.В.Куприенко, Е.А.Сушинская. Пивной алкоголизм: миф или клиническая реальность? Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002, (додаток). –С.276-277.
 156. Ю.Ф. Чуев. Лазеры в комплексе средств и методов интенсивной и плановой терапии наркологических заболеваний. Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002, (додаток). –С.280.
 157. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Теоретические и прикладные аспекты непрямой электрохимической детоксикации в наркологии. Український вісник психоневрології. Том 10, вип.1 (30), 2002, (додаток). –С.280-281.
 158. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Героиновая наркомания. Харьков. «Полиграфсервис». 2002. – 147 с.
 159. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Гипотензивный экспресс-эффект лазерной терапии в клинике алкогольной зависимости. Материалы 18 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 22-25 октября 2002 года. Ялта. – 2002. – С.40-41.
 160. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Современные аспекты применения методов лазерной терапии в наркологии. Материалы 18 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 22-25 октября 2002 года. Ялта. – 2002. – С.41-42.
 161. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Современные аспекты ВИЧ-носительства в среде потребителей психоактивных веществ: поиск путей профилактики и терапии. Материалы 2-й региональной научно-практической конференции «Вопросы профилактики и лечения ВИЧСПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харьковском регионе». Харьков, 21 декабря 2002 г, часть 2. – С. 10-13.
 162. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Электрохимическая детоксикация в комплексе средств и методов купирования неотложной наркопатологии. Архів психіатрії. №3 (34). 2003. –С.144-148.
 163. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Друзь О.В. Депрессивные состояния как проблема наркологии и суицидологии. Архів психіатрії. Т.9, № 1 (32). 2003. –С.92-96.
 164. Сосин И.К., Гринблат С.О., Беспалов Ю.Г.,Чуев Ю.Ф., Черный Ю.А., Носов К.В. Здоровье и успешный менеджмент в аспекте вузовского изучения эндоэкологии и валеопсихологии. Международный медицинский журнал. Том 9, №2. –2003. – С.132-138.
 165. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Табачная зависимость. Харьков. «Торнадо». 2003. – 130 с.
 166. Сосин И.К., Чуев Ю. Ф. Лазерные программы и карбамазепин в комплексной коррекции наркогенно обусловленных депрессивных расстройств. Материалы 20 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 8-11 октября 2003 года. Ялта. – 2003. – С.75-76.
 167. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Опыт разработки и внедрения комбинированных методов детоксикации на основе лечебных эффектов лазерного излучения. Материалы 20 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 8-11 октября 2003 года. Ялта. – 2003. – С.82-83.
 168. Сосин И.К., Куприенко И.В., Чуев Ю.Ф., Задорожная Т.К., Сайков Д.В. Новые аспекты использования препарата «Налтрекс» в наркологии при клинически рецидивоопасных ситуациях. Мистецтво лікування № 6 (006) грудень 2003 р. – 77-84 с.
 169. Сосин И.К., Гринблат С.О., Беспалов Ю.Г., Чуев Ю.Ф., Черный Ю.А., Носов К.В.. Вузовские предпосылки психического здоровья и успешного менеджмента: на модели вузовской подготовки валеопсихологии и эндоэкологии. Психічне здоров’я №1 (1), 2003. – С.11-18.
 170. Сосин И.К., Слабунов О.С., Чув Ю.Ф., Иванилова А.Н., Тарасова Н.М., Романенко Ю.Н. Клинико-эпидемический патоморфоз политравматизма, связанного с алкогольным опьянением // Политравма: Неотложная медицинская помощь. Сб. Статей Харьковской город ской клинической больницы скорой неотложной медицин ской помощи им. Проф.. А.И.Мєщанинова. Вып. :.Харьков, “Основа”, 2003. – С. 158 – 164.
 171. Сосин И.К., Слабунов О.С., Тарасова Н.М., Костиков Ю.П., Чув Ю.Ф., Иванилова А.Н. Клинико-статистические особенности политравматизма, сочетающегося с алкогольным опьянением. // Политравма: Неотложная медицинская помощь. Сб. Статей Харьковской город ской клинической больницы скорой неотложной медицин ской помощи им. Проф.. А.И.Мєщанинова. Вып. :.Харьков, “Основа”, 2003. – С. 168 – 173.
 172. Сосин И.К., Слабунов О.С., Чайка С.В., Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф., Сема В.И., Волков А.С., Задорожная Т.К., Куприенко И.В. Новые аспекты деятельности кафедры наркологии, адаптированные к инновационным процессам в Харьковской медицинской академии последипломного образования // Актуальні питання післядипломної освіти в Україні. Матеріали учбово-методичної конференції, присвяченої 80-річчю ХМАПО (Харків, 11 – 12 листопада 2003 року). – Харків, 2003. – С. 293 – 295.
 173. Сосин И.К., Слабунов О.С., Сайков Д.В., Чуев Ю.Ф. Клинические особенности алкогольной депрессии и новые подходы к ее лечению. Архів психіатрії. Т.10, № 1 (36). 2004. –С.84-91.
 174. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Мысько Г.Н. Дерматологическая стигматизация при зависимости от психоактивных веществ. «Сучасні проблеми дерматовенерології, косметології та управління охороною здоров’я». Харків, 2004. – С.26-27.
 175. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Куприенко И.В., Сквира И.М., Бурмака Н.П. Лазерная терапия при рецидивоопасных клинических ситуациях ремиссионного периода в наркологии. Материалы 21 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 26-29 мая 2004 года. Одесса. – 2004. – С.58-59.
 176. Сосин И.К., Слабунов О.С., Задорожный П.В., Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф. Организационные аспекты и особенности проведения наркологических профилактических осмотров. Матеріали 5-ї Української конференції з міжнародною участю “Нові підходи до психотерапії та фармакотерапії станів залежності від психоактивних речовин” , присвяченої 86-річниці з дня народження Заслуженого  лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка. Харків, 2004. – 160-162 с.
 177. И.К.Сосин, О.С.Слабунов, В.Д.Куликова, Т.К.Задорожная, Ю.Ф.Чуев, И.В.Куприенко, Друзь О.В. «Синдром эмоционального выгорания» как следствие профессиональной деятельности в наркологии. Архів психіатрії. Т.10, № 2 (37). 2004. –С.149-151.
 178. Сосин И.К, Сайков Д.В., Чуев Ю.Ф.  Купирующие антидепрессивные эффекты квантовой аутогемотерапии в наркологии. Материалы 22 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 12-16 октября 2004 года. Ялта. – 2004. – С.71-72.
 179. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф.,  Сайков Д.В. Скриннинг психотропной активности методов квантовой медицины в наркологии. Материалы 22 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 12-16 октября 2004 года. Ялта. – 2004. – С.72-73.
 180. Сосин И.К., Сайков Д.В., Чуев Ю.Ф.  Структура психотропной активности квантовой аутогемотерапии  при алкогольной депрессии. Материалы 22 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 12-16 октября 2004 года. Ялта. – 2004. – С.76-77.
 181. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Лазерная стабилизация этанол индуцированной артериальной гипертензии. Материалы 22 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 12-16 октября 2004 года. Ялта. – 2004. – С.94-95.
 182. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерные стратегии в наркологии: инновационный опыт и перспективы совершенствования. Материалы 22 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 12-16 октября 2004 года. Ялта. – 2004. – С.74-75.
 183. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Клинические аспекты наркогенно-аддикционного потенциала некоторых препаратов спазмолитико-анальгетического действия. Архів психіатрії. Т.11, № 2 (41). 2005. – С.220-223.
 184. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Терапевтические интервенции «Налтрекса» и «Даларгина» в целях стабилизации ремиссии у опиоманов. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженковські читання: теорія і практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка, 5-6 квітня 2005 р. –С.127-129.
 185. Чуев Ю.Ф. Эпилептиформный синдром в клинике трамадоловой зависимости. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженковські читання: теорія і практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка, 5-6 квітня 2005 р. –С.123-125.
 186. Чуев Ю.Ф. Коморбидность опийной наркомании и трамадоловой зависимости. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженковські читання: теорія і практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка, 5-6 квітня 2005 р. –С.125-127.
 187. Чуев Ю.Ф., Чайка С.В., Кошевая Т.В. Особенности психокоррекции и психотерапии донозологических алкогольных проблем у подростков. Матеріали 6 Української науково-практичної конференції з міжнародною участю “Довженковські читання: теорія і практика наркології”, присвяченої 87-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка, 5-6 квітня 2005 р. –С.129-130.
 188. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Лазерное потенцирование лечебных эффектов препаратов нейрометаболического действия. Материалы 23 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 мая 2005 года. Николаев. – 2005. – С.61-62.
 189. Сосин И.К., Лазирская Л.В., Куприенко И.В., Чуев Ю.Ф., Задорожная Т. К., Сайков Д.В. Новые подходы к купированию рецидивоопасных клинических ситуаций в наркологии // Вісник психіатрії та психофармакотерапії, № 2(4), 2003. – С. 34 – 41.
 190. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Шаповалов В.В., Шаповалова В.А., Бабанин В.А., Иванилова А.Н.. Социально-психологические стратегии определения роли алкоголя в жизни человека. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. Випуск 9-10 (13-14). Харків, 2006. – С.264-277.
 191. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Бобырь Е.В., Пахмурный В.А., Шаповалов В.В., Шаповалова В.А, Тараненко С.И. Эволюция взглядов на заместительную терапию в Украине (на модели типичной клинической иллюстрации) //Вісник психіатрії та психофармакотерапії, № 1(7), 2005. – С. 6 – 9.
 192. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Задорожная Т.К., Сушинская Е.А., Куприенко И.В. Поиск адъювантных эффектов лазерной терапии в наркологии. Материалы 24 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2005 года. г. Ялта. – 2005. – С.57.
 193. Сосин И.К., Бабанин В.А., Чуев Ю.Ф., Беспалов Ю.Г., Слабунов О.С. Терапевтические инновации в наркологии, базирующиеся на использовании методов квантовой медицины. Материалы 24 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2005 года. г. Ялта. – 2005. – С.55-56.
 194. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Теоретические предпосылки применения препарата Депакин в комбинированных лазерных детоксикационных программах. Материалы 24 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2005 года. г. Ялта. – 2005. – С.68-69.
 195. Сосин И.К., Бабанин В.А., Двирский А.Е., Чуев Ю.Ф. Патогенетическое обоснование применения лазерной терапии при наследственно отягощенной коморбидной патологии – алкогольной зависимости и шизофрении. Материалы 24 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2005 года. г. Ялта. – 2005. – С.54-55.
 196. Чуев Ю.Ф., Чайка С.В., Кошевая Т.В., Бражник Л.А. Методы психодиагностики в комплексе средств лазерной детоксикации. Материалы 24 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2005 года. г. Ялта. – 2005. – С.69-70.
 197. Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А. Лазерная коррекция аффективных расстройств в клинике никотинизма. Материалы 24 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2005 года. г. Ялта. – 2005. – С.67-68.
 198. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Наркология. – Харьков: Коллегиум, 2005. – 800 с.
 199. И.К. Сосин, Ю.Ф. Чуев. Способ купирования болевого синдрома в клинике опиомании. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці з дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – Харків. – С. 155-156.
 200. И.К. Сосин, Ю.Ф. Чуев. Новые подходы к комплексной детоксикационной терапии в наркологии. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці з дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р.   – С. 156-158.
 201. Ю.Ф. Чуев. Терапевтический алгоритм коррекции нарко-ассоциированной соматоневрологической патологии. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці з дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р. – С. 179-182.
 202. О.С. Слабунов, И.К. Сосин, Ю.Ф. Чуев,  С.В. Чайка Особенности и перспективы интегративных образовательных инноваций на кафедре наркологии. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці з дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р.  – С. 142-143.
 203. И.К. Сосин, Ю.Ф. Чуев, О.С. Слабунов,  С.В. Чайка Первый опыт дифференциации профессиональных вредностей  в наркологии на основе научного анализа. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці з дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р.  – С. 158-160.
 204. Ю.Ф. Чуев, И.К. Сосин, С.В. Чайка, П.В. Задорожный,  Т.К. Задорожная, А.П. Задорожный,  В.В. Лобачева,  Л.А. Бражник, Т.В. Кошевая. Гендерные аспекты стигматизации, вследствие алкогольной зависимости. Матеріали 7 Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів:”Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоактивних речовин”, присвяченої 88-й річниці з дня народження О.Р.Довженка, 4-5 квітня 2006 р.  – С. 182-184.
 205. Чуев Ю.Ф., Кошевая Т.В., Бражник Л.А., Ильченко Е.П. Применение препарата «Антаксон» в лазерных реабилитационно-восстановительных схемах терапии алкогольной зависимости. Материалы 25 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 24-28 мая 2006 года. г. Луцк. – 2006. – С.58-59.
 206. Чуев Ю.Ф., Чайка С.В., Кошевая Т.В., Бражник Л.А., Ильченко Е.П. Опыт применения методов психодиагностики в комплексе средств и методов лазерной детоксикации. Материалы 25 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 24-28 мая 2006 года. г. Луцк. – 2006. – С.59-60.
 207. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная проблематика в изобретательской деятельности кафедры наркологии. Материалы 25 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 24-28 мая 2006 года. г. Луцк. – 2006. – С.49-51.
 208. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Шаповалова В.А., Шаповалов В.В. Комбинированная лазерная и фармакологическая коррекция депрессивных расстройств при опиомании. Материалы 26 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Первые Шахбазовские чтения, 11-14 октября 2006 года. г. Ялта. – С.104-105.
 209. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Применение лазерной техники фирмы «Фотоника» в отечественной наркологии. Материалы 26 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Первые Шахбазовские чтения, 11-14 октября 2006 года. г. Ялта.  – С. 57-58.
 210. Чуев Ю.Ф., Кошевая Т.В., Бражник Л.А., Ильченко Е.П. Применение магнитно-лазерной терапии в работе приватного наркологического кабинета. Материалы 26 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Первые Шахбазовские чтения, 11-14 октября 2006 года. г. Ялта. – С. 107-108.
 211. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Бупренорфин в арсенале пилотных средств и методов отечественной наркологии //Архив психиатрии. Т. 12, вып. 1-4 (44-47), 2006. – С. 132 – 236.
 212. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф. Інноваційний аспект метода стреспсихотерапії алкогольної залежності. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 188-190.
 213. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Бупренорфин в компексном лечении опийной зависимости. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 181-185.
 214. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Мысько Г.Н., Сушинская Е.А. Гепаклинз в комплексной терапии больных алкогольной зависимостью, с коморбидной патологией печени. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 185-188.
 215. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю. Тандемные методы эфферентной терапии неотложной наркопатологии. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 198-202.
 216. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С. Спосіб лікування алкогольної залежності з застосуванням нових препаратів сенсибілізуючої дії. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 196-198.
 217. Чуев Ю.Ф., Чайка С.В., Бражник Л.А., Чуева Е.Ю. Клинические проблемы детско-подросткового наркотизма. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 223-225.
 218. Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуева Е.Ю. Основные принципы терапии инсомнических расстройств в наркологии. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 225-228.
 219. Сосин И.К., Чайка С.В., Слабунов О.С., Чуев Ю.Ф. Предварительные итоги и проблемы последипломной подготовки среднего звена наркологической службы. Матеріали 8-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів : „Довженківськи читання: Сучасний погляд на лікування станів залежності та патології потягів”, присвяченої 89-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка 3-4 квітня 2007 р. Харків. – С. 193-196.
 220. Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуева Е.Ю. Оценка возможностей применения методов лазерной терапии в работе наркологического центра. Материалы 27 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Шестые Васильевские чтения, 18-21 апреля 2007 года. г. Харьков. – С. 76-77.
 221. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К., Чуева Е.Ю. Гепатопротекторные эффекты комплексных лазерных детоксикационных программ при алкогольной зависимости. Материалы 27 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Шестые Васильевские чтения, 18-21 апреля 2007 года. г. Харьков. – С. 77-79.
 222. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Роль и место современных эфферентных технологий в комплексном лечении неотложной наркопатологии. Материалы 27 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Шестые Васильевские чтения, 18-21 апреля 2007 года. г. Харьков. – С. 80-82.
 223. Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуева Е.Ю. Применение современных средств психофармакотерапии в кабинете лазерной терапии наркологического профиля. Материалы 27 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Шестые Васильевские чтения, 18-21 апреля 2007 года. г. Харьков. – С. 79-80.
 224. Быченко В.Н., Иродов М.А., Кононенко В.В., Петраковский А.А., Петраш Н.Т., Попов В.Д., Пугач М.К., Холин В.В., Чуев Ю.Ф., Чухраев Н.В., Шевченко О.В. Аппарат лазерный терапевтический «Лика-терапевт». Материалы 27 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Шестые Васильевские чтения, 18-21 апреля 2007 года. г. Харьков. – С. 138-140.
 225. И.К. Сосин, О.С. Слабунов, Ю.Ф. Чуев,  Г.Н. Мысько, С.В. Чайка Современные особенности планирования циклов последипломной подготовки  на кафедре наркологии. В сб.: Перші результати та перспективи реформування системи медичної освіти в Україні. Матеріали навчально-методичної конференції, 1-2 червня 2006 р., Запоріжжя, 2006. – С. 200-2003.
 226. Чуев Ю.Ф. Инновационные лазерные терапевтические программы в наркологии. Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток. – 2007. – С. 281-282.
 227. Чуев Ю.Ф. Фармакокоррекция наркоассоциированной соматоневрологической патологии. Український вісник психоневрології. Том 15, вип.. 1 (50), додаток. – 2007. – С. 282-283.
 228. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю.   Эволюция методов эфферентной детоксикации в наркологии. Український вісник психоневрології. Том 15, вип.. 1 (50), додаток. – 2007. – С. 279-280.
 229. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. О наркогенно-аддикционном потенциале некоторых безрецептурных лекарственных форм. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (збірник наукових статей, випуск ХХ). – Запоріжжя. – Видавництво ЗДМУ. – 2007. – С. 196-201.
 230. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю.  Терапевтические инновации клинической наркологии на модели лазерных технологий. Фотобіологія та фотомедицина. – №1,2. – 2007. – С.58-65.
 231. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуева Е.Ю. Применение препарата «Гепаклинз» в лазерных лечебно-восстановительных стандартах клинической наркологии. Материалы 28 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙΙ Шахбазовские чтения, 21-24 октября 2007 года. г. Ялта. – С. 32-34.
 232. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуева Е.Ю. Препарат «Зорекс» в комплексных лазерных детоксикационных программах при купировании состояния отмены алкоголя. Материалы 28 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙΙ Шахбазовские чтения, 21-24 октября 2007 года. г. Ялта. – С. 41-42.
 233. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А., Чуева Е.Ю. Применение препарата «Колме» в аверсивных схемах стабилизации сеансов лазерной «стресспсихотерапии». Материалы 28 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙΙ Шахбазовские чтения, 21-24 октября 2007 года. г. Ялта. – С. 30-32.
 234. Сосін І. К., Шаповалов В.В., Черних В. П., Чуєв Ю.Ф., Друзь О.В., Сквира І.М. Протирецидивна терапія хворих опіоїдною залежністю з застосуванням лазерних технологій. Материалы 28 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙΙ Шахбазовские чтения, 21-24 октября 2007 года. г. Ялта. – С. 34-36.
 235. Сосін І.К., Чуєв Ю,Ф., Іванілова Г.М. Клініко-діагностичні та експертні критерії гострої алкогольної інтоксикації. Методичний посібник для лікарів. Харків: Колегіум, 2008. – 62 с.
 236. Сосін І.К., Слабунов О.С., Чуєв Ю,Ф., Мисько Г.М., Чайка С.В. Перспективи та сучасні особливості планування циклів на кафедрі наркології. Післядипломна медична освіта : досвід і перспективи. Матеріали науково-методичної конференції, присвяченої 85-річчю ХМАПО. Харків, 2-3 жовтня 2008 року. – С. 163-164.
 237. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Цыба И.В. Основные принципы и методы электрохимической детоксикации в наркологии. – Донецк, «СПД Дмитренко».- 2007. – 80 с.
 238. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Куренков А.М. Мембранний плазмаферез у комплексному лікуванні невідкладних станів в наркології. Матеріали 9-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів: «Довженківські читання: Актуальні питання соціальної і клінічної наркології», присвяченої 90-й річніці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 8-9 квітня 2008 р. Харків, 2008. – С. 28-44.
 239. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Чуева Е.Ю. Инновационный аспект купирования тревожных расстройств в клинике виндрома отмены алкоголя (на примере стрезама). Матеріали 9-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів: «Довженківські читання: Актуальні питання соціальної і клінічної наркології», присвяченої 90-й річніці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 8-9 квітня 2008 р. Харків, 2008. – С. 163-168.
 240. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Перспективы диагностики и коррекции патологического влечения к наркотику в свете картирования ЭЭГ Матеріали 9-ї Української науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів: «Довженківські читання: Актуальні питання соціальної і клінічної наркології», присвяченої 90-й річніці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 8-9 квітня 2008 р. Харків, 2008. – С. 298-301.
 241. Чуев Ю.Ф. Первый опыт создания и работы приватного наркологического центра как клинической базы кафедры наркологии ХМАПО. Матеріали  Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 238-241.
 242. Чуев Ю.Ф., Бражник Л.А., Скобелев В.А., Чуева Е.Ю. Пивные запои : проблемы клиники и терапии. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 228-232.
 243. Чуев Ю.Ф. Спазмолексовая «наркодрама»: занавес еще не опущен. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 248-252.
 244. Чуев Ю.Ф. Возможности и перспективы применения методов лазерологии в наркологической науке и практике. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 232-238.
 245. Чуев Ю.Ф. Ноотропная концепция в наркологии : цели, принципы, средства. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 241-245.
 246. Чуев Ю.Ф., Цыба И.В. Инновационные технологии купирования синдрома лишения опиатов. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 252-259.
 247. Чуев Ю.Ф. Синдром коаксиловой аддикции. Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 245-248.
 248. Мысько Г. Н., Слабунов О. С., Чуев Ю. Ф. К  юбилею профессора Сосина Ивана Кузьмича. Матеріали  Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 8-14.
 249. Мисько Г. М., Слабунов О. С., Чуєв Ю. Ф. Кафедра наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти: становлення та основні напрямки діяльності під керівництвом проф. Сосіна І.К. Матеріали  Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 15-16.
 250. Сосин И. К., Слабунов О. С., Чуев Ю. Ф., Мысько Г. Н., Чайка С. В. Современные особенности и перспективы  планирования циклов на кафедре наркологии. Матеріали  Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів залежності від психоактивних речовин». – Харків, 2008. – С. 172-174.
 251. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуева К.Ю. Нанотехнологічні аспекти комплексної протирецидивної терапіії при опіоїдній залежності. Материалы 29 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Седьмые Васильевские чтения, 21-24 мая 2008 года. г. Харьков. – 2008, – С. 64-66.
 252. Чуев Ю.Ф., Чуева Ю.Ф. Комплексная терапия коморбидной патологии в наркологии. Материалы 29 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Седьмые Васильевские чтения, 21-24 мая 2008 года. г. Харьков. – 2008, – С. 94-95.
 253. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. О патогенетических эффектах лазерной терапии в наркологии. Материалы 29 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», Седьмые Васильевские чтения, 21-24 мая 2008 года. г. Харьков. – 2008, – С. 92-94.
 254. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова Е.Ю. Инновационные аспекты экстракорпоральных методов детоксикации в наркологии. Материалы 30 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙΙΙ Шахбазовские чтения, 8-11 октября 2008 года. г. Ялта. – 2008, – С. 138-139.
 255. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерные терапевтические программы в аддиктологии. Материалы 30 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙΙΙ Шахбазовские чтения, 8-11 октября 2008 года. г. Ялта. – 2008,   – С. 139-140.
 256. І. К. Сосін, В.С.Бітенський, О. В. Друзь, І.М.Сквіра, Ю.Ф.Чуєв, О.Ю. Гончарова, Г. М. Іванілова, О.А.Осипов, Т.В. Свіріна-Абрамян. Спосіб експертно-діагностичної ідентифікації функціонального стану окоміру в психіатрії, наркології та медичній психології.  «Вісник психіатрії та психофармакотерапії», №2 (14), 2008. – С.48-54
 257. Сосин И.К., Гончарова Е.Ю., Чуев Ю.Ф. Алкогольная тревога. – Харьков: Коллегиум. – 2008. 732 с.
 258. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Задорожный П.В., Задорожная Т.К. Клинические аспекты внутрибольничной инфекции в условиях наркологического стационара. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 31-40.
 259. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Чуева Е.Ю. Применение препарата «Фенотропил» в наркологической практике. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 123-126.
 260. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С., Гончарова О.Ю. Інтенсивна терапія невідкладних станів при наркотичній залежності. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 126-128.
 261. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. Новий підхід до комплексної терапії алкогольної залежності. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 128-131.
 262. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Чуева Е.Ю. Серлифт в комплексной терапии аффективных расстройств наркогенного генеза. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 131-133.
 263. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Нанотехнологические аспекты интенсивных методов детоксикации на основе лазерных технологий. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 143-145.
 264. Сосин И.К., Слабунов О.С., Чуев Ю,Ф., Мысько Г.Н., Чайка С.В. Современные особенности и структура циклов последипломной подготовки по наркологии. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 145-147.
 265. Сосин И.К., Мысько Г.Н., Задорожный П.В., Чуев Ю.Ф., Сушинская Е.А., Задорожная Т.К., Гусак Е.А. Пивной делирий – клиническая реальность современной наркологии. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 277-280.
 266. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Наркомания и ВИЧ-носительство: новый аспект коморбизма в наркологии. Матеріали Х Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Проблема рецидиву в сучасній наркології», присвяченої 50-річчю відділу наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України» 7-8 квітня 2009 р. – Харків. – С. 285-287.
 267. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Куренков А.М. Метод мембранного плазмаферезу в комплексному лікуванні невідкладних станів в наркології (методичні рекомендації). – Київ, 2009. – 27 с.
 268. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Препарат «Гепафорте» в комплексных лазерных схемах терапии алкогольной зависимости. Материалы 31 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», VΙΙΙ Васильевские чтения, 20-23 мая 2009 года. г. Харьков. – 2009. – С. 88-89.
 269. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Чуєва К.Ю. Застосування лазерної терапії у хворих трамадоловою залежністю з метою попередження рецидивів. Материалы 31 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», VΙΙΙ Васильевские чтения, 20-23 мая 2009 года. г. Харьков. – 2009. – С. 75-76.
 270. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная гемокоррекция при неотложных состояниях в клинике пивной гиперволемической алкоголизации. Материалы 31 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», VΙΙΙ Васильевские чтения, 20-23 мая 2009 года. г. Харьков. – 2009.   – С. 72-74.
 271. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Применение «Реамберина» в нанотехнологических лазерных детоксикационных алгоритмах. Материалы 31 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», VΙΙΙ Васильевские чтения, 20-23 мая 2009 года. г. Харьков. – 2009. – С. 74-75.
 272. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Бражник Л.О., Чуєва К.Ю. Спосіб комбінованої лазерної терапії тютюнової залежності. Материалы 31 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», VΙΙΙ Васильевские чтения, 20-23 мая 2009 года. г. Харьков. – 2009.   – С. 77-78.
 273. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная модификация форсированного диуреза при купировании делириозной симптоматики. Материалы 31 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», VΙΙΙ Васильевские чтения, 20-23 мая 2009 года. г. Харьков. – 2009. – С. 66-68.
 274. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Мысько Г.Н., Бражник Л.А. Применение препарата гепаклинз при лечении пациентов с наркоассоцированной патологией печени. Хвороби печінки в клінічній практиці. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 березня 2009 року. Харків, 2009. – С.163-164.
 275. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С., Гончарова О.Ю. Спосіб інтенсивної детоксикаційної терапії при невідкладних станах наркотичного генеза у хворих з коморбідною патологією печінки. Хвороби печінки в клінічній практиці. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 26-27 березня 2009 року. Харків, 2009. – С.161-162.
 276. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К Современные средства инфузионной терапии в лазерных программах детоксикации. Материалы 32 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙV Шахбазовские чтения, 7-10 октября 2009 года. г. Гурзуф. – 2009. – С. 30-32.
 277. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Первый опыт и перспективы применения лазерных сканирующих системных алгоритмов в клинической наркологии. Материалы 32 Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», ΙV Шахбазовские чтения, 7-10 октября 2009 года. г. Гурзуф. – 2009. – С. 32-34.
 278. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Применение интенсивных методов детоксикации на основе лазерных технологий. Материалы 1 Российского национального конгресса по наркологии с международным участием, 24-27 ноября 2009 г. – Москва, 2009. – С. 118-120.
 279. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Перспективы применения современных ноотропов в наркологии. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології. Матеріали наукового симпозіуму та Пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України. 2-3 грудня 2009 року, м.Київ. – С.199.
 280. Сосін І. К., Бітенський В.С., Друзь О. В., Сквіра І.М., Ю.Ф.Чуєв, Овчаренко М.О., Гончарова О.Ю., Іванілова Г. М., Осипов О.А., Бурмака Н.П., Сайков А.Д. Пошук  нових підходів до  експертно-діагностичного визначення порушень психофізіологічних функцій внаслідок дії психоактивних речовин // Медичний альманах, Луганськ, № 4, 2009. С. 15  – 21.
 281. Пономарев В.И., Чув Ю.Ф. Основные принципы терапии синдрома зависимости от летучих органических соединений у детей и подростков. // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2009. – №2 (22). – С.100 – 106.
 282. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова Е.Ю., Цыба И.В. Методы интенсивной детоксикации на основе инновационных лазерных технологий. Нові підходи до діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань. Науково-практична конференція з міжнародною участю 28-29 січня 2010 р. Харків, 2010. – С. 115-117.
 283. Чуев Ю.Ф. Особенности депрессивных расстройств в клинике постабстинентного синдрома при опийной наркомании. Нові підходи до діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань. Науково-практична конференція з міжнародною участю 28-29 січня 2010 р. Харків, 2010. – С. 263-265.
 284. Сосін І.К., Слабунов О.С, Чув Ю.Ф. Інтеграція медичної психології та наркології (на моделі стресопсихотерашї алкогольної залежності). Медицинская психология, том 4 (16). – 2009. – С.84-87.
 285. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Современные ноотропы в лазерных программах профилактики рецидивоопасных ситуаций в наркологии. Матеріали 33 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 15-17 квітня 2010 року. – г. Ужгород. – 2010.   – С. 93-94.
 286. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Комплексная лазерная фармакокоррекция алгических расстройств в клинике синдрома отмены опиоидов. Матеріали 33 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 15-17 квітня 2010 року. – г. Ужгород. – 2010. – С. 148-149.
 287. Слабунов О.С., Сосин И.К., Волков А.С., Мысько Г.Н., Чуев Ю.Ф., Сема В.И., Чайка С.В., Гончарова Е.Ю. Терапевтическая эффективность препарата Зорекс при купировании алкогольного абстинентного синдрома. Матеріали ХΙ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих наркологічного профілю», присвяченої 92-річчниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 12-13 квітня 2010 р. Харків, 2010. – С. 298-301.
 288. Чуев Ю.Ф., Чайка С.В., Кошевая Т.В., Бражник Л.А., Ильченко Е.П. Психодиагностика в комплексной терапии манифестных проблем аддикции. Матеріали ХΙ Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання: Реалістичні цілі лікування та якість життя хворих наркологічного профілю», присвяченої 92-річчниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженка 12-13 квітня 2010 р. Харків, 2010. – С. 117-118.
 289. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Циба И.В. Лазерные терапевтические нанотехнологии как актуальная проблема современной наркологии. Фотобиология и фотомедицина, № 2-3. – 2009. – С.33-40.
 290. Сосін І.К., Бітенський В.С., Друзь О.В., Сквіра І.М., Чуєв Ю.Ф. Пошук нових підходів  до експертно-діагностичного визначення порушень психофізіологічних функцій внаслідок дії психоактивних речовин. Український медичний альманах. Том 12, №6 (додаток). – 2009. – С. 4-8.
 291. Чуев Ю.Ф. Спазмолексовая «наркодрама»: занавес еще не опущен. Медична газета. №4 (269), 28 лютого 2010. – С.5.
 292. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Трамадоловая зависимость: клиника, лечение. //Вісник психіатрії та психофармакотерапії, № 2(8), 2005. – С. 15-22.
 293. Сосин И.К., Слабунов О.С., Чуев Ю.Ф. Интеграционный синергизм наркологии, психотерапии и медицинской психологии. Сучасні методи лікування захворювань психогенного походження (Х111 Платонівські читання). Матеріали науково-практичної конференції. Харків, 24-25 червня 2010 р. – 216-217 с.
 294. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Детоксикационные экспресс-эффекты лазерной гемокарбоперфузии в наркологии. Матеріали 34 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 6-9 жовтня 2010 року. – м. Судак. – 2010. – С. 45-46.
 295. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Применение сочетанных методов лазерной и метаболической терапии при коррекции постинтоксикационных кардиопатических расстройств. Матеріали 34 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 6-9 жовтня 2010 року. – м. Судак. – 2010. – С. 46-47.
 296. Сосин И.К. , Шаповалов В.В. (мл), Гончарова Е.Ю. , Шаповалова В.А., Чуев Ю.Ф. , Шаповалов В.В., Черных В.П. Способ комплексной нанотехнологической детоксикации при опиоидной зависимости. Матеріали 34 Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 6-9 жовтня 2010 року. – м. Судак. – 2010.    – С. 101-102.
 297. Чуев Ю.Ф. Инновационный вариант противоболевой терапии синдрома отмены опиоидов: результаты предварительного исследования. Український вісник психоневрології. Том 18, вип.. 3 (64), 2010. – С.175.
 298. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. О наркологической ситуации в Украине. Український вісник психоневрології. Том 18, вип.. 3 (64), 2010. – С.174.
 299. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Современные аспекты применения методов лазерологии в наркологической науке и практике. Медична газета. №18 (283), 30 вересня 2010. – С.3.
 300. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. Инновационные технологии купирования синдрома лишения опиатов (на модели электрохимической детоксикации) // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи [Электронный ресурс] / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–Харьков, 2010. — Т. 5. — Режим доступа: http://www.psychiatry.ua/books/actual.
 301. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Перспективы применения современных средств инфузионной детоксикации в наркологии. Архів психіатрії. Т.16, 3(62), 2010. – С.63-65.
 302. И.К. Сосин, Ю.Ф.Чуев, В.В. Шаповалов (мл), Е.Ю. Гончарова, В.А. Шаповалова, И.М. Сквира, В.В. Шаповалов, А.И. Сорокин, А.В. Пересыпкин. Интегрированный подход к купированию синдрома отмены при коаксиловой зависимости. Міжнародний медичний журнал, №1 (65), 2011. – С.20-25.
 303. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова Е.Ю. «Атоксил» – новый аспект энтеросорбционной детоксикации в наркологии. Довженківські читання: «Аддиктивний статус в нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 194-197.
 304. Чуев Ю.Ф. «Легальные» формы аддикции на примере немедицинского потребления препарата «Баклофен». Довженківські читання: «Аддиктивний статус в нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 220-223.
 305. Чуев Ю.Ф. Концепция дифференцированного применения методов лазерологии в наркологической науке и практике. Довженківські читання: «Аддиктивний статус в нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 218-220.
 306. Чуев Ю.Ф., Задорожный П.В., Задорожная Т.К., Шамрай В.Г., Задорожный А.П., Кошевая Т.В., Грабарь С.Н., Лобачева В.В., Сушинская Е.А., Гусак Е.А. Возрастные аспекты инновационных лечебно-реабилитационных программ практической наркологии в Харьковском регионе. Довженківські читання: «Аддиктивний статус в нормі та патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти), присвяченої 93-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 12 квітня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 213-218.
 307. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазерная терапия в наркологии. В кн.: Современные аспекты лазерной терапии. Под ред.. В.Д. Попова. Черкассы: Вертикаль, издатель Кандыч С.Г. – 2011. – С. 472-526
 308. Чуев Ю.Ф., Коробов А.М., Сосин И.К. Опыт применения фотонных технологий в комплексных программах реабилитации наркологических больных. Материалы ХХХV Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 мая 2011 года. – Харьков, 2011. – С. 138-139.
 309. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. (мол), Шаповалов В.В. Методика купірування рецидивуючого больового синдрому при опіоїдній залежності. Материалы ХХХV Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 мая 2011 года. – Харьков, 2011. – С. 115-116.
 310. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В.(мол), Шаповалов В.В. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності. Материалы ХХХV Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 25-28 мая 2011 года. – Харьков, 2011. – С. 116-118.
 311. Чуев Ю.Ф. Концепция дифференцированного применения в наркологии лечебных эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения. Фотобіологія та фотомедицина. № 3-4, 2010. – С.26-31.
 312. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Противоболевой эффект лазерной сканирующей терапии при купировании синдрома отмены опиоидов. Материалы ХХХVI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2011 года. – Судак, 2011. – С. 61-62.
 313. Чуев Ю.Ф. Особенности редукции синдрома патологического влечения к опиоидам после сеанса лазерной гемокарбоперфузии. Материалы ХХХVI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2011 года. – Судак, 2011. – С. 69-70.
 314. Чуев Ю.Ф. Эффект минимизации суточных дозировок препаратов симптоматического действия на фоне лазеротерапии синдрома отмены опиоидов. Материалы ХХХVI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 5-8 октября 2011 года. – Судак, 2011. – С. 70-71.
 315. Чуев Ю.Ф. Интенсивные методы детоксикации на основе лазерных технологий в комплексной терапии опиоидной зависимости. В кн. Актуальные проблемы возрастной наркологии. Материалы Региональной научно-практической конференции с международным участием Челябинск, 16–17 ноября, 2010 года. – С.128-129.
 316. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В., Чуєв Ю.Ф., Овчаренко М.О. Застосування інноваційних модифікацій мембранного плазмаферезу при опіоїдній залежності. Методичні рекомендації. Київ, 2011. – 20 с.
 317. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Інтегрований підхід до купірування синдрому відміни при залежності від коаксилу // Матеріали XI з’їзду ВУЛТ «100 років Українському лікарському товариству», м. Харків , 28-30 вересня 2011 року. – Київ 2011, – С.224-225.
 318. Чуев Ю.Ф. Лазерная гемокарбоперфузия: инновационный метод интенсивной детоксикации в наркологии. Фотобіологія та фотомедицина. №1, 2011. – С. 57-63.
 319. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Овчаренко М.О., Друзь О.В. Комплексна нанотехнологічна детоксикація при опіоїдній залежності: нові перспективи наркології. Архів психіатрії. Том 17, №4 (67). – 2011. – С.84-89.
 320. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Дворяк С.В. Идентификация проблемы интегративной наркологии. Матеріали ХIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 169-171.
 321. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Гапонов К.Д., Задорожная Т.К., Губарь С.Н., Гусак Е.А. Наркологическая служба Харьковской области и центры реабилитации наркозависимых: аспекты взаимодействия. Матеріали ХIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 175-177.
 322. Чуев Ю.Ф. Ноотропная терапия в наркологии : оптимизм и сдержанность. Матеріали ХIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 206-209.
 323. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Слабунов О.С., Гончарова О.Ю. Інтегрований підхід до купірування депресивних розладів при синдромі відміни алкоголю. Матеріали ХIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 171-175.
 324. Чуев Ю.Ф. Слово об амитриптилине. Матеріали ХIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 209-212.
 325. Чуев Ю.Ф., Сосин И.К. Способ купирования предпсихотической симптоматики на основе метода форсированного диуреза. Матеріали ХIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 212-214.
 326. Чуев Ю.Ф. Проблемы оптимизации противоболевой терапии в детоксикационных стандартах наркологии. Матеріали ХIII Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження», присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 10-11 квітня 2012 р. – Харків, 2012. – С. 206-209.
 327. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю. Творческая интеграция научной и практической наркологии в аспекте повышения качества жизни пациентов с проблемами аддикции. Материалы научно-практической конференции «Приоритетные вопросы наркологической помощи в условиях модернизации здравоохранения в системе последипломного образования специалистов психиатров-наркологов», Москва, 19-20 апреля 2012 года. – С. 63-64.
 328. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Дворяк С.В. Центр интегративной наркологии как приоритетное направление современной нейронауки. Материалы научно-практической конференции «Приоритетные вопросы наркологической помощи в условиях модернизации здравоохранения в системе последипломного образования специалистов психиатров-наркологов», Москва, 19-20 апреля 2012 года. – С. 64-65.
 329. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Дворяк С.В. Научные и организационные проблемы становления центров интегративной наркологии в Украине. Материалы ХХХVII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 23-25 мая 2012 года. – Харьков-Хельсинки, 2012. – С. 62.
 330. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Взаимодействие научной и практической наркологии с позиций лазерной медицины. Материалы ХХХVII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 23-25 мая 2012 года. – Харьков-Хельсинки, 2012. – С. 63.
 331. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю. Актуальные проблемы психотерапевтического потенцирования аппаратных методов детоксикации в наркологии. Материалы ХХХVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 3-6 октября 2012 года. – Ялта, 2012. – С. 66.
 332. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Застосування сучасних антикревінгових терапевтичних програм в наркології. Материалы ХХХVIII Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 3-6 октября 2012 года. – Ялта, 2012. – С. 67.
 333. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Франчук А.Н., Гонтарь О.С., Сосина Л.И., Друзь О.В., Сквира И.М., Осипов А.А. Проблемы активации психофизиологических функций внимания  и периферического зрительного восприятия цветовых аналогов светофора. Український вісник психоневрології. Том 20, вип. 3 (72), 2012. – С.225.
 334. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Романовський О.Г., Горбань А.Є., Чухрієнко К. П., Шаповалова В.О., Волков О.С., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В. (мол), Друзь О.В., Сквира І.М, Агапов Д.О. Пошук антикревінгових терапевтичних ефектів серед арсеналу немедикаментозних засобів та методів. Український вісник психоневрології. Том 20, вип. 3 (72), 2012. – С.256.
 335. Чуев Ю.Ф. Инновационные лазерные программы в наркологии. Український вісник психоневрології. Том 20, вип. 3 (72), 2012. – С.258.
 336. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Овчаренко М.О., Друзь О.В. Іноваційні аспекти застосування мембранного плазмаферезу в комплексному лікуванні опіоїдної та коаксилової залежності. Архів психіатрії.Том 18, 1 (68). – 2012 .– С. 87-93.
 337. Чуев Ю.Ф. Лазерная гемокарбоперфузия в комплексной терапии синдрома отмены опиоидов. Фотобіологія та фотомедицина. Т. VIII, № 2. – 2011. – С.30-39.
 338. Чуев Ю.Ф. Варианты психотерапевтических подходов при инициальных формах алкоголизации у подростков. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березівські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Том 2 «Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладів психогенного походження» (ХУ Платонівські читання) 10-12 жовтня 2012 р. – Харків, 2012. – 287-288 с.
 339. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю. Концептуальные основы психотерапевтического потенцирования в аддиктологии. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березівські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. Том 2 «Сучасні методи діагностики, лікування і реабілітації психічних і соматичних розладів психогенного походження» (ХV Платонівські читання). – Харків, 2012. – 239-240 с.
 340. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Сушінська О.О., Гончарова О.Ю., Кліменко О.В., Осипов О.А., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Скобелев В.О., Кіосев О.В. Доказова фармація : досвід застосування препарату «кокарніт» в комплексному лікуванні алкогольної полінейропатії. Український вісник психоневрології. Том 20, вип. 2 (71), додаток – 2012. – С.89-90.
 341. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Доказательная фармация : Современная рубрификация показаний к применению методов лазерной терапии в наркологии. Український вісник психоневрології. Том 20, вип. 2 (71), додаток – 2012. – С.90-91.
 342. Чуев Ю.Ф. Доказательная фармация :Качество жизни больного опиоидной зависимостью как критерий эффективности лазерных детоксикационных программ. Український вісник психоневрології. Том 20, вип. 2 (71), додаток – 2012. – С.92-93.
 343. Чуев Ю.Ф. Судебная фармация в изучении наркологической проблемы, связанной с пивной зависимостью. Український вісник психоневрології. Том 20, вип. 2 (71), додаток – 2012. – С.24.
 344. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Черних В.П., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В. Спосіб купірування рецидивуючого больового синдрому відміни у хворих на опіоїдну залежність // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 345. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Черних В.П., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Шаповалов В.В. Спосіб комплексної нанотехнологічної детоксикації при опіоїдній залежності // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 346. Сосін І.К., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Слабунов О.С., Чуєв Ю.Ф., ГончароваО.Ю., Шаповалов В.В., Сквіра І.М., Пересипкін О.В. Спосіб інтегрованого купірування депресивних розладів при алкогольному абстинентному синдромі // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 347. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалов В.В., Гончарова О.Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Сквіра І.М., Друзь О.В., Сорокін І.М., Курижева О.О. Спосіб інтегрованого купірування синдрому відміни при залежноств від коаксилу // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 348. Сосін І.К., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Мисько Г.М., Чуєв Ю.Ф., Васіна Ю.В., Друзь О.В., Сквіра І.М., Бурмака Н.П., Скобелєв В.О., Кіосєв О.В. Спосіб купірування запійних станів у хворих на алкогольну залежність// Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 349. Сосін І.К., Сушінська О.О., Гончарова О.Ю., Кліменко О.В., Чуєв Ю.Ф., Осипов О.А., Друзь О.В., Бурмака Н.П., Скобелев В.О., Кіосев О.В. «Спосіб лікування алкогольної полінейропатії» // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2012. – 3 с.
 350. Сосін І.К., Сквіра І.М., Міцура В.М., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загально соматичній практиці (методичні рекомендації). – Київ, 2013. – 20 с.
 351. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Клименко О.В., Сушинская Е.А., Киосев А.В., Скобелев В.А. Алкогольная полинейропатия: критерии интегрированной терапии. Матеріали ХIV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги», присвяченої 95-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 9-10 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 250-256.
 352. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Страшок О.О. Спосіб лікування алкогольної залежності на этапі абстинентних розладів методом озонотерапії та мембранного плазмаферезу. Матеріали ХIV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги», присвяченої 95-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 9-10 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 264-267
 353. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Сквира І.М., Міцура В.М., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загальносоматичній практиці. Матеріали ХIV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми привабливості наркологічної допомоги. Від служби до послуги», присвяченої 95-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 9-10 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 256-263.
 354. Сосин И.К., Кривобок В.И., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Сосина Л.И., Друзь О.В., Сквира И.М. Тренинговые программы по активации психофизиологических функций пешехода и водителя в аспекте снижения дорожного травматизма. Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху», 16-17 квітня 2013 р. Харків, 2013. – 108-110 с.
 355. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Кривобок В.І., Гончарова О.Ю. Проблемні питання діагностики стану остаточних проявів алкогольного сп’яніння у водіїв транспортних засобів. Матеріали 3 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху», 16-17 квітня 2013 р. Харків, 2013. – 110-113 с.
 356. Sosin, N. Burmaka, Y. Chuev, S. Dvoryak. Integrative narcology: new strategy for the improvement of therapeutic programs. Abstrakts of the 21-st European Congress of Psychiatry, 6-9 April 2013, Nice – France. (Article: 1469, Topic: 38 – Addictive Behaviours)
 357. Сосин И.К. Современные патогенетические критерии интегрированной терапии алкогольной полинейропатии в наркологической клинике / И.К. Сосин, Ю.Ф. Чуев, Е.Ю. Гончарова, О.В. Клименко, Е.А. Сушинская, И.М. Сквира // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. — Минск, 2013. — № 1 (11). — С. 73–82.
 358. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Сушинская Е.А. Интегрированная терапия алкогольной полинейропатии. Материалы ХХХIХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 22-24 мая 2013 года. – Харьков, 2013. – С. 71-72.
 359. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Страшок О.О. Інноваційна немедикаментозна «тріада» в комплексному лікуванні алкогольної патології. Материалы ХХХIХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 22-24 мая 2013 года. – Харьков, 2013. – С. 72-73.
 360. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Лазеры в наркологии: опыт применения, методология, проблемы и перспективы. Материалы ХХХIХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 22-24 мая 2013 года. – Харьков, 2013. – С. 68-70.
 361. Чуев Ю.Ф. Лазерные инновации в последипломных учебных программах подготовки врачей наркологов Украины. Сучасна післядипломна медична освіта: досягнення, проблеми, перспекти. Матеріали навчально-наукової конференції, 7-8 листопада 2013 року, Харків. – 2013. – С.45
 362. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Страшок О.А. Озонотерапия в комплексе средств и методов лечения синдрома отмены алкоголя. Материалы научных трудов, посвященные IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Озон, активные формы кислорода, оксида азота и высоинтенсивные физические факторы в биологии и медицине». Медицинский альманах, № 3 (27), август, – Нижний Новгород, 2013. – С. 182-184
 363. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Перспективні напрямки розвитку та впровадження лазерних технологій в клінічній наркології. Материалы ХХХХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 2-5 октября 2013 года. – Ялта, 2013. – С. 97-98.
 364. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Чуєва К.Ю. Сучасні концептуальні підходи до лікування пивної залежності. Материалы ХХХХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 2-5 октября 2013 года. – Ялта, 2013. – С. 98-99.
 365. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М., Гончарова О.Ю., Бурмака Н.П. Інтегрована терапія дуальної  коморбідної наркологічної адикціі (алкогольної та тютюнової). Материалы ХХХХ Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 2-5 октября 2013 года. – Ялта, 2013. – С. 95-97.
 366. Зайцев В.П., Марченко В.А., Ермаков С.С., Сосин И.К., Журид С.Н., Манучарян С.В., Абдула А.Б., Олейник Н.А., Крамской С.И., Гончарова Е.Ю., Чуев Ю.Ф., Федий И.А., Постников С.В., Шпак В.В., Васильева М.Н. Врачебно-педагогические наблюдения во время учебно-тренировочных занятий: коллективная монография. – Харьков, ХГАФК, 2013. – 404 с.
 367. K. Sosin, YU.F. Chuev, E.YU. Goncharova, O.A. Strashok. Ozone therapy as method in complex treatment of alcohol abstinence syndrome. // Revista Española de Ozonoterapia Vol.3 No. 2. Supplement 1, 2013, ISSN 2174-3215. IX International Scientific Conference of Russian Association of Ozone Therapy. Abstract Book 11th – 13th September, 2013. Nizhny Novgorod Res. Instit. of Traumatology and Orthopaedics, Russia. Organizer: Russia Association of Ozone Therapy (RAO) Page 56 of 94
 368. Sosin I., Burmaka N., Misko G., Chuev Yu. F., Goncharova E. Integrative therapy for dual comorbid alcohol and tobacco addiction // III Internacional Congress on Dual Disorders: Addictions and Mental Disorders, Barcelona, Spain 23-26 October 2013. Barcelona, 2013 – S. 168.
 369. Сосін І.К., Мисько Г.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Кіосев О.В., Шаповалов В.В., Скобелев В.А. Спосіб інтегрованої терапії коморбідної алкогольної та тютюнової залежності // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2013. – 3 с.
 370. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Сергієнко О.І., Страшок О.О., Правдін В.В., Чуєв Ю.Ф., Сквира І.М. Спосіб лікування алкогольної залежності на етапі абстинентних розладів // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2013. – 3 с.
 371. Сосін І.К., Сквира І.М., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Скобелев В.О., Кіосев О.В. Спосіб інтегрованої діагностики можливості рецидивів алкогольної залежності // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2013. – 3
 372. Сосін І. К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О. Ю., Мисна О.А., Мисний О.М., Дейнека Ф.М. Сучасні підходи до пролонгованої протирецидивної терапії опіоїдної залежності. Український вісник психоневрології. Том 21, вип. 2 (75), додаток 2013. – С.125-127
 373. Сосин И.К., Бурмака Н.П., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю. Тату-аддикция: новый аспект субстанциональной зависимости в наркологии. Український вісник психоневрології. Том 21, вип. 2 (75), додаток 2013. – С.165.
 374. Чуев Ю.Ф. Сучасний стан лазерних досліджень в науковій наркології. Український вісник психоневрології. Том 21, вип. 2 (75), додаток 2013. – С.169-170
 375. Сосін І. К., Чуєв Ю. Ф., Сквира І.М., Гончарова О. Ю., Скобєлев В.О. , Кіосєв О. В. Пошук критеріїв інтегрованої діагностики можливості рецидивів алкогольної залежності в клінічній наркології. Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 261-265.
 376. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф. Перманентный патоморфоз клинических форм лекарственной аддикции: идентификация проблемных тенденций в наркологии. Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 239-246.
 377. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місний О.М., Дейнека Ф.М. Проблеми оптимізації блокуючих протирецидивних програм при опіоїдній залежності. Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 251-254.
 378. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Гончарова О.Ю., Чуєва К.Ю., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Румянцев А.І. Сучасні фармакологічні технології в лікуванні алкогольної (пивної) залежності. Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 258-261.
 379. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф. Аналітичний огляд наркологічної ситуації в Україні станом на 2012-2013 рр. Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 246-251.
 380. Сосін І.К., Горбань А.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Чуєв Ю.Ф., Шаповалова В.О., Закревський О.П., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобєлев В.О., Осипов О. А., Негрецький С.М., Сухая М.Ю.  Ад’ювантні ефекти мембранного плазмаферезу, гепатопротекторів нового покоління та біоадаптивного регулювання систем в наркології. Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 228-232.
 381. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Мисько Г.М., Гончарова О. Ю., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Шаповалов В.В., Скобєлев В.О., Осипов О. А., Сквира І.М.  Інтегрована терапія коморбідної алкогольної та тютюнової залежності. Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 254-258.
 382. Чуев Ю.Ф. Ингаляционный вид зависимости от препарата «Селофен». Матеріали ХV Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Проблеми прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою», присвяченої 96-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 8-9 квітня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 293-295.
 383. Сосін І. К., Гончарова О. Ю., Кривобок В. І., Чуєв Ю. Ф. Міждисциплінарна інтеграція післядипломної підготовки лікарів на кафедрі наркології ХМАПО у сфері діагностики станів сп’яніння. «Проблеми безперервної медичної освіти та науки», № 1, 2014. – С. 10-14.
 384. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місний О.М., Дейнека Ф.М. Ефективність протирецидивної терапії опіоїдної залежності інтегрованим застосуванням продетоксону та мембранного плазмаферезу. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалистів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – С.193-196.
 385. Чуев Ю.Ф. Терапевтическая эффективность методов лазерной терапии в клинической наркологии. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалистів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – С.203-205.
 386. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Коробов А.М., Коробов В.А. Об эффективности использования фотонных матриц Коробова А.-Коробова В. «Барва-Флекс» в наркологии. Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалистів «Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології», присвяченої 210-річчю харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – С.191-193.
 387. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю. Наукові розробки лазерних технологій кафедри наркології ХМАПО, занесених до реєстру галузевих нововведень МОЗ України. Материалы ХХХХI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 28-31 мая 2014 года. – Харьков, 2014. – С. 106-109.
 388. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Місна О.А., Місний О.М. Гончарова О.Ю., Дейнека Ф.М. Нанотехнологічні аспекти блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності. Материалы ХХХХI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 28-31 мая 2014 года. – Харьков, 2014. – С. 109-111.
 389. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Коробов А.М., Коробов В.А. Про ефективність використання фотонних матриць Коробов А. – Коробов В. серії «Барва» в наркології. Материалы ХХХХI Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в медицине и биологии», 28-31 мая 2014 года. – Харьков, 2014. – С. 116-118.
 390. Наркологія: Національний підручник (під редакцією Сосіна І.К., Чуєва Ю.Ф.). – Харків: Видавництво «Колегіум». – 2014. – 1428 с.
 391. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Місна О.А., Місний О.М., Дейнека Ф.М. Інноваційна модифікація пролонгованої блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності. Вісник психіатрії та психофармакотерапії, № 1 (25), 2014. – С. 32-39.
 392. I.K. Sosin, N.P. Burmaka, Yu.F. Chuev, E.Yu. Goncharova. Tattoo as a subculture and new form of substantional addiction: The problem identification. European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014.
 393. Коваленко А. Л., Сосин И. К., Дьяченко Т. В., Чуев Ю. Ф., Гончарова Е.Ю., Скалыга И. М., Каспаревич А. Ю., Кривошеева М. Д. Геронтологические тренды современных форм алкогольной зависимости. Подходы к полноценной коррекции и реабилитации // Успехи геронтологии. Санкт-Петербург: Эскулап, 2014. Т. 27. № 3. – С. 553 – 559.
 394. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., А.Є.Горбань, О.Ю.Гончарова, О.С.Волков, В.О. Шаповалова, П.Т.Петрюк, О.П.Закревський, В.В. Шаповалов, В.В.Шаповалов (мол.), О.В.Кіосєв, В.О.Скобелєв, О.А.Осипов, С.М.Негрецький, М.Ю.Сухая. Інтегрований підхід до терапії гашишної залежності з застосуванням сучасних апаратних та медикаментозних технологій / // Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 2 (79), додаток. – С. 123–128.
 395. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Пересадин Н.А., Скалыга И.М. Геронтологические аспекты современных форм алкогольной зависимости / //Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 2 (79), додаток. – С. 209–214.
 396. Чуев Ю.Ф. Динамика клинико-лабораторных показателей в процессе купирования синдрома отмены опиоидов с помощью методов лазерной терапии. //Український вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22, вип. 2 (79), додаток. – С. 187-198.
 397. Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю., Пересадин Н.А., Скалыга И.М. Современные подходы к внедрению лазерных нанотехнологических методов в практику лечения алкогольной зависимости в пожилом возрасте. Матеріали ХХХХII Міжнародної науоков-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.59-62
 398. Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Горбань А.Є., Гончарова О.Ю., Волков О.С., Шаповалова В.О., Петрюк П.Т., Закревський О.П., Шаповалов В.В., Шаповалов В.В., Кіосєв О.В., Скобелєв В.О., Негрецький С.М., Суха М.Ю. Пошук інноваційних інтеграцій методів нанотехнології, фармакологічної гепатопротекції та аутотренінгу (на моделі biofeedback) в наркології. Матеріали ХХХХII Міжнародної науоков-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.62-65
 399. Чуев Ю.Ф. Критерии эффективности лазерных детоксикационных программ в наркологии. Матеріали ХХХХII Міжнародної науоков-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.68-70
 400. Чуев Ю.Ф. Мониторинг биохимических показателей крови в лазерных программах детоксикации при опиоидной зависимости. Матеріали ХХХХII Міжнародної науоков-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології», 11-13 грудня 2014 р. м. Яремче, 2014. – С.72-75
 401. Сосін І.К., Сквіра І.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф. Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загальносоматичній практиці. Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини, 2014, №1. – С. 95-99.
 402. Чуев Ю.Ф.Магнитно-лазерная терапия в комплексном лечении алгических расстройств в клинике опиоидной зависимости . Фотобіологія та фотомедицина, № 1, 2. – 2014. – С.26-31.
 403. Чуев Ю.Ф.Лекарственные аддикции. Медична газета. № 48, 2014. – С. 2-3.
 404. Сосін І.К., Мисна О.А., Мисний О.М., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Дейнеко Ф.М. Спосіб пролонгованої блокуючої протирецидивної терапії опіоїдної залежності // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. МОЗ України – Київ, 2014. – 3 с.
 405. І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуєв, О.Ю. Гончарова, О.І. Сергієнко, П.Т. Петрюк, В.І. Заворотний. Інтегрований підхід до лікування інтранозологічної коморбідної патології у пацієнтів з алкогольною залежністю. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 180-184.
 406. І.К. Сосін, Г.М. Мисько, Ю.Ф. Чуєв, А.Є. Горбань, О.Ю. Гончарова, П.Т. Петрюк. Пошук інтегрованих стандартів лікування дуальної патологічної залежності в сучасній наркології. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 188-192
 407. І.К. Сосін, Ю.Ф. Чуєв, О.Ю. Гончарова, А.Є. Горбань, П.Т. Петрюк, Н.О. Шевченко, О.П. Закревський, О.В. Кіосєв, В.О. Скобелєв. Ефективність застосування інтегрованого гепатопротекторного тандему та мембранного плазмаферезу в наркологічній практиці. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С.176-180.
 408. Сосін І.К., Гончарова О.Ю., Чуєв Ю.Ф., Волков О.С., Слабунов О.С., Мисько Г.М. Дидактичні основи тематичного удосконалення  лікарів зпроблеми діагностики станів сп’яніння. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С.197-204.
 409. Ю.Ф.Чуев, Е.В.Стромилов. Препарат тиаприлан в комплексных программах Купирования синдрома отмены опиоидов. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 246-249.
 410. Ю.Ф.Чуев, В.В.Лобачева, Л.А.Бражник, Е.Н.Милашенко, А.Ю.Чуева. Факторы риска формирования алкогольной зависимости у женщин молодого возраста. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С.249-252.
 411. Ю.Ф.Чуев, И.К.Сосин. Терапевтические мегаремиссии в клинической наркологии. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С.252-258.
 412. Ю.Ф.Чуев. Адресная фармакотерапия в интегрированных программах клинической наркологии. Матеріали ХVI Українськой науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: Редукція вживання алкоголю: нова наркологічна парадігма», присвяченої 97-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР Олександра Романовича Довженко, 7-8 квітня 2015 р. – Харків, 2015. – С.240-246.
Записатися на прийом

×
Записатися на прийом:

×